BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS

Sativex, spray voor oromucosaal gebruik

Elke verstuiving van 100 microliter bevat 2,7 mg delta-9
-tetrahydrocannabinol en 2,5 mg cannabidiol

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Aanvullende informatie

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Wat is Sativex
Sativex is een mondspray die cannabisextracten bevat, zogeheten cannabinoïden.

Waarvoor wordt Sativex gebruikt
Sativex wordt gebruikt om symptomen te verlichten m.b.t. spierstijfheid, ook wel spasticiteit genoemd, bij multiple sclerose (MS).

Spasticiteit betekent dat er een verhoogde ‘spierspanning’ is, waardoor spieren stijver of stugger aanvoelen. Met andere woorden: als de spier wordt bewogen, is er meer weerstand tegen deze beweging dan er normaal zou zijn.

Sativex wordt gebruikt als andere geneesmiddelen niet helpen om uw spierstijfheid te verlichten.

Uw proefperiode van 4 weken met Sativex
Alleen een gespecialiseerde arts kan uw behandeling met Sativex beginnen. De specialist zal u van tijd tot tijd beoordelen om te kijken of u ermee verder kunt gaan.

* Voordat u Sativex begint te gebruiken, zal uw specialist een grondige beoordeling uitvoeren van de ernst van uw spasticiteit en hoe deze op andere behandelingen heeft gereageerd.

* U heeft dan een proefperiode van 4 weken met Sativex, waarna uw specialist u nogmaals zal beoordelen om te kijken of Sativex u helpt.

* Uw behandeling met Sativex dient alleen te worden voortgezet als u na deze 4 weken een significante verbetering kent voor uw symptomen m.b.t. spasticiteit.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
* Indien u allergisch (overgevoelig) bent voor cannabisextracten of een van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6..
* Indien u of een direct familielid psychische problemen heeft zoals schizofrenie, psychose of een andere ernstige psychische aandoening. Dit geldt niet voor depressie vanwege uw multiple sclerose.
* Indien u borstvoeding geeft.
U dient dit geneesmiddel niet te gebruiken als een van bovenstaande punten voor u geldt. Als u het niet zeker weet, raadpleeg dan uw dokter of apotheker voordat u Sativex gebruikt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:
* indien u zwanger bent of van plan bent om zwanger te worden. U dient bij gebruik van dit geneesmiddel altijd een betrouwbaar anticonceptiemiddel te gebruiken, ongeacht of u een man of vrouw bent (zie ook ‘Zwangerschap, borstvoeding, anticonceptie’ hieronder).
* indien u minder dan 18 jaar oud bent.
* indien u epilepsie heeft of regelmatig (epileptische) aanvallen heeft.
* indien u lever- of nierproblemen heeft.
* indien u een ernstige hartaandoening zoals angina heeft, of wanneer u in het verleden een hartaanval gehad heeft, indien u slecht gereguleerde hoge bloeddruk of een probleem met uw hartslag heeft.
* indien u op leeftijd bent, vooral als u problemen heeft met dagelijkse activiteiten zoals het klaarmaken van warm eten of warme dranken.
* indien u in het verleden overmatig geneesmiddelen of drugs gebruikt heeft.
Als een van bovenstaande punten voor u geldt (of als u het niet zeker weet), raadpleeg dan uw dokter of apotheker voordat u Sativex gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Vertel uw dokter of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt. Dit omvat ook geneesmiddelen zonder recept en geneesmiddelen op kruidenbasis. Dit is omdat Sativex de manier kan beïnvloeden waarop sommige andere geneesmiddelen werken. Sommige andere geneesmiddelen kunnen ook de manier waarop Sativex werkt beïnvloeden.
Licht in ieder geval uw dokter of apotheker in als u een van onderstaande geneesmiddelen gebruikt:
* Geneesmiddelen die angst verminderen (kalmeringsmiddelen) of u beter doen slapen (slaapmiddelen). Deze geneesmiddelen kunnen de bijwerkingen van Sativex verergeren en kunnen het risico op vallen en andere ongelukken verhogen.
• Geneesmiddelen om uw spieren te ontspannen, zoals baclofen of diazepam. Dit is omdat gebruik van Sativex met deze geneesmiddelen het risico kan verhogen dat u omvalt.
Als een van bovenstaande punten voor u van toepassing zijn (of als u het niet zeker weet), raadpleeg dan uw dokter of apotheker voordat u Sativex gebruikt.
Als u een andere dokter bezoekt of naar het ziekenhuis gaat, laat de mensen daar dan weten welke geneesmiddelen u gebruikt.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

