ALGEMENE KENMERKEN
Naam van het geneesmiddel
Antagel PCH.

Samenstellinq
Werkzame stoffen: algeidraat, wet gel, overeenkomend met 40 mg aluminiumoxide en 20 mg magnesiumhydroxide per ml suspensie.
Hulpstoffen: glycerol, methylparahydroxybenzoaat, propylparahydroxybenzoaat, pepermuntemulsie, saccharoïdenatrium, sorbitol, gedestilleerd water.

Farmaceutische vorm en inhoud
Suspensie in flacon à 200 ml, 300 ml, 500, 1 liter of 4,5 liter.

Geneesmiddelengroep
Antagel PCH behoort tot de groep van de antacida. Deze middelen hebben een zuurbindende werking, waardoor overtollig maagzuur wordt weggenomen.

Naam van degene die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen Pharmachemie B.V.
Swensweg 5
Posmus 552
2003 RN Haarlem.

In het register ingeschreven onder RVG 09317.

GEBRUIKEN BIJ
- brandend maagzuur,
- oprispingen
- maagzweer of zweren in de twaalfvingerige darm
- ontsteking van het maagslijmvlies
- voorkoming van maagklachten
- voorkoming van maagzweer of zweren van de slokdarm en twaalfvingerige darm ontstaan door stress, en het voorkomen van bloedingen van deze zweren.

VOORDAT U HET GENEESMIDDEL GEBRUIKT
Niet Gebruiken bij
- overgevoeligheid voor antagel of voor één van de andere bestanddelen van de suspensie.
- ernstige nierfunctiestoornissen
- te laag fosfaatgehalte in het bloed.

Nodige voorzorgen bij Gebruik

Gebruik tijdens zwangerschap en het geven van borstvoeding
Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens de gebruiksaanwijzing worden gebruikt tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken
Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit product op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Wisselwerkinq
Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking kunnen beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van Antagel PCH suspensie
met:
- kinidine (een middel tegen ritmestoomissen van het hart) acetylsalicylzuur (een middel bij pijn).
Wanneer u deze of andere geneesmiddelen gebruikt, moet u hiermee rekening houden en advies vragen aan uw arts of apotheker.
Met de volgende geneesmiddelen kan ook een wisselwerking optreden. Bij deze geneesmiddelen kan dat opgelost worden door deze middelen als eerste in te nemen, na 1-2 uur gevolgd door Antagel PCH. U hoeft dan geen advies van uw arts of apotheker te vragen.
- tetracyclines (middelen tegen infecties)
hartglycosiden (middelen tegen hartzwakte)
atropine (een middel tegen o.a. hartritmestoornissen)
- cimetidine (een middel tegen maag- of darmzweren)
bisacodyl (middel tegen verstopping)
chioorpromazine (een middel tegen o.a. een ernstige psychische stoornis) isoniazide (een middel tegen tuberculose) en
- ijzerpreparaten (middelen tegen bloedarmoede)
Let op, bovenstaande geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de werkzame stof van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam. Kijk daarom altijd goed op de verpakking en in de bijsluiter van de geneesmiddelen die u al
gebruikt, wat de werkzame stof is van dat middel.

Waarschuwingen en voorzorgen
De aangegeven dosering niet overschrijden. Indien de klachten aanhouden, verergeren of terugkeren dient u een arts te raadplegen. Niet langdurig gebruiken, vanwege de kans op bijwerkingen.
Bij langdurig gebruik kan een te laag fosfaatgehalte in het bloed optreden. Dit kan voorkomen worden door ervoor te zorgen dat u een ruime hoeveelheid fosfaten binnenkrijgt, bijvoorbeeld door het gebruik van extra melk.
Het gebruik van de suspensie kan zorgen dat de verschijnselen van een kwaadaardige aandoening van de maag of darm niet opgemerkt worden.
Patiënten met een nierfunctiestoomis mogen deze suspensie niet zonder overleg met de arts gebruiken.

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK Dosering en wijze van aebruik
De suspensie schudden voor gebruik.
10-15 ml suspensie 1 uur na elke maaltijd en bij het naar bed gaan innemen, zo nodig aangevuld met tussentijdse doses iedere 2 uur. (Raadpleeg ook de rubriek "Wisselwerking".)
Gebruik de suspensie niet langer dan 14 dagen zonder uw arts daarover te raadplegen.

Overdosering
Indien u meer dan de aanbevolen dosering hebt ingenomen, dient u uw arts te raadplegen.

BIJWERKINGEN
De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:
- misselijkheid braken.
Bij langdurig gebruik van hoge doses kunnen optreden:
- gebrek aan eetlust
- spierzwakte botverweking bolontkalking hersenaandoeningen
- verlaagde bloeddruk
- vertraagde hartwerking
- verminderde ademhaling
- coma.

Waarschuw uw arts of apotheker wanneer u last ondervindt indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in
van één van bovengenoemde bijwerkingen of de bijsluiter.

BEWARING EN HOUDBAARHEID
Droog en bij kamertemperatuur (15 tot 25°C) bewaren in de goed gesloten verpakking. Op deze wijze bewaard kunt u dit geneesmiddel gebruiken tot de op de verpakking vermelde datum. De eerste twee
cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.
Na openen is de suspensie nog maximaal 1 maand houdbaar in de koelkast.
Geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen bewaren.

Januari 2003