PATIËNTENBIJSLUITER
Voordat u Qvar® Extrafijne Aërosol Inhalator of AeroChamber Plus® met mondstuk of masker gaat gebruiken is het belangrijk de volgende informatie rustig en nauwkeurig door te lezen. Dit geldt ook voor de gebruiksaanwijzing.

1: Algemene kenmerken

Benaming
Qvar® Extrafijne Aërosol 50 Inhalator
Qvar® Extrafijne Aërosol 100 Inhalator
Qvar® Extrafijne Aërosol 50 AeroChamber Plus® met mondstuk Qvar® Extrafijne Aërosol 100 AeroChamber Plus® met mondstuk Qvar® Extrafijne Aërosol 50 AeroChamber Plus® met masker Qvar® Extrafijne Aërosol 100 AeroChamber Plus® met masker

Samenstelling, farmaceutische vorm en inhoud
Qvar Extrafijne Aërosol Inhalator is een aërosol en bevat beclometasondipropionaat. Per pufje komt een dosis van 50 resp. 100 microgram beclometasondipropionaat vrij. Elke Qvar Extrafijne Aërosol Inhalator bevat 100 of 200 doses. Qvar Extrafijne Aërosol Inhalator bevat geen CFK als drijfgas, maar norfluraan en daarnaast alcohol.

Qvar Extrafijne Aërosol AeroChamber Plus met mondstuk is een combinatieverpakking van de Qvar Extrafijne Aërosol Inhalator samen met een AeroChamber Plus voorzetkamer die is voorzien van een mondstuk.
Qvar Extrafijne Aërosol AeroChamber Plus met masker is een combinatieverpakking van de Qvar Extrafijne Aërosol Inhalator samen met een AeroChamber Plus voorzetkamer die is voorzien van een masker.

Geneesmiddelengroep

Beclometasondipropionaat behoort tot de geneesmiddelengroep der corticosteroïden.

Deze geneesmiddelen hebben een ontstekingsremmende werking in de luchtwegen en worden gebruikt om benauwdheidsaanvallen bij astma te voorkomen.

Naam van degene die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen
IVAX Farma B.V.,
Swensweg 5,
Postbus 552,
2003 RN Haarlem

Fabrikant:
3M Health Care Limited,
Loughborough LE1 1 1EP,
England

In het register ingeschreven onder RVG
Qvar Extrafijne Aërosol 50 Inhalator is in het register ingeschreven onder RVG 21937.
Qvar Extrafijne Aërosol 100 Inhalator is in het register ingeschreven onder RVG 21938.
Qvar Extrafijne Aërosol 50 AeroChamber Plus met mondstuk is in het register ingeschreven onder RVG 29141
Qvar Extrafijne Aërosol 100 AeroChamber Plus met mondstuk is in het register ingeschreven onder RVG 29142
Qvar Extrafijne Aërosol 50 AeroChamber Plus met masker is in het register ingeschreven onder RVG 29143
Qvar Extrafijne Aërosol 100 AeroChamber Plus met masker is in het register ingeschreven onder RVG 29144
2: Toepassing van Qvar Extrafijne Aërosol

Qvar Extrafijne Aërosol Inhalator wordt gebruikt om benauwdheidsaanvallen bij astma te voorkomen en is niet geschikt om een plotselinge benauwdheidsaanval te stoppen. Het gebruik van Qvar Extrafijne Aërosol in combinatie met de AeroChamber Plus voorzetkamer met mondstuk is bedoeld voor patiënten die het moeilijk vinden om aan het begin van de ademhaling op het tankje te drukken. Met name voor gebruik door jongere kinderen is ook Qvar Extrafijne Aërosol AeroChamber Plus met masker verkrijgbaar.

3: Voordat Qvar Extrafijne Aërosol gebruikt wordt

Gevallen waarin Qvar Extrafijne Aërosol niet moet worden gebruikt
Qvar Extrafijne Aërosol dient niet te worden gebruikt in het geval van longtuberculose, herpes simplex infecties (groepjes blaasjes op huid en slijmvliezen die na 6-10 dagen indrogen), astma aanvallen en overgevoeligheid voor beclometasondipropionaat of een der overige bestanddelen.