* In het algemeen dienen alcoholische dranken te worden vermeden bij gebruik van Sativex, vooral bij het begin van de behandeling of bij het veranderen van de dosis. Als u toch alcohol drinkt tijdens gebruik van Sativex, wees er dan op bedacht dat het gebruik van Sativex en alcohol samen hun effect ervan kan vergroten (zoals verlies van uw evenwicht of niet in staat zijn om snel te reageren), wat het risico op vallen en andere ongelukken weer verhoogt.
* U kunt Sativex met of zonder eten nemen (zie onderstaande rubriek 3 ‘Hoe gebruikt u dit middel’).

Zwangerschap en borstvoeding en anticonceptie (mannen en vrouwen)

* Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
* Gebruik Sativex niet tijdens de zwangerschap, tenzij uw dokter u dit adviseert.
* U dient bij gebruik van dit geneesmiddel een betrouwbaar anticonceptiemiddel te gebruiken, ongeacht of u een man of vrouw bent. Blijf dit tenminste 3 maanden gebruiken nadat uw behandeling is gestopt.
* Gebruik Sativex niet als u borstvoeding geeft.
Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, vraag uw dokter dan altijd om advies voordat u een geneesmiddel neemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
* U dient geen auto te rijden of machines te bedienen als u voor het eerst Sativex neemt, en totdat u een stabiele dagelijkse dosis neemt.
* Sativex kan ervoor zorgen dat u zich slaperig of duizelig voelt, wat uw beoordelingsvermogen en uw vermogen om specialistische taken uit te voeren kan verminderen. Er zijn ook rapporten dat het in zeldzame gevallen voor een kortdurend verlies van bewustzijn kan zorgen.
* Zodra u er meer aan gewend bent om Sativex te nemen en uw dosis stabiel is, dient u nog steeds geen auto te rijden of machines te bedienen als Sativex effecten zoals slaperigheid of duizeligheid veroorzaakt, wat uw vermogen om deze taken uit te voeren zou kunnen verminderen. Als u het niet zeker weet, moet u geen auto rijden of machines bedienen.

Reizen naar het buitenland met Sativex
* Controleer of het legaal is voor u om dit geneesmiddel mee te nemen naar de landen waar u naartoe gaat en de landen waar u doorheen reist. Sativex is een gereglementeerd geneesmiddel en de wettelijke status ervan kan van land tot land verschillen.
* Autorijden tijdens gebruik van Sativex kan in sommige landen illegaal zijn.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Sativex bevat circa 50% v/v ethanol (alcohol), m.a.w. tot 40 mg per dosis. De hoeveelheid alcohol in de maximale dagelijkse dosis voor de meeste mensen (12 verstuivingen) is ongeveer dezelfde als die in twee theelepels (10 ml) bier of één theelepel (5 ml) wijn. Dit product kan schadelijk zijn voor mensen die aan alcoholisme lijden.

Sativex bevat propyleenglycol, wat irritatie kan veroorzaken.

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Gebruik Sativex alleen in uw mond – aan de binnenkant van uw wang of onder uw tong.

• U kunt Sativex met of zonder eten nemen. Als u Sativex met eten neemt, kan dit echter de hoeveelheid die uw lichaam opneemt beïnvloeden. U dient zoveel mogelijk Sativex elke keer op dezelfde manier te nemen wat eten betreft, zodat u elke keer hetzelfde effect heeft.

