BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Rapydan 70 mg/70 mg medicinale pleister
Lidocaïne/Tetracaïne

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts, verpleegkundige of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts, verpleegkundige of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Rapydan en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Rapydan gebruikt
3. Hoe wordt Rapydan gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5 Hoe bewaart u Rapydan
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS RAPYDAN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Rapydan medicinale pleisters bevatten twee lokale anesthetica – lidocaïne en tetracaïne. Deze geneesmiddelen worden gebruikt voor het verdoven van een klein deel van de huid voorafgaand aan een procedure die mogelijk pijnlijk is, zoals een injectie of een kleine chirurgische ingreep.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U RAPYDAN GEBRUIKT
Gebruik Rapydan niet

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor lidocaïne, tetracaïne of borax of voor één van de andere bestanddelen van Rapydan (zie rubriek 6)
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor andere lokale anesthetica
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor para-aminobenzoëzuur, een verbinding die wordt gevormd wanneer uw lichaam tetracaïne afbreekt
Gebruik Rapydan niet op een kapotte of beschadigde huid of op slijmvliezen, bijvoorbeeld in de mond of neus.

Wees extra voorzichtig met Rapydan

Vertel het aan uw arts, verpleegkundige of apotheker
- als u problemen heeft met uw lever, uw nieren of uw hart
- als u ernstig ziek bent of een slechte lichamelijke conditie hebt, omdat u dan gevoeliger kunt zijn voor de werking van lidocaïne en tetracaïne.
Bij het gebruik van Rapydan vlakbij de ogen is voorzichtigheid geboden. Als Rapydan in contact komt met uw oog, spoel uw oog dan onmiddellijk uit met water of met een zoutoplossing en bescherm uw oog tot het gevoel weer terugkeert.
Rapidan bevat een warmteproducerend onderdeel dat een maximumtemperatuur van 40 °C kan bereiken, bij een gemiddelde temperatuur tussen 26 en 34 °C.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts, verpleegkundige of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Het risico van bijwerkingen neemt toe bij een gelijktijdig gebruik van Rapydan met sommige andere geneesmiddelen, zoals:
- sommige geneesmiddelen voor de behandeling van hartaandoeningen, zoals kinidine, disopyramide, tocaïnide, mexiletine en amiodaron
- andere geneesmiddelen die lidocaïne en/of tetracaïne bevatten

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap en Borstvoeding
Gebruik van Rapydan kan worden overwogen bij zwangerschap en borstvoeding, volgens advies van uw arts. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u enig geneesmiddel tijdens de zwangerschap gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Rapydan heeft geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.
Rapydan medicinale pleister bevat methylparahydroxybenzoaat (E218) en propylparahydroxybenzoaat (E216) die (mogelijk vertraagde) allergische reacties kunnen veroorzaken.

3. HOE WORDT RAPYDAN GEBRUIKT

Gebruik Rapydan altijd volgens de instructies van de arts. Raadpleeg een arts, verpleegkundige of apotheker wanneer u ergens niet zeker over bent.
Rapydan medicinale pleisters worden op schone droge huid gedurende 30 minuten aangebracht. Zie voor gedetailleerde instructies de 'Instructies voor gebruik' hieronder.

Rapydan medicinale pleisters moeten meteen worden gebruikt als het zakje eenmaal is geopend. Rapydan medicinale pleisters kunnen slechts eenmaal worden gebruikt.

Rapydam medicinale pleisters bevatten een bestanddeel dat warmte opwekt (CHADD warmtecel) die de huidtemperatuur licht verhoogt. (zie rubriek 2: Wat u moet weten voordat u Rapydan gebruikt). De warmtecel heeft zuurstof nodig om te werken, daarom is de pleister luchtdicht verpakt. Dit betekent dat de pleister meteen moet worden gebruikt als het zakje is geopend omdat de pleister dan zachtjes gaat opwarmen. Het is belangrijk dat het zakje pas wordt geopend als u klaar bent om de medicinale pleister te gebruiken.

Rapidan moet niet worden gebruikt onder afsluitende verbanden vanwege de warmteopwekkende eigenschappen van de pleister.

