Rifinah 300/150 rifampicine & isoniazide

Wij raden u aan deze bijsluiter te lezen, ook indien u Rifinah al enige tijd gebruikt. De informatie hierin kan namelijk zijn veranderd.

Wat zijn Rifinah dragees en hoe werken ze?
Samenstelling
Rifinah 300/150 dragees bevatten als werkzame stoffen 300 mg rifampicine en 150 mg isoniazide.
De hulpstoffen zijn: microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat, calciumstearaat, natriumlaurylsulfaat, natriumcarboxymethylcellulose, acaciahars, gelatine, magnesiumcarbonaat, titaandioxide (El 71), kaoline, talk, kristalsuiker, polyvinylpyrrolidon, siliciumdioxide, glansmiddelen (waaronder bijenwas) en kleurstof E110.

Hoe zien Rifinah dragees eruit en hoe zijn ze verpakt?
Rifinah 300/150 dragees zijn staafvormig en oranje van kleur.
Rifinah 300/150 dragees worden geleverd in een verpakking met 60 dragees (6 doordrukstrips met 10 dragees elk).

Hoe werkt Rifinah?
De combinatie van de 2 bacteriedodende stoffen rifampicine en isoniazide doodt bijna alle bacteriën die tuberculose veroorzaken.
Rifinah wordt in het begin van de behandeling vrijwel altijd gecombineerd met andere geneesmiddlen tegen tuberculose.

Registratiehouder
Rifinah dragees zijn in het register ingeschreven ten name van
Aventis Pharma B.V.

Rifinah dragees zijn uitsluitend op recept verkrijgbaar en hebben als registratienummer RVG 15460.

Waarvoor kan Rifinah gebruikt worden?
Rifinah wordt gebruikt voor alle vormen van tuberculose.

Wat u moet weten vóór u Rifinah gaat gebruiken Wanneer mag u Rifinah niet gebruiken?
U mag Rifinah niet gebruiken wanneer u overgevoelig bent voor rifampicine, isoniazide of voor één van de hulpstoffen in Rifinah dragees (zie de rubriek Waarschuwing voor bepaalde hulpstoffen'). Wanneer u bij eerder gebruik van rifampicine stoornissen van de nierfunctie kreeg, mag u Rifinah niet gebruiken. Ook mag u Rifinah niet gebruiken als u lijdt aan geelzucht. Als u twijfelt, neemt u dan vóór gebruik contact op met uw arts.

Voorzorgen bij het gebruik van Rifinah
Rode vlekjes op de huid, koorts of een pijnlijke tong kunnen wijzen op een overgevoeligheid voor Rifinah dragees. Bij stoornissen in de functie van de lever moet de leverwerking regelmatig worden gecontroleerd. Het gebruik van Rifinah veroorzaakt een rode verkleuring van urine, zweet, speeksel, traanvocht en moedermelk. Alhoewel dit op zich een onschuldig verschijnsel is, kan Rifinah zachte contactlenzen en kleding blijvend verkleuren.

Rifinah vermindert de betrouwbaarheid van de anticonceptiepil. Het gebruik van een condoom, spiraaltje of pessarium met zaaddodende crème wordt aanbevolen. Bij langdurig gebruik van Rifinah kan soms de menstruele cyclus worden verstoord.

U mag de kuur niet onderbreken.

Wisselwerking
Rifinah beïnvloedt de werking van een aantal geneesmiddelen. Zorg daarom dat uw arts ervan op de hoogte is als u andere geneesmiddelen gebruikt.

Gebruik tijdens zwangerschap en bij het geven van borstvoeding
Over het gebruik van Rifinah tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. In dierproeven is dit middel schadelijk gebleken voor de ongeboren vrucht. Tijdens zwangerschap en bij borstvoeding slechts gebruiken na overleg met uw arts.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen
Bij het optreden van zeldzame bijwerkingen als duizeligheid of slaperigheid wordt het besturen van motorvoertuigen en het bedienen van machines ontraden.