Gebruik van Qvar Extrafijne Aërosol tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding

Tijdens de zwangerschap kunt u Qvar Extrafijne Aërosol voor zover bekend zonder bezwaar volgens het voorschrift van de arts gebruiken. Het is altijd raadzaam medicijngebruik tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding te bespreken met uw arts.

Wisselwerking met andere geneesmiddelen en andere wisselwerkingen die de werking van het geneesmiddel kunnen beïnvloeden
Qvar Extrafijne Aërosol kan voor zover bekend gecombineerd worden met andere geneesmiddelen. Dit gebeurt bijvoorbeeld regelmatig met andere geneesmiddelen tegen benauwdheid. Het is verstandig om bij te houden welke geneesmiddelen u gebruikt en uw arts hiervan op de hoogte te houden.
Speciale waarschuwingen

Wanneer u Qvar Extrafijne Aërosol met vaste regelmaat gebruikt, is het effect op de ademhaling binnen 10 dagen merkbaar. Mocht dat niet het geval zijn, neem dan contact op met uw arts. Dit geneesmiddel dat astma-aanvallen voorkomt dient elke dag ingenomen te worden en is niet geschikt om acute benauwdheidsaanvallen te bestrijden.

Wanneer u voorheen een CFK-bevattende inhalator gebruikt heeft, bestaat de mogelijkheid dat Qvar Extrafijne Aërosol anders smaakt en aanvoelt dan uw vorige inhalator. Het gebruik van inhalatiecorticosteroïden kan, vooral bij hoge en over langere tijd toegediende doses, tot de volgende effecten leiden: remming van de bijnierschorsfunctie, vertraagde groei bij kinderen en jongeren, verminderde botdichtheid, staar en verhoogde oogboldruk. Het is daarom van groot belang dat de dosis inhalatiecorticosteroïden op de laagste waarde wordt ingesteld, waarbij de symptomen afdoende worden bestreden.

Het is aanbevolen de groei van kinderen die lange tijd met inhalatiecorticosteroïden worden behandeld regelmatig te controleren. Indien de groei geremd wordt, dient de behandeling te worden herzien en, indien mogelijk, dient te worden getracht om de dosis inhalatiecorticosteroïden te verminderen tot de laagste mogelijke waarde waarbij de symptomen afdoende worden bestreden.

4: Aanwijzingen voor het gebruik

Dosering

Qvar Extrafijne Aërosol heeft een mildere smaak en voelt “zachter” aan dan de CFK-bevattende inhalatoren die u mogelijk voorheen gebruikt heeft. Er zijn twee sterktes beschikbaar en uw arts heeft die sterkte gekozen die het best past bij uw ziekte. U dient uw geneesmiddel te inhaleren volgens het voorschrift van de arts. Indien er sprake is van onduidelijkheid dient u uw arts of apotheker te raadplegen.

Qvar Extrafijne Aërosol is een extrafijne aërosol waarmee per puf meer geneesmiddel uw longen bereikt. Het is derhalve mogelijk dat uw arts een lagere dosis voorgeschreven heeft dan van uw vorige CFK-bevattende beclometason inhalator.

Het gebruikelijke aantal pufjes is als volgt:
Qvar Extrafijne Aërosol 50

VOLWASSENEN, OUDEREN EN KINDEREN OUDER DAN 12 JAAR
De gebruikelijke dosis voor mild tot matig astma is 1 pufje tweemaal daags. Deze dosis kan verhoogd worden tot 4 pufjes tweemaal daags.
Bij ernstig astma kan de dosis verhoogd worden tot 8 pufjes tweemaal daags. Uw arts kan dus in totaal 16 pufjes per dag voorschrijven.