Volwassenen:
1 of maximaal 4 pleisters tegelijkertijd. Er mogen niet meer dan 4 pleisters per dag worden gebruikt (per 24 uur).

Kinderen (ouder dan 3 jaar):
1 of maximaal 2 pleisters tegelijkertijd. Bij een kind mogen niet meer dan 2 pleisters per dag worden gebruikt (per 24 uur).

Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 3 jaar.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Zorgt ervoor dat de huid schoon en droog is.
2. Open het door hitte gesealde foliezakje en verwijder de pleister.
3. Verwijder het plasticplaatje van de pleister. Raak het witte ronde gaasje dat het geneesmiddel bevat niet aan.
4. Breng de pleister zo aan dat het witte, ronde gaasje dat het geneesmiddel bevat het te behandelen gebied bedekt.
5. Druk stevig alleen op de randen van de medicinale pleister om er zeker van te zijn dat de medicinale pleister goed op de huid plakt.
6. Druk voorzichtig op het midden van de pleister om er zeker van te zijn dat het geneesmiddel in contact met de huid komt.
7. Noteert het tijdstip van aanbrengen. Rapydan medicinale pleister moet 30 minuten voorafgaand aan een procedure worden aangebracht. Let erop dat de medicinale pleister gedurende deze tijd niet afvalt.
8. Verwijder voorafgaand aan de procedure de pleister en reinig het gebied grondig. Als de pleister voorafgaand aan een procedure die door een arts moet worden uitgevoerd wordt aangebracht, laat dan de arts de pleister verwijderen, tenzij deze anders aangeeft.

Na verwijdering van de Rapydan medicinale pleister
Rapydan verdooft het gebied van de huid dat is behandeld, waardoor de gevoeligheid is afgenomen. Om te voorkomen dat er per ongeluk letsel ontstaat, moet u erop letten dat u niet over het verdoofde gebied krabt of wrijft of hiermee hete of koude oppervlakken aanraakt totdat de gevoeligheid weer volledig is teruggekeerd.

Wat u moet doen als u meer van Rapydan heeft gebruikt dan u zou mogen

Als de pleister langer dan wordt aanbevolen op de huid blijft zitten, of als meer dan het aanbevolen aantal pleisters is gebruikt, neemt het risico op ernstige bijwerkingen toe.
Bij normaal gebruik is een overdosis Rapydan onwaarschijnlijk. Als u echter teveel van de actieve bestanddelen absorbeert, of als bijvoorbeeld een kind de actieve bestanddelen per ongeluk absorbeert, neem dan voor hulp contact op met uw arts of met een plaatselijke afdeling voor spoedeisende hulp.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, neemt u dan contact op met uw arts, verpleegkundige of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Rapydan bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De pleister kan allergische (anafylactoïde) reacties veroorzaken, zoals huiduitslag, zwelling en ademhalingsproblemen. Als u een van bovenstaande bijwerkingen ervaart, moet u de pleister onmiddellijk verwijderen en contact opnemen met een arts.

De meeste bijwerkingen zijn lokaal en ontstaan op de plaats waar de pleister is aangebracht. Ze zijn over het algemeen licht van aard, duren slechts kort en verdwijnen gewoonlijk aan het eind van de behandeling vanzelf weer.

Vertel het aan uw arts, verpleegkundige of apotheker als een van de volgende bijwerkingen lastig wordt.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij meer dan 1 op de 10 behandelde patiënten)
* roodheid op de plaats waar de pleister is aangebracht
* bleekheid van de huid
* zwelling

Vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 10 behandelde patiënten)
* huiduitslag

Soms voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 100 behandelde patiënten)
* uitslag met blaren
* jeuk

Zelden voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 behandelde patiënten)
* netelroos of huiduitslag met vlekken
* verkleuring van de huid
* pijn
* verandering in de smaakwaarneming

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts, verpleegkundige of apotheker.