Uw spray openen en klaarmaken voor gebruik
1. Pak uw spray uit de koelkast (zie rubriek 5 voor belangrijke informatie over het bewaren van Sativex).
2. Schrijf de datum waarop u uw spray opent op een van de stickers in de doos. Plak de sticker op de spray zodat u de datum kunt controleren. Gebruik de spray niet als deze meer dan 4 weken (28 dagen) (spuitbus van 5,5 ml) of 6 weken (42 dagen) (spuitbus van 10 ml) open is geweest.
(Het kan zijn dat niet alle groottes verkrijgbaar zijn.)
3. Schud het spuitbusje voorzichtig voor gebruik.
4. Verwijder de beschermkap.
5. Houd de spray tussen duim en middelvinger. Plaats uw wijsvinger op de spuitkop.
6. Houd het flesje rechtop en spuit 2 of 3 keer in een zakdoek totdat een fijne verstuiving eruit komt.
Deze verstuivingen vullen het pompje en zorgen dat het correct functioneert.
7. De spray is nu klaar voor gebruik. U hoeft het pompje niet meer met spuiten gereed te maken totdat u een nieuw spuitbusje opent.

Uw spray gebruiken
1. Houd de spray tussen duim en middelvinger. Plaats uw wijsvinger op de spuitkop.
2. Houd het flesje rechtop en richt het in uw mond. Richt de spuitmond onder uw tong of op de binnenkant van uw wang. Spuit steeds op een andere plaats in uw mond. Dit helpt een ongemakkelijk gevoel op één plaats te stoppen.
3. Druk de spuitkop goed omlaag. Neem niet meer dan één verstuiving tegelijk, zelfs als u denkt dat u maar een kleine verstuiving heeft gehad.
4. Plaats de beschermkap terug.

Als u per ongeluk een verstuiving in uw ogen krijgt, was deze dan zo snel mogelijk met water uit.
* Adem de verstuiving niet in.
* Spuit niet in de buurt van kinderen of huisdieren.
* Gebruik de spray niet in de buurt van een open vuur of warmtebronnen.

Bepalen hoeveel u dient te gebruiken
Het aantal verstuivingen dat u elke dag nodig heeft, hangt af van u als individu. Elke persoon heeft een verschillend aantal verstuivingen nodig voor een optimale verlichting van hun spierstijfheid met de minste bijwerkingen.
* Als u voor het eerst Sativex gaat gebruiken, dient u in onderstaande tabel de dagen en tijden te volgen totdat u het optimale aantal verstuivingen voor uzelf vindt.
* Verhoog het aantal verstuivingen niet meer als u het ideale aantal voor uzelf heeft gevonden.
Het kan zijn dat dit slechts een paar dagen duurt, maar het kan ook tot 2 weken duren. Probeer dit aantal verstuivingen elke dag te gebruiken. U kunt uw verstuivingen dan gelijk verdelen over de gehele dag.
* Neem niet meer dan één verstuiving per keer. Wacht altijd tenminste 15 minuten tussen de verstuivingen.
* Span uzelf niet teveel in tijdens de eerste paar dagen dat u Sativex gebruikt totdat u weet welk effect het op u heeft.
* Als u ongewenste effecten begint te voelen (meestal duizeligheid), gebruik dan één verstuiving minder elke dag totdat uw symptomen het beste verlicht worden met de minste bijwerkingen.
* Als u het ideale aantal verstuivingen voor uzelf heeft gevonden, probeer dit aantal dan elke dag te nemen. U kunt uw verstuivingen dan gelijk verdelen over de gehele dag, zoals het u het beste uitkomt. Wacht nog altijd tenminste 15 minuten tussen de verstuivingen .


