RICURA
naam RICURA

samenstelling
De werkzame bestanddelen per 100 gram zijn:
Capsicum D4 14,5 g
Cinnabaris. D12 8,5 g
Echinacea D5* 16,5 g
Kreosotum D8 10,5 g
Luffa operculata D4 14,5 g
Plantago major D12* 8,5 g
Sanicula europaea D6 12,5 g
Thuja occidentalis D4 14,5 g

De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: Ethanol, water. Bevat ………… v/v Ethanol. * = spag.

toepassing
RICURA® druppels is een homeopathisch geneesmiddel dat wordt toegepast bij verkoudheid, neusverkoudheid, kortdurende heesheid en ter voorkoming van bijholteontsteking.

De werkzaamheid van dit geneesmiddel is door het CBG niet met wetenschappelijke criteria beoordeeld.

dosering gebruik
Dosering en gebruik Tenzij anders voorgeschreven:

Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar: normaal 3 maal daags 10 druppels. In acute gevallen om de 15 minuten, over een periode van maximaal 2 uur, 5 druppels. Na deze stootkuur wordt overgeschakeld naar de normale dagdosis.

Kinderen (0-6 jaar): 3 maal daags 5 druppels. In acute gevallen om de 15 minuten, over een periode van maximaal 2 uur, 3 druppels. Na deze stootkuur wordt overgeschakeld naar de normale dagdosis voor kinderen onder de 6 jaar.

RICURA spag. bij voorkeur een half uur voor of minstens één uur na de maaltijd innemen. De druppels kunnen onverdund of met een kleine hoeveelheid water vermengd ingenomen worden. Voor een snellere werking moeten de druppels een paar seconden in de mond gehouden worden alvorens ze door te slikken. Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, dient een arts te worden geraadpleegd.

Wat moet u doen wanneer u te veel van RICURA spag. druppels heeft ingenomen?

Volgens de homeopathie is het effect gerelateerd aan de verdunningsgraad en niet zozeer aan de dosering. Wanneer men een dubbele dosis zou innemen zal het effect dardoor niet sterker zijn en zijn er geen bijwerkingen te verwachten.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten RICURA spag. druppels in te nemen?

Neem nooit een dubbele dosis van RICURA spag. druppels om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met RICURA spag. druppels wordt gestopt Bij het stoppen van de behandeling met RICURA spag. druppels treden geen speciale verschijnselen op.