patiëntenbijsluiter

RHINATHIOL® CARBOCISTEÏNE BIJ VASTZITTENDE HOEST VOOR KINDREN
Informatie voor de gebruiker

Samenstelling
Het product bevat als werkzaam bestanddeel 20 mg carbocisteïne per ml.

Lijst van hulpstoffen
Drank 20 mg/ml: natriumhydroxide, hydroxyethylcellulose, natriumsaccharine, gehydrogeneerde glucosestroop (lycasine), natriummethylhydroxybenzoaat, kersen/frambozen smaakstof, gezuiverd water, cochenille-rood A (E 124).

Verpakkingen
Flacon met 125 ml drank à 20 mg/ml.

Werking
Het middel kan vastzittend slijm in de luchtwegen dunner maken, zodat het gemakkelijker kan worden opgehoest.

Registratiehouder
Synthélabo Pharma B.V.,
Maarssenbroeksedijk 4,
3606 AN Maarssen,
Tel: 030 - 2488188.

RVG-Nummer
In het register ingeschreven onder RVG 18216.

Te gebruiken bij
Ter vergemakkelijking van het ophoesten indien dit door taai slijm wordt bemoeilijkt. Bij vastzittende hoest.

Niet te gebruiken bij
Overgevoeligheid voor het produkt.

Gebruik bij zwangerschap en borstvoeding
Niet van toepassing.

Voorzorgen
Bij volwassenen en kindéren met een maag- of darmzweer of met een voorgeschiedenis hiervan, is terughoudendheid met het gebruik geboden.
Het bestanddeel glucosestroop (lycasine) in de drank heeft nauwelijks of geen effect op tandbederf (cariës). Het is niet schadelijk voor de tanden. Bij kinderen met suikerziekte dient rekening te worden gehouden met het glucosegehalte van de drank: 125 mg per dosis van 5 ml; 250 mg per dosis van 10 ml en 375 mg per dosis van 15 ml.

Wisselwerking met andere geneesmiddelen
Licht uw arts altijd in wanneer uw kind naast dit product nog andere geneesmiddelen gebruikt. Sommige geneesmiddelen kunnen namelijk elkaars werking beïnvloeden of mogen om andere redenen niet gelijktijdig worden gebruikt.

Waarschuwingen
De opgegeven dosering niet overschrijden. Indien de klachten aanhouden of terugkeren, uw arts raadplegen.

Invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken
Niet van toepassing.

Aanwijzingen voor het gebruik
Dosering
Drank 20 mg/ml
Kinderen:
3-5 jaar: 3-4 maal daags 5 ml
5-12 jaar: 3-4 maal daags 10 ml
12 jaar en ouder: 3-4 maal daags 15 ml.
NB: 15 ml komt overeen met één eetlepel.

Bijwerkingen
In sommige gevallen kunnen zich maagklachten voordoen.
Waarschuw uw arts of apotheker indien bij uw kind een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter.
Wijze van bewaren en houdbaarheid
Bewaar bij kamertemperatuur (15-25°C) in de originele verpakking. Buiten het bereik van kinderen bewaren. De uiterste gebruiksdatum staat vermeld op de verpakking van vouwdoos en etiket achter 'Niet te gebruiken m'.

Datum van de bijsluiter
16 november 1998