Aantal verstuivingen


Dag 1
Verstuivingen ’s ochtends(tussen het wakker worden en 12 uur ’s middags)
0
Verstuivingen ’s avonds(tussen 16 uur en het naar bed gaan)
1
Totaal aantalverstuivingen per dag 1


Dag 2

Verstuivingen ’s ochtends(tussen het wakker worden en 12 uur ’s middags)
0
Verstuivingen ’s avonds(tussen 16 uur en het naar bed gaan)
1
Totaal aantalverstuivingen per dag 1


Dag 3
Verstuivingen ’s ochtends(tussen het wakker worden en 12 uur ’s middags)
0
Verstuivingen ’s avonds(tussen 16 uur en het naar bed gaan)
2
Totaal aantalverstuivingen per dag 2

Dag 4
Verstuivingen ’s ochtends(tussen het wakker worden en 12 uur ’s middags)
0
Verstuivingen ’s avonds(tussen 16 uur en het naar bed gaan)
2
Totaal aantalverstuivingen per dag 2

Dag 5
Verstuivingen ’s ochtends(tussen het wakker worden en 12 uur ’s middags)
1
Verstuivingen ’s avonds(tussen 16 uur en het naar bed gaan)
2
Totaal aantalverstuivingen per dag 3

Dag 6
Verstuivingen ’s ochtends(tussen het wakker worden en 12 uur ’s middags)
1
Verstuivingen ’s avonds(tussen 16 uur en het naar bed gaan)
3
Totaal aantalverstuivingen per dag 4

Dag 7
Verstuivingen ’s ochtends(tussen het wakker worden en 12 uur ’s middags)
1
Verstuivingen ’s avonds(tussen 16 uur en het naar bed gaan)
4
Totaal aantalverstuivingen per dag 5

Dag 8
Verstuivingen ’s ochtends(tussen het wakker worden en 12 uur ’s middags)
2
Verstuivingen ’s avonds(tussen 16 uur en het naar bed gaan)
4
Totaal aantalverstuivingen per dag 6

Dag 9
Verstuivingen ’s ochtends(tussen het wakker worden en 12 uur ’s middags)
2
Verstuivingen ’s avonds(tussen 16 uur en het naar bed gaan)
5
Totaal aantalverstuivingen per dag 7


Dag 10
Verstuivingen ’s ochtends(tussen het wakker worden en 12 uur ’s middags)
3
Verstuivingen ’s avonds(tussen 16 uur en het naar bed gaan)
5
Totaal aantalverstuivingen per dag 8

Dag 11
Verstuivingen ’s ochtends(tussen het wakker worden en 12 uur ’s middags)
3
Verstuivingen ’s avonds(tussen 16 uur en het naar bed gaan)
6
Totaal aantalverstuivingen per dag 9

Dag 12
Verstuivingen ’s ochtends(tussen het wakker worden en 12 uur ’s middags)
4
Verstuivingen ’s avonds(tussen 16 uur en het naar bed gaan)
6
Totaal aantalverstuivingen per dag 10

Dag 13
Verstuivingen ’s ochtends(tussen het wakker worden en 12 uur ’s middags)
4
Verstuivingen ’s avonds(tussen 16 uur en het naar bed gaan)
7
Totaal aantalverstuivingen per dag 11

Dag 14
Verstuivingen ’s ochtends(tussen het wakker worden en 12 uur ’s middags)
5
Verstuivingen ’s avonds(tussen 16 uur en het naar bed gaan)
7
Totaal aantalverstuivingen per dag 12

Als u na Dag 10 meer verlichting voor uw spierstijfheid nodig heeft, blijf dan één verstuiving per dag toevoegen, ofwel ’s morgens ofwel ’s avonds. U zou dan bijvoorbeeld op Dag 11 negen verstuivingen nemen en op Dag 12 tien verstuivingen. U dient niet meer dan 12 verstuivingen op één dag te nemen, tenzij uw dokter u dit zegt.


Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u per ongeluk meer van dit geneesmiddel neemt dan u normaal doet, kan het zijn dat u:
* Dingen ziet of hoort die er niet zijn (hallucinaties).
* Zich duizelig, slaperig of verward voelt.
* Uw hartslag voelt veranderen.
Stel uw dokter of apotheker op de hoogte als u meer Sativex heeft ingenomen dan u zou moeten.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

* Als u een dosis vergeet, neem dan een verstuiving zodra u zich dit herinnert of als u merkt dat u een verstuiving nodig heeft.
* Neem geen 2 verstuivingen tegelijkertijd om een gemiste verstuiving in te halen.

Weten of uw spray bijna leeg is