Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want het bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de
behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om RENNIE DUO SACHETS zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Vraag uw apotheker of drogist om meer informatie of advies indien nodig.
• Raadpleeg uw arts als de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is RENNIE DUO SACHETS en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u RENNIE DUO SACHETS gebruikt
3. Hoe wordt RENNIE DUO SACHETS gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart U RENNIE DUO SACHETS?

RENNIE DUO SACHETS, suspensie voor oraal gebruik

Werkzame bestanddelen: Per 10 ml (sachet) 1200 mg calciumcarbonaat, 140 mg magnesiumcarbonaat en 300 mg natriumalginaat.

Andere bestanddelen (hulpstoffen): natriumbicarbonaat, xanthaangom, natriumsaccharine, pepermuntolie, chocoladesmaakstof, benzylaclohol, natriumpropylparahydroxybenzoaat, sorbinezuur en gedemineraliseerd water.

Registratiehouder:
Bayer B.V.,
Energieweg 1,
3641 RT Mijdrecht

Voor inlichtingen:
Bayer Consumer Care,
Postbus 80,
3640 AB Mijdrecht

In het register ingeschreven onder RVG 25334

1. Wat is RENNIE DUO SACHETS en waarvoor wordt het gebruikt?

RENNIE DUO SACHETS is een suspensie voor inwendig gebruik, sachets á 10 ml. Het is een zuurneutraliserend middel dat snel en langdurig verlichting geeft bij brandend maagzuur en zure oprispingen. De eigenschappen van RENNIE DUO SACHETS zorgen er bovendien voor, dat de zure maaginhoud op zijn plaats blijft, namelijk in de maag en niet terugvloeit in de slokdarm. Hierdoor worden klachten als gevolg van ontoereikende maagklepfunctie, zoals een brandend gevoel en pijn achter het borstbeen tegengegaan.

RENNIE DUO SACHETS is verkrijgbaar in verpakkingen met 3, 10, 15 of 30 sachets.
RENNIE DUO SACHETS wordt gebruikt bij de behandeling van klachten als gevolg van het terugvloeien van de zure maaginhoud in de slokdarm of mond waardoor een brandend gevoel of pijn achter het borstbeen ontstaat.

Tevens kan RENNIE DUO SACHETS worden gebruikt bij de directe behandeling van klachten als gevolg van te sterke verzuring van de maaginhoud, bijvoorbeeld bij brandend maagzuur.

2. Wat u moet weten voordat u RENNIE DUO SACHETS gebruikt
Gebruik RENNIE DUO SACHETS niet
wanneer
- bij u een verlaagd fosfaatgehalte van het bloed is vastgesteld
- bij u een veel te hoog gehalte aan calcium in het bloed is vastgesteld.
- u ernstige nierfunctiestoornissen en nierstenen heeft
- u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen.

Wees extra voorzichtig met RENNIE DUO SACHETS
wanneer u een gestoorde nierfunctie heeft. U dient dan eerst uw arts te raadplegen alvorens RENNIE DUO SACHETS te gebruiken, omdat dit middel in dergelijke gevallen tot complicaties kan leiden.

Wanneer u een natriumbeperkt dieet volgt, dient u rekening te houden met het feit dat het product 120 mg natrium per sachet bevat.

Dit middel kan eventuele maagaandoeningen maskeren; het dient dan ook niet langer dan 14 dagen achtereen gebruikt te worden zonder de arts te raadplegen.

Indien de symptomen niet of slechts ten dele verdwijnen, is verder medisch onderzoek noodzakelijk.

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Voor zover bekend kan dit geneesmiddel zonder bezwaar overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap.
Vraag altijd uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding

Voor zover bekend kan dit geneesmiddel zonder bezwaar overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding.
Vraag altijd uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het valt niet te verwachten dat dit geneesmiddel een invloed op deze functies heeft.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van RENNIE DUO SACHETS

Sorbinezuur (en zijn zouten) zijn irriterend en kunnen ontsteking van de huid veroorzaken.

Parahydroxybenzoaten (en hun esters) kunnen vertraagde allergische reacties, zoals contact dermatitis (huidontsteking tengevolge van contact met stoffen waarvoor overgevoeligheid bestaat), veroorzaken. Zelden treedt een onmiddellijke reactie op met huiduitslag en bronchospasmen (benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen).

Gebruik van RENNIE DUO SACHETS in combinatie met andere geneesmiddelen

Wanneer naast RENNIE DUO SACHETS andere geneesmiddelen worden gebruikt, verdient het aanbeveling om RENNIE DUO SACHETS pas 1 á 2 uur na inname van deze geneesmiddelen te gebruiken. De opname van geneesmiddelen kan door gelijktijdige inname met RENNIE DUO SACHETS worden beïnvloed.

Raadpleeg uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of andere geneesmiddelen krijgt voorgeschreven.3. Hoe wordt RENNIE DUO SACHETS gebruikt?

RENNIE DUO SACHETS mag uitsluitend worden gebruikt door volwassenen (boven 12 jaar).

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:
De gebruikelijke dosering is 10 ml (1 sachet) per keer, bij voorkeur in te nemen één uur na de maaltijd en voor het slapen gaan. Daarnaast kan bij brandend maagzuur tussendoor een extra sachet worden ingenomen. Gebruik niet meer dan 8 sachets per etmaal.

Goed schudden voor gebruik.

Gebruik RENNIE DUO SACHETS niet langer dan 14 dagen zonder een arts te raadplegen.

In geval u bemerkt dat RENNIE DUO SACHETS te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u teveel van RENNIE DUO SACHETS heeft ingenomen

Langdurige inname van hoge doseringen calciumcarbonaat kan aanleiding geven tot maag/darmbezwaren zoals misselijkheid en braken en een abnormale spierzwakte. In deze gevallen stoppen met het gebruik en voldoende vloeistof innemen.
Wanneer u te veel van RENNIE DUO SACHETS heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten RENNIE DUO SACHETS in te nemen

Indien u vergeten bent RENNIE DUO SACHETS in te nemen, kunt u dat alsnog doen op het moment dat u er aan denkt of wanneer u last krijgt van brandend maagzuur of zure oprispingen.

Neem nooit een dubbele dosis van RENNIE DUO SACHETS om zo de vergeten dosis in te halen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan RENNIE DUO SACHETS bijwerkingen veroorzaken. Bij normaal gebruik in de aanbevolen dosering zijn geen bijwerkingen te verwachten. Langdurig gebruik van hoge doseringen kan evenwel tot ongewenste bijwerkingen leiden, zoals een overmatig calcium- of magnesiumgehalte van het bloed, met name bij patiënten met gestoorde nierfunctie.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u RENNIE DUO SACHETS?

RENNIE DUO SACHETS buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaar dit product niet boven 25°C.
Uiterste gebruiksdatum
Gebruik RENNIE DUO SACHETS niet meer na de datum die op de vouwdoos en sachet is vermeld achter de aanduiding 'niet te gebruiken na:'.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien en goedgekeurd in januari 2005.