Informatie voor de patiënt over
RHINOCORT® 32 NEVEL
RHINOCORT® 64 NEVEL

Lees deze informatie goed door, ook als u Rhinocort Turbuhaler al langer gebruikt de informatie kan namelijk zijn aangepast (zie datum herziening bijsluiter) aan nieuwe onderzoeksresultaten en nieuwe opvattingen. Wij houden uw arts en apotheker op de hoogte van deze ontwikkelingen. Als u na het lezen van de bijsluiter nog vragen hebt, dan kunt u terecht bij uw arts of apotheker.

Informatie over het geneesmiddel
Naam van het geneesmiddel:
Rhinocort 32 Nevel en Rhinocort 64 Nevel.
Samenstelling: Rhinocort Nevel bevat als werkzame stof budesonide.
Hulpstoffen zijn: mikrokristallijn cellulose, natriumcarboxymethylcellulose, glucose, polysorbaat 80, natriumedetaat, kaliumsorbaat, zoutzuur en gezuiverd water.
Verpakkingen: Rhinocort 32/64 Nevel is een nasale inhalatievloeistof in een bruin glazen flesje met 120 of 240 doseringen. Dit flesje, uitgerust met een doseringsventiel en een wit neusstukje (afgesloten door een bruin stofkapje), zit in een kartonnen doosje. Geneesmiddelengroep: corticosteroïden (ontstekingsremmende middelen).
Werkinq: U heeft last van b.v. niezen, loopneus, een verstopte neus. Dit kan komen, doordat u overgevoelig bent voor b.v. graspollen of huisstofmijt (allergie), of last heeft van neuspoliepen. Rhinocort vermindert de overgevoeligheid van de neus in sterke mate.
Wanneer u begint met Rhinocort Nevel zult u vanaf de volgende dag merken dat uw klachten minder worden. Na een aantal dagen bereikt u pas het maximale effect van Rhinocort. Dit betekent ook dat, als u vergeet Rhinocort regelmatig te gebruiken, uw neusklachten niet onmiddellijk terugkomen, maar pas na enkele dagen. Het is daarom belangrijk dat u Rhinocort elke dag gebruikt.

Reqistratiehouder:
AstraZeneca B.V.
Postbus 599,
2700 AN ZOETERMEER.
Telefoonnummer: 079 - 363.22.22.

NB: Rhinocort Nevel mag alleen door de apotheek worden afgeleverd.

Inschrijvinq:
Rhinocort Nevel is ingeschreven in het register onder RVG 23837 (Rhinocort 32 Nevel) of RVG 23838 (Rhinocort 64 Nevel).

Aan wie wordt Rhinocort Nevel voorgeschreven?
U mag Rhinocort gebruiken, wanneer u last heeft van allergie met klachten zoals een verstopte neus of loopneus. Ook kan Rhinocort worden voorgeschreven voor de behandeling van neuspoliepen.

Belangrijke informatie vooraf
Wanneer mag u Rhinocort Nevel niet gebruiken?
Rhinocort mag niet worden gebruikt wanneer bij een eerdere toepassing gebleken is dat u overgevoelig bent voor budesonide of een van de andere bestanddelen van Rhinocort Nevel.

Waar moet u verder aan denken bij het gebruik van Rhinocort Turbuhaler?
Laat altijd de arts die u behandelt weten voor welke problemen of ziekten u nog meer onder behandeling bent.
Indien u langdurig Rhinocort gebruikt is het aan te raden uw neusslijmvlies tenminste eens per jaar te laten controleren door de arts.
Rhinocort wordt niet aanbevolen als u behandeld wordt voor infecties van de luchtwegen (zoals bijvoorbeeld tuberculose).
Het maximale effect van Rhinocort wordt pas na een aantal dagen bereikt. Bij het gebruik kan korte tijd een verhoogde afscheiding en wat korstvorming in de neus optreden. Langdurige behandeling of zeer hoge doseringen van dit soort middelen bij kinderen, ongeacht de toedieningsweg (bijv. via de neus, via de longen, via het rectum of via de mond), kan hun groei remmen.