Waarschuwing voor bepaalde hulpstoffen
Rifinah dragees bevatten kristalsuiker.

Aanwijzingen voor het gebruik van Rifinah

Hoe dienen Rifinah dragees ingenomen te worden?
Uw arts zal u duidelijke instructies geven omtrent omtrent het aantal in te nemen dragees. Rifinah dient bij voorkeur op de nuchtere maag te worden ingenomen. Wanneer dit maagdarmbezwaren geeft kan Rifinah ook direct na de maaltijd worden ingenomen. De dragees moeten in hun geheel worden doorgeslikt, bij voorkeur met een half glas water.

De normale dosering bedraagt:

Kinderen van 20-30 kq:
200-300 mg rifampicine en 100-200 mg isoniazide éénmaal daags

Kinderen van 30-40 kq:
300-450 mg rifampicine en 300-450 mg isoniazide éénmaal daags

Volwassenen tot 50 kq:
450 mg rifampicine en 300 mg isoniazide éénmaal daags

Volwassenen vanaf 50 kq:
600 mg rifampicine en 300 mg isoniazide éénmaal daags

Te veel Rifinah dragees ingenomen?
Wanneer u teveel Rifinah heeft ingenomen, dient u direct uw arts te raadplegen.

Rifinah dragees vergeten in te nemen?
Wanneer u Rifinah niet op tijd hebt ingenomen moet u de dragees alsnog innemen. Als u dit de volgende dag ontdekt, dan moet u de vergeten dosis niet meer innemen, maar gewoon het schema volgen, alsof er niets gebeurd is.

Bijwerkingen
Maag- en darmklachten zoals misselijkheid, braken en diarree kunnen voorkomen. Leverafwijkingen en bloedafwijkingen kunnen optreden. Zenuwontsteking, hoofdpijn, duizeligheid, tintelingen, psychische veranderingen en (een toename in het aantal) epileptische aanvallen kunnen zich soms voordoen. Overgevoeligheidsreacties (bijv. koorts en huidreacties in de vorm van rode vlekjes) komen voor. Het gebruik van Rifinah veroorzaakt een rode verkleuring van urine, zweet, speeksel, traanvocht en moedermelk. Alhoewel dit op zich een onschuldig verschijnsel is, kan Rifinah zachte contactlenzen en kleding blijvend verkleuren. Bij langdurig gebruik van Rifinah kan soms de menstruele cyclus worden verstoord.

Hoe moeten Rifinah dragees bewaard worden?
Rifinah dragees mogen niet meer worden gebruikt na de vervaldatum die op de verpakking staat aangegeven. Bewaar Rifinah dragees niet boven 25 °C, in de verpakking waarin de apotheker ze heeft afgeleverd.

Buiten het bereik van kinderen bewaren!

Overige informatie
Door wie worden Rifinah dragees op de mark gebracht?
Rifinah dragees worden in Nederland op de markt gebracht door:
Aventis Pharma B.V.
De Beek 18
3871 MS HOEVELAKEN
Telefoon: 033-2533911
Telefax: 033-2580234

Rifinah dragees zijn in het buitenland niet overal verkrijgbaar. Wanneer u op reis gaat neem dan voldoende mee of informeer vooraf of Rifinah dragees in het land van uw bestemming verkrijgbaar zijn.

Algemene wenken
Uw arts heeft u dit geneesmiddel voorgeschreven. Derhalve dient u zijn/haar aanwijzingen nauwkeurig op te volgen. Mocht u iets niet geheel duidelijk zijn, raadpleeg dan uw arts of de apotheker die u dit geneesmiddel verstrekt heeft.
Laat uw geneesmiddelen nooit door anderen gebruiken en gebruik zelf nooit het geneesmiddel van een ander.
Overtuig u er steeds van dat u geen geneesmiddelen verwisselt.
Bewaar geen restanten van geneesmiddelen. Gooi ze niet zomaar weg maar lever ze in bij uw apotheker.
Gelieve in geval van klachten het chargenummer te vermelden (zie verpakking).

Datum laatste wijziging
december 2004