KINDEREN VAN 5 JAAR EN OUDER
De gebruikelijke dosis voor mild tot matig astma is één pufje tweemaal daags. Bij ernstige astma kan de dosis verhoogd worden tot 2 pufjes tweemaal daags. De arts kan dus in totaal 4 pufjes per dag voorschrijven.
Qvar Extrafijne Aërosol 100

VOLWASSENEN, OUDEREN EN KINDEREN OUDER DAN 12 JAAR De gebruikelijke dosis voor mild tot matig astma is 1 pufje tweemaal daags. Deze dosis kan verhoogd worden tot 2 pufjes tweemaal daags.
Bij ernstig astma kan de dosis verhoogd worden tot 4 pufjes tweemaal daags. Uw arts kan dus in totaal 8 pufjes per dag voorschrijven.

KINDEREN VAN 5 JAAR EN OUDER
Qvar Extrafijne Aërosol 100 wordt gebruikt voor de behandeling van ernstig astma bij kinderen. De gebruikelijke dosis is één pufje tweemaal daags.
Indien u een inhalator gebruikt welke budesonide bevat kunt u overgaan op Qvar Extrafijne Aërosol Inhalator volgens het volgende schema:

Totale dagdosis (ug/dag)
Budesonide: 200 800 1600
QVAR: 100 400 800


Indien u een inhalator met fluticason gebruikt kunt u overgaan op dezelfde dagelijkse dosis Qvar Extrafijne Aërosol tot een maximum van 800 microgram per dag.

Wijze van gebruik / hoe vaak in te nemen / duur van de behandeling
U dient Qvar Extrafijne Aërosol regelmatig te gebruiken, ook wanneer u geen last heeft van uw aandoening. U dient derhalve alleen te stoppen wanneer uw arts dit vraagt. Indien u van mening bent dat uw behandeling onvoldoende effect heeft of indien u meer pufjes nodig heeft dan het gebruikelijke aantal, neem dan contact op met uw arts.
Vraag uw arts om een nieuw recept voordat uw Qvar Extrafijne Aërosol Inhalator leeg is. U kunt Qvar Extrafijne Aërosol Inhalator ook gebruiken als navulverpakking voor de combinatieverpakking met de AeroChamber Plus voorzetkamer.

Wat te doen wanneer meer ingenomen is dan voorgeschreven

Indien u meer dan het voorgeschreven aantal pufjes neemt, dient u uw arts te raadplegen.


Wat te doen als een dosis vergeten is

Indien u vergeet uw pufje(s) op het gebruikelijke tijdstip in te nemen, doe dit dan alsnog zo snel mogelijk. De volgende dosis kunt u dan weer op het gebruikelijke tijdstip innemen.

5: Bijwerkingen

In een enkel geval kunnen heesheid, keelpijn of een schimmelinfectie in mond- en keelholte optreden. Dit kunt u tegengaan door na gebruik van Qvar Extrafijne Aërosol uw mond te spoelen met water.

Soms zult u kort na een inhalatie erg moeten hoesten of kunt u zeer kortademig zijn. Als zich dit voordoet moet u meteen met QVAR stoppen en een luchtweg-verwijdend geneesmiddel inhaleren, en contact opnemen met uw arts.

Ook kan het voorkomen dat u zich na inname van dit geneesmiddel misselijk voelt. Het gebruik van inhalatiecorticosteroïden kan, vooral bij hoge en over langere tijd toegediende doses, tot de volgende effecten leiden: remming van de bijnierschorsfunctie, vertraagde groei bij kinderen en jongeren, verminderde botdichtheid, staar, verhoogde oogboldruk en toegenomen gevoeligheid van de huid voor bloeduitstortingen. Er zijn gevallen van overgevoeligheid bekend. Hierbij traden huidreacties op, zoals rode plekken, galbulten en/of jeuk, of plotselinge vochtophopingen in de huid en slijmvliezen (bijv. oog, gezicht, keel, lippen) en ademhalingsmoeilijkheden (angio-oedeem).

Mocht u een van bovenstaande bijwerkingen als ernstig ervaren of indien een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter wordt vermeld, dan wordt u verzocht uw arts te raadplegen.