Wisselwerking met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts altijd welke geneesmiddelen (ook geneesmiddelen die zonder recept te verkrijgen zijn) u gebruikt. In de apotheek kunt u een geneesmiddelenkaart krijgen. U of uw apotheker noteert hierop welke geneesmiddelen u gebruikt en in welke dosering. Laat mensen in uw omgeving weten welke geneesmiddelen u gebruikt!

Maq u Rhinocort Nevel gebruiken als u zwanger bent of borstvoedinq geeft?
Als u zwanger bent of borstvoeding geeft dient u altijd zeer voorzichtig te zijn met het gebruik van medicijnen. Als u zwanger wordt tijdens het gebruik van Rhinocort Nevel moet u zo snel mogelijk contact opnemen met uw dokter. Hij zal dan beoordelen of u de behandeling met Rhinocort Nevel kunt voortzetten of u een ander middel voorschrijven.

Ook indien u borstvoeding wilt geven mag u Rhinocort Nevel alleen op voorschrift van uw arts gebruiken.

Beïnvloedt Rhinocort Nevel het reactievermogen?
Hierover zijn geen gegevens bekend, maar het is te verwachten dat Rhinocort Nevel geen invloed heeft op de rijvaardigheid en het bedienen van machines.

Aanwijzingen voor het gebruik
Uw arts heeft u verteld hoe, hoe vaak en welke dosering Rhinocort Nevel per dag moet worden gebruiken. Deze aanwijzing moet u goed opvolgen.

Dosering
De dosering moet bij een ieder individueel worden bepaald. Als leidraad kunnen de navolgende doseringsadviezen worden gebruikt.

Hooikoorts en allergie
In geval van hooikoorts moet de behandeling vóór het hooikoortsseizoen beginnen. Soms zal het nodig zijn om aanvullende geneesmiddelen te gebruiken om eventuele oogsymptomen ('dikke rode jeukende ogen') te bestrijden.
Bij volwassenen, ouderen en kinderen van 6 jaar en ouder, bij het begin van de behandeling 's ochtends 4 inhalaties Rhinocort 32 Nevel of 2 inhalaties Rhinocort 64 Nevel in ieder neusgat.

De uiteindelijke onderhoudsdosering is die dosering waarbij u de minste klachten heeft.
(Het voorkomen van) neuspoliepen
's Ochtends en 's avonds 2 inhalaties Rhinocort 32 Nevel of 1 inhalatie Rhinocort 64 Nevel in ieder neusgat.

Gebruiksaanwijzing
In geval van een verstopte neus kunnen in de eerste 2-3 dagen neusdruppels worden gebruikt die de zwelling van het neusslijmvlies veelal meteen verminderen.
Bij gebruik van uw Rhinocort Nevel voor de eerste maal, moet u het flesje onder druk brengen. Dit doet u door:
- het stofkapje te verwijderen en uw Rhinocort Nevel te schudden.
daarna legt u uw wijs- en middelvinger op de bovenrand van de vernevelaar. ondersteun nu met uw duim de onderkant.
- het flesje dient u rechtop te houden.
druk nu de bovenrand van de vernevelaar enkele malen naar beneden tot de Nevel verschijnt.
Uw Rhinocort Nevel staat nu onder druk en is klaar voor gebruik.
Wanneer u langer dan 24 uur uw Rhinocort Nevel niet heeft gebruikt, dan staat uw Nevel niet meer onder druk, zodat hij niet meteen werkt. Probeer dan niet het gaatje door te prikken, omdat daardoor het doseringsmechanisme kapot gaat. U brengt dan uw Nevel opnieuw onder druk door de bovenstaande handelingen te herhalen.
De volgende handelingen zult u dagelijks verrichten:

1. Snuit uw neus
2. Verwijder het stofkapje
3. Schud uw Rhinocort Nevel
4. Leg uw wijs- en middelvinger op de bovenrand van de vernevelaar en ondersteun de onderkant met uw duim.
5. Sluit vervolgens met een vinger een neusgat af en breng voorzichtig het neusstukje in uw andere neusgat. Richt de vernevelaar nu iets naar buiten, dus van het neustussenschot af. Druk de bovenrand van de vernevelaar naar beneden. U heeft nu 1 verneveling gehad.
6. Hetzelfde doet u weer, maar nu in het andere neusgat.
7. Na gebruik plaatst u het stofkapje weer op de vernevelaar.
N.B. Gebruik niet meer dan is voorgeschreven.

