Rodexa® filmomhulde tabletten

Rhodiola rosea wortelextract

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Rodexa zorgvuldig innemen om een goed resultaat te bereiken.
• Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Raadpleeg een arts als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 14 dagen.
• Wanneer er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Rodexa en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Rodexa inneemt
3. Hoe wordt Rodexa ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Rodexa?
6. Overige informatie

1. WAT IS RODEXA EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Therapeutische indicatie
Traditioneel kruidengeneesmiddel ter verlichting van de symptomen door stress en overbelasting, zoals vermoeidheid, overspannenheid en nervositeit. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op langdurige gebruikservaring.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U RODEXA INNEEMT
Gebruik Rodexa niet

Indien u overgevoelig bent voor Rhodiola rosea of een van de andere bestanddelen van Vitango.

Wees extra voorzichtig met Rodexa
Er zijn voor de leeftijdscategorie onder de 12 jaar onvoldoende gegevens bekend met betrekking tot de veiligheid, waardoor het gebruik van Rodexa voor kinderen onder de 12 jaar wordt afgeraden.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Tot nu toe zijn er geen interacties tussen Rodexa en andere geneesmiddelen gerapporteerd.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Gebruik bij zwangerschap en borstvoeding

Er zijn geen gegevens bekend voor gebruik bij zwangerschap en lactatie. Gebruik van Rodexa wordt dan ook afgeraden tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Invloed op rijvaardigheid of het bedienen van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Rodexa bij de aangegeven dosering een effect heeft op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

3. HOE WORDT RODEXA INGENOMEN?

Gebruik Rodexa altijd zoals beschreven in deze bijsluiter. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Rodexa is een omhulde tablet die oraal ingenomen dient te worden.

Tenzij door uw arts anders is voorgeschreven is de dagelijkse dosering van Rodexa als volgt:

- Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 2 tabletten per dag (1 tablet voor het ontbijt en 1 tablet voor de lunch)
De tabletten innemen met een glas water, bij voorkeur een half uur vóór de maaltijd.

Indien binnen 14 dagen geen verbetering optreedt of uw klachten zich dikwijls herhalen, doet u er goed aan een arts te raadplegen.

Wat u moet doen wanneer u te veel Rodexa heeft ingenomen dan u zou mogen
Tot op heden zijn er geen effecten bekend van overdosering.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Rodexa in te nemen
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen, maar vervolg de behandeling met Rodexa zoals aangegeven in deze bijsluiter.

Als u stopt met het innemen van Rodexa

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Als u nog vragen hebt over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Er zijn van Rodexa geen bijwerkingen bekend.

Zoals alle geneesmiddelen kan Rodexa bijwerkingen veroorzaken. Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U RODEXA?

Bewaren in de originele verpakking, beneden 25ºC.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Rodexa niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum die staat vermeld op de verpakking en de doordrukstrip na EXP. De houdbaarheidsdatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. OVERIGE INFORMATIE

Wat bevat Rodexa?

Het werkzame bestanddeel is:
Per filmomhulde tablet: 200 mg droog extract van Rhodiola rosea wortel
(1.5 – 5 : 1). Het extractiemiddel is 60 % ethanol (g/g).

De andere bestanddelen zijn:
Cellulose, croscarmellose natrium, siliciumdioxide, magnesiumstearaat, hydroxypropyl methylcellulose, stearinezuur, ijzer(III)oxide, titaandioxide, anti-schuim emulsie (simeticon, methylcellulose, sorbinezuur).
Hoe ziet Rodexa eruit en wat is de inhoud van de verpakking Rodexa is een ronde, rood gekleurde, omhulde tablet.
Rodexa is verpakt in doordrukblisterverpakkingen van 30, 60 en 90 tabletten. Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Marketing registratiehouder en producent
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG
Willmar Schwabestrasse 4
D-76227 Karlsruhe
Duitsland

Voor inlichtingen en correspondentie: VSM Geneesmiddelen bv
Postbus 9321
1800 GH Alkmaar
Tel: 072-5661122

In het register ingeschreven onder RVG 101964

Deze bijsluiter is goedgekeurd in februari 2009.