6: Aanwijzingen voor het bewaren en uiterste gebruikstermijn

U dient uw Qvar Extrafijne Aërosol Inhalator buiten het bereik van kinderen te bewaren.

U kunt uw Qvar Extrafijne Aërosol Inhalator gebruiken tot temperaturen van -10°C. U dient uw Qvar Extrafijne Aërosol Inhalator te bewaren beneden de 30°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Bewaring in direct zonlicht, in de nabijheid van een hittebron en vorst dient u te vermijden.
Op de buitenverpakking en het label op het tankje staat achter Exp. (maand/jaar) vermeld tot welke datum uw Qvar Extrafijne Aërosol Inhalator gebruikt mag worden.
Wanneer uw arts besluit de behandeling te stoppen, kunt u de Qvar Extrafijne Aërosol Inhalator inleveren bij uw apotheek.

7: Datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien mei 2006

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Verwijder het beschermkapje van het mondstuk (fig. 1).
2. Houd de inhalator zoals hier afgebeeld (fig. 1), adem rustig uit en plaats dan onmiddellijk
het mondstuk in uw mond en sluit de lippen stevig om het mondstuk (fig. 2).
3. Begin langzaam en diep in te ademen door uw mond en druk op het tankje, zoals
aangegeven op de afbeelding (fig. 3). Ook wanneer de dosis vrijkomt gaat u door met
inademen.
4. Probeer uw adem 10 seconden in te houden en adem dan langzaam uit (fig. 4). Indien uw arts meer dan 1 pufje voorgeschreven heeft, herhaal dan stap 2 tot en met 4. Plaats na gebruik het beschermkapje terug.


Sommige patiënten, vooral kinderen, vinden het moeilijk aan het begin van de ademhaling op het tankje te drukken. Een voorzetkamer kan in dit geval uitkomst bieden. De in de combinatieverpakkingen aanwezige voorzetkamer die op uw inhalator past heet AeroChamber Plus. Het mondstuk van de inhalator kan aan de voorzetkamer worden bevestigd en door daarna op het tankje van de inhalator te drukken wordt het geneesmiddel in de voorzetkamer verstoven. Hierna kan het geneesmiddel door het mondstuk of het masker van de AeroChamber Plus rustig worden geïnhaleerd.

Het gebruik van Qvar Extrafijne Aërosol Inhalator samen met de AeroChamber Plus voorzetkamer met mondstuk voor oudere kinderen en volwassenen

1) Verwijder het beschermdopje van het mondstuk van de AeroChamber Plus.

2) Verwijder het beschermdopje van de dosis-aërosol.

3) Breng de dosis-aërosol aan in de opening aan de achterkant van de AeroChamber Plus en let er op dat de metalen patroon naar boven is gericht.

4) Adem rustig, maar volledig, uit.

5) Plaats het mondstuk van de AeroChamber Plus tussen de tanden en met de lippen omsluiten. Houd het hoofd licht achterover.

6) Druk nu éénmaal op de dosis-aërosol.

7) Adem vijf tot tien maal rustig in en uit via de AeroChamber Plus.

8) Als de arts meer dan één inhalatie per keer heeft voorgeschreven, dient u voor de volgende inhalaties steeds stap 6 en 7 te herhalen. Wacht steeds 30 seconden vóór de stappen 6 en 7 te herhalen.

9) Haal na gebruik de dosis-aërosol uit de AeroChamber Plus en zet het beschermdopje weer op de dosis-aërosol.
N.B. Om maximaal profijt te hebben van Qvar Extrafijne Aërosol is het van groot belang om langzaam te inhaleren. Als u tijdens het inhaleren een fluitsignaal hoort, is dat een teken dat u te snel inademt. U dient zó langzaam te inhaleren dat er géén fluitsignaal is te horen. Indien dit niet lukt, probeer dan om het fluitsignaal zo zacht mogelijk te laten klinken.

Het gebruik van Qvar Extrafijne Aërosol Inhalator samen met de AeroChamber Plus voorzetkamer met masker voor jongere kinderen
1) Verwijder het beschermdopje van het mondstuk van de dosis-aërosol.


