Redoxon®

Vitamine C
Bruistabletten met sinaasappelsmaak.

Samenstelling:
Redoxon bevat als werkzaam bestanddeel per bruistablet: 1000 mg ascorbinezuur (vitamine C).
Hulpstoffen: wijnsteenzuur (E 334), natriumhydrogeencarbonaat, natriumchloride, sinaasappel- en mandarijnaroma, kleurstoffen E160a en E162, sorbitol (E 420), mannitol, 50 mg aspartaam (overeenkomend met 28 mg fenylalanine), polyethyleenglycol, crospovidon, polyvidon en sucrose esters.
De bruistabletten bevatten ca. 300 mg natrium (overeenkomend met ca. 0,8 g keukenzout)

Farmaceutische vorm en inhoud: Buisjes met 10 bruistabletten.

Tot welke geneesmiddelengroep behoort Redoxon? Redoxon is een vitaminepreparaat.

Registratiehouder: Bayer B.V., Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht
Voor inlichtingen: Bayer Consumer Care, Postbus 80, 3640 AB Mijdrecht

Redoxon is in het register ingeschreven onder RVG 06548.

Wanneer kan men Redoxon gebruiken?
Redoxon wordt gebruikt ter behandeling van een vitamine C tekort.

Wie mogen dit geneesmiddel niet gebruiken?
Personen die overgevoelig zijn voor één van de bestanddelen alsmede personen met nierstenen mogen dit geneesmiddel niet gebruiken. Kinderen en zwangere vrouwen met fenylketonurie (= een aangeboren stofwisselingsdefect) mogen niet meer dan een halve tablet per dag gebruiken.

Zijn er beperkingen bij zwangerschap en borstvoeding?
Voor zover bekend kan Redoxon zonder bezwaar, overeenkomstig het voorschrift, worden gebruikt tijdens de zwangerschap en borstvoeding. Lees ook de waarschuwingen en voorzorgen voor gebruik.

Heeft Redoxon invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken?
Dit product oefent geen invloed uit op deze functies.

Zijn er wisselwerkingen met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie? Wanneer hoge doseringen vitamine C (1 gram en hoger) worden ingenomen, kan dit een invloed hebben op sommige bepalingsmethoden voor glucose in de urine.

Gelden er speciale waarschuwingen of voorzorgen bij gebruik?
Redoxon dient niet langdurig te worden gebruikt in hogere doseringen dan aanbevolen. De aangegeven dosering niet overschrijden, tenzij de arts anders voorschrijft.
Bij patiënten met fenylketonurie (= aangeboren stofwisselingsdefect) moet de hoeveelheid fenylalanine die door het aspartaam in dit produkt wordt geleverd, worden doorberekend in het voedingsvoorschrift.

Hoeveel bruistabletten mag men gebruiken?
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 'h - 1 bruistablet per dag.
Hoe dienen de bruistabletten te worden ingenomen?
De bruistabletten in een glas water oplossen en direct opdrinken.

Wat gebeurt er bij een overdosering?
Een overdosering vitamine C kan aanleiding geven tot diarree en een licht verhoogde urine-uitscheiding.

Welke bijwerkingen kunnen optreden? Geen bijzonderheden.

Hoe dient men Redoxon te bewaren?
Bewaar dit geneesmiddelel, goed gesloten bij kamertemperatuur (15-25°C) en buiten bereik van kinderen.

Tot wanneer kan men dit produkt gebruiken?
De uiterste datum tot wanneer men dit geneesmiddel kan gebruiken staat op het vouwdoosje vermeld achter de aanduiding `niet te gebruiken na' en op het buisje achter 'exp.'.

Datum waarop deze bijsluiter voor het laatst is herzien: januari 2005.