Schoonmaken
Zo nu en dan dient uw Rhinocort Nevel te worden schoongemaakt. U haalt het stofkapje en het doseringsventiel van de Rhinocort Nevel af door ze omhoog te duwen.
Spoel het doseringsventiel en de stofkap af, laat ze opdrogen. Zet het geheel weer in elkaar.

Hoe vaak moet u Rhinocort Nevel gebruiken

Uw arts geeft aan hoe vaak en hoeveel Rhinocort Nevel u moet gebruiken. In principe gebruikt u Rhinocort Nevel dagelijks. Als u Rhinocort Nevel niet regelmatig gebruikt werkt het medicijn niet.

Duur van de behandelinq
Als regel zal de behandeling van allergie tijdens een bepaalde tijd van het jaar nodig zijn. In de overige gevallen kan de behandeling langdurig zijn.

Wat kunt u verwachten en wat moet u doen als u of uw kind per ongeluk veel te veel Rhinocort Nevel heeft gebruikt?
Een éénmalige overdosering is in de regel geen probleem.
Wanneer gedurende lange tijd veel te hoge doseringen worden gebruikt dan voorgeschreven kunnen verschijnselen optreden die ook bij gebruik van ontstekingsremmende tabletten te zien zijn, zoals bijvoorbeeld een 'opgeblazen' gezicht.
Wat moet u dan doen?
Waarschuw een arts. Houd de verpakking van Rhinocort Nevel bij de hand.

Wat moet u doen als u één of meer doses van Rhinocort Nevel vergeten bent?
Als u een enkele keer een dosis vergeet te inhaleren heeft dat als regel geen ernstige gevolgen. Neem deze dosis alsnog als u dat binnen een paar uur bemerkt. Als u er pas achter komt bij de volgende dosis, dan hoeft u de vergeten dosis niet in te halen.

Wat gebeurt er als u plotseling stopt met de behandeling met Rhinocort Nevel?
Als u plotseling stopt met de behandeling met Rhinocort Nevel kunnen de klachten, die door Rhinocort Nevel worden tegengegaan, terugkeren.

Bijwerkingen
Welke bijwerkingen kan Rhinocort Nevel hebben?
Het kan zijn dat u na het gebruik van Rhinocort een paar maal niest. In een enkel geval kan er een bloedneus optreden. Soms krijgt u een droog gevoel in de neus, of ontstaan korstjes. U kunt ook last krijgen van een schimmelinfectie in de neus. Als u Rhinocort Nevel zeer lang gebruikt kan het slijmvlies in de neus wat slinken. Ook kunnen huidreacties (huiduitslag, .blaasjes e.d.) optreden. Deze klachten zijn meestal van voorbijgaande aard. Wanneer ze echter langer aanhouden dan 2 weken, neem dan contact op met uw arts.

Wat moet u doen als er bilwerkingen optreden?
Als bijwerkingen niet overgaan, neem dan contact op met uw arts. Ook bij andere klachten of bijwerkingen die tijdens de behandeling optreden dient u uw arts te raadplegen. Verlaag nooit zelf de dosering of onderbreek de behandeling niet (ook niet tijdelijk) zonder overleg met uw arts!

Aanwijzingen voor het bewaren van Rhinocort Nevel
Rhinocort Nevel wordt bij een temperatuur tussen beneden 30°C bewaard (Niet in de koel-kast of vriezer). De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking en het etiket onder 'niet te gebruiken na maand/jaar'. Na deze datum mag u Rhinocort Nevel, ook als hij nog niet helemaal leeg is, niet meer gebruiken. U kunt de lege of niet meer te gebruiken Rhinocort Nevel bij uw apotheek inleveren voor vernietiging of meegeven met klein chemisch afval. Na eerste gebruik is Rhinocort Nevel tenminste nog 3 maanden houdbaar.

Bewaar geneesmiddelen, ook Rhinocort Nevel, altijd buiten bereik van kinderen!

Datum herziening bijsluiter: januari 2002