RAMI - Dextromethorfanhydrobromide, drank

Samenstelling
Bevat als werkzame stof 2 mg dextromethorfanhydrobromide-monohydraat per ml drank. Verder sorbitol (0,35 gram/ml), glycerol, ammoniumchloride, natriumcitraat, natriumcarboxymethylcellulose, ethanol, natriumbenzoaat, saccharoïdenatrium, citroenzuur, caramel (El 50), frambozenolie, menthol en water.

Verpakking Flacon à 200 ml.

Eigenschappen
Dextromethorfanhydrobromide-monohydraat heeft hoestprikkeldempende eigenschappen. Het kan door diabetici worden toegepast.

Importeur/Registratiehouder
Chefaro Nederland B.V.
Keleweg 8
3029 BS Rotterdam

In het register ingeschreven onder RVG 11795

Toepassing
Bij droge hoest, bij prikkelhoest.

Gebruik in de zwangerschap en tijdens borstvoeding
Bij zwangerschap en borstvoeding slechts gebruiken na overleg met uw arts.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken
Er is geen invloed op deze functies te verwachten. Bij het besturen van voertuigen en het bedienen van machines dient rekening te worden gehouden met het mogelijke optreden van lichte slaperigheid.

Waarschuwingen en voorzorgen
De aangegeven dosering niet overschrijden. Niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder de arts te raadplegen.

Terughoudendheid is geboden bij patiënten met astma en met everfunctiestoornissen.

Dosering en wijze van gebruik

Volwassenen en kinderen boven 12jaar:
5 tot 10 ml elke 4 uur.
Maximaal 60 ml drank per 24 uur.

Kinderen van 6-12 jaar:
2,5 tot 5 ml elke 4 uur of 7,5 ml elke 6-8 uur.
Maximaal 30 ml drank per 24 uur.

Kinderen van 2-6 jaar:
4 ml elke 6-8 uur.
Maximaal 15 ml per 24 uur.

Niet geschikt voor kinderen beneden de 2 jaar.
N.B. Bij de verpakking is een maatbeker aanwezig.

De dosering kan, indien gewenst, met wat vocht, bijvoorbeeld vruchtensap, worden ingenomen.

Gevallen waarin RAMI - Dextromethorfanhydrobromide, drank niet moet worden gebruikt:
- bij gelijktijdige inname van antidepressiva (MAO-remmers zoals Fenelzine en Moclobemide)
- bij ernstige ademhalingsmoeilijkheden
- bij slijmhoest
- bij ernstige leveraandoeningen
- bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen
- bij kinderen jonger dan 2 jaar

Overdosering
Verschijnselen bij geringe overdosering kunnen zijn misselijkheid, braken, verstopping, duizeligheid en slaperigheid. Na inname van grote hoeveelheden (meer dan vele malen de dagdosis) én bij kleine kinderen moet ook rekening worden gehouden met ernstige verschijnselen zoals hyperactief gedrag, coördinatiestoornissen, verwardheid, overdreven goede stemming en hallucinaties. Na inname van grote hoeveelheden de patiënt laten braken of maagspoelen (binnen een half uur). Waarschuw bij overdosering altijd uw arts.

Bijwerkingen
Lichte misselijkheid, obstipatie en braken en lichte slaperigheid, duizeligheid zijn een enkele keer waargenomen.
Informeer altijd uw arts of apotheker, indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter of indien u hinder ondervindt van één van de bovenstaande bijwerkingen.

Bewaring en houdbaarheid
Bij kamertemperatuur (15-25°C) en afgeschermd van direct licht bewaren.

Buiten het bereik van kinderen houden.
De uiterste gebruiksdatum staat aangegeven op de verpakking na "Niet te gebruiken na".
Augustus 2004