Bijsluiter Slijmoplossende hoeststroop

Samenstelling
Bevat als werkzame stof 50 mg carbocisteïne per ml stroop. Verder saccharose (0,4 gr/ml), sorbitol (70 mg/ml), ethanol, rum aroma, natriumhydroxide, citroenzuur, methylparahydroxybenzoaat, dinatriumedetaat en water.

Verpakkingen
Flacon met 200 ml stroop.

Eigenschappen
Carbocisteïne maakt taai slijm dunner waardoor het gemakkelijker kan worden opgehoest.

Registratiehouder
Chefaro Nederland BV
Keileweg 8
3029 BS Rotterdam
Nederland

In het register ingeschreven onder RVG 11561

Toepassing
Ter vergemakkelijking van het ophoesten indien dit door taai slijm wordt bemoeilijkt.

Niet gebruiken bij
Overgevoeligheid voor carbocisteïne.

Gebruik in de zwangerschap en tijdens borstvoeding
Dit geneesmiddel kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht of de zuigeling overeenkomstig het doseringsvoorschrift worden toegepast tijdens de zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken Er valt geen beïnvloeding van deze vaardigheden te verwachten.

Waarschuwingen en voorzorgen
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten die aan een maagzweer lijden of geleden hebben. Indien na gebruik geen verbetering optreedt, of de klachten zich herhalen, dient men de arts te raadplegen. Niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder uw arts te raadplegen. De opgegeven dosering niet overschrijden.
Patiënten met diabetes mellitus moeten rekening houden met het suikergehalte: 0,4 gram per ml stroop.

Dosering en wijze van gebruik
Volwassenen : 3 maal daags 15 ml.
Kinderen :
vanaf 12 jaar: 3-4 maal daags 6 ml
van 5-12 jaar: 3-4 maal daags 4 ml
van 3- 5 jaar: 3-4 maal daags 2 ml.

N.B. Bij de verpakking is een maatbeker aanwezig.

Overdosering
Bij overdosering kunnen maagkrampen, misselijkheid en braken optreden. Waarschuw bij overdosering altijd uw arts.

Bijwerkingen
In sommige gevallen kunnen zich maagklachten voordoen. Informeer altijd uw arts of apotheker, indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter of indien u hinder ondervindt van één van de bovenstaande bijwerkingen.

Bewaring en houdbaarheid
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C). Buiten het bereik van kinderen houden. De uiterste gebruiksdatum is aangegeven op de verpakking na "Niet te gebruiken na".

Datering waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien Juni 2004