2) Breng de dosis-aërosol aan in de opening aan de achterkant van de AeroChamber Plus en let er op dat de metalen patroon naar boven is gericht.

3) Plaats het masker over de mond en de neus van het kind.

4) Druk nu éénmaal op de dosisaërosol.

5) Laat het kind vijf maal rustig door de AeroChamber Plus in- en uit ademen.

6) Als de arts meer dan één inhalatie per keer heeft voorgeschreven, dient u voor de volgende inhalaties steeds stap 3 t/m 5 te herhalen. Wacht steeds 30 seconden vóór de stappen 3 t/m 5 te herhalen.

7) Haal na gebruik de dosis-aërosol uit de AeroChamber Plus en zet het beschermdopje weer op de dosisaërosol.

Nog enkele tips
* Het is niet nodig het masker zó stevig op het gezichtje van het kind te drukken, dat het zich gaat verzetten tegen de behandeling.
* Voorzichtig en sluitend aanbrengen is voldoende. Houd het kind eventueel op uw schoot en leg uw arm eromheen terwijl het inhaleert, of leg het in bed.
* Als het kind bang lijkt te zijn van het masker, strijk dan eerst even een paar maal met het zachte materiaal van het masker over de wang van het kind om het er vertrouwd mee te maken. Of laat het kind om te wennen aan de AeroChamber Plus eerst een keer of tien zonder de dosis-aërosol door de AeroChamber Plus in- en uitademen.
* Als het kind gaat huilen wil dat nog niet zeggen, dat het op dat moment niet kan inhaleren, want het zal tussendoor adem moeten halen en dat is een goed moment om het kind het wolkje geneesmiddel te laten inhaleren. Als het kind het hoofd plots opzij draait, is er niets aan de hand. Doe het kapje weer rustig goed op het gezicht en tel rustig verder. Bij elkaar vijf inademingen is voldoende.
Uw arts of apotheker kan u meer informatie geven over de AeroChamber Plus voorzetkamer. Wanneer u uw inhalator voor de eerste keer gebruikt of hem gedurende twee of meer weken niet gebruikt heeft, dient u de eerste twee pufjes in de lucht te sprayen.
Hoe constateert u dat uw Qvar Extrafijne Aërosol Inhalator leeg is? Wanneer uw inhalator leeg is, voelt of hoort u geen drijfgas meer vrijkomen. De verzorging van uw Qvar Extrafijne Aërosol Inhalator
Het verdient aanbeveling het mondstuk van uw inhalator wekelijks te reinigen met een schoon, droog tissue of doekje. Uw inhalator mag niet met water gewassen worden. Duw geen doekje of een ander voorwerp in het inwendige van de inhalator omdat hij hierdoor kan beschadigen.
De AeroChamber Plus voorzetkamer met mondstuk of masker dient te worden gereinigd vóór het eerste gebruik, en daarna eens per week. Verwijder hiertoe de achterzijde waaraan de inhalator wordt bevestigd (dus niet het mondkapje) en dompel beide delen gedurende 15 minuten in lauw water met wat afwasmiddel. Spoel beide delen daarna met schoon water en schud het aanhangende water af. Vervolgens niet afdrogen met een doek maar gewoon in verticale positie aan de lucht laten drogen. Daarna is de AeroChamber Plus met mondstuk of masker na montage weer klaar voor gebruik.

De AeroChamber Plus met mondstuk of masker kan niet in de afwasmachine worden gereinigd en evenmin in een autoclaaf worden gesteriliseerd.

Overige informatie:

Men heeft aangetoond dat CFK’s de ozonlaag aantasten. Uw Qvar Extrafijne Aërosol Inhalator bevat geen CFK’s maar norfluraan, dit drijfgas tast de ozonlaag niet aan.
Met opmaak: Nederlands (standaard)

IVAX is een handelsmerk. AeroChamber Plus is een handelsmerk van de firma Trudell Medical.