5. HOE BEWAART U RAPYDAN

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Dit geneesmiddel niet gebruiken na de verloopdatum die op het zakje en de doos staat na de letters “EXP”. Bewaren beneden 25 °C.
Gebruik Rapydan medicinale pleister niet als u kunt zien dat de verpakking op enigerlei wijze is beschadigd.
Gebruikte pleisters moeten met de plaklaag naar binnen worden dubbelgevouwen en veilig worden afgevoerd zodat kinderen niet bij de pleister kunnen komen. Ongebruikt product of productafval moet worden weggeworpen volgens geldende plaatselijke regels. Ongebruikte geneesmiddelen mogen niet door het toilet worden gespeeld of bij huishoudelijk afval worden gegooid. Vraag aan de apotheek wat u moet doen met geneesmiddelen die u niet langer gebruikt. Deze maatregelen zijn bedoeld ter bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Rapydan medicinale pleister

- De werkzame bestanddelen in elke medicinale pleister zijn 70 mg lidocaïne en 70 mg tetracaïne.

- De pleister bestaat uit:
* Rugzijde: polyethyleenlaagje, aan één kant bedekt met een acrylaat hechtmiddel
* CHADD (‘Controlled Heat Assisted Drug Delivery’) warmtegenererende cel: ijzerpoeder, actief koolstof, natriumchloride en houtmeel, verpakt in een zakje van filterpapier.
* Hechtlaagje: polyethyleen en acrylaat hechtmiddel
* Door warmte sealbare folie: polyethyleen en aluminiumlaminaat, bedekt met polyester-urethaan hechtmiddel
* Laagje met geneesmiddel: polyvinylalcohol, sorbitanmonopalmitaat, gezuiverd water, methylparahydroxybenzoaat (E218), propylparahydroxybenzoaat (E216), met borax bedekt vezellaagje
* Plastic plaatje (polyethyleen), dat wordt verwijderd voordat de pleister wordt gebruikt

Hoe zien Rapydan medicinale pleisters er uit en wat zit er in de verpakking
Ovale, lichtbruine medicinale pleister (afmetingen ca 8,5 bij 6,0 cm) met een verwijderbaar ondoorzichtig plastic plaatje.
De pleisters zijn per stuk verpakt in beschermende zakjes (polyester/aluminium/polytheenlaminaat). Verpakkingsgrootte: 1, 2, 5, 10, 25 of 50 pleisters.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratiehouder:
Eurocept International B.V.,
Trapgans 5,
1244 RL Ankeveen, Holland

Fabrikant:
Penn Pharmaceutical Ltd., Tafarnaubach Industrial Estate, Tredegar, Gwent, NP2 3AA, Verenigd Koninkrijk

Dit geneeskundige product is toegelaten in de lidstaten van de EER onder de volgende namen:

Naam van de lidstaat
Naam van het geneesmiddel
AT/DE
Rapydan® 70 mg/70 mg wirkstoffhaltiges Pflaster
BE/LU
Rapydan® 70 mg/70 mg, emplâtre médicamenteux Rapydan® 70 mg/70 mg medicinale pleister Rapydan® 70 mg/70 mg wirkstoffhaltiges Pflaster
CZ
Rapyden® 70 mg/70 mg lécivá náplast
DK
Lidocain/Tetracain Eurocept Pharma 70 mg/70 mg medicinsk plaster
EL
Rapydan® 70mg/70mg cpappaKOOXo tprrAavTpo
ES
RalydanTM 70 mg/70 mg apósito adhesivo medicamentoso
FI
Lidokaiini/Tetrakaiini Eurocept 70mg/70mg lääkelaastari
FR
Rapydan® 70 mg/70 mg, emplâtre médicamenteux
HU
Lidocain/Tetracain Eurocept 70 mg/70 mg Gyógyszeres Tapasz
IE/UK
Rapydan® 70mg/70mg medicated plaster
IT
RalydanTM 70 mg/70 mg cerotto medicato
NL
Rapydan® 70 mg/70 mg medicinale pleister
NO
Rapydan® 70 mg/70 mg medisinert plaster
PL
Rapydan® 70 mg/70 mg plaster leczniczy
PT
Rapydan® 70 mg/70 mg, emplastro medicamentoso

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen RVG 100315

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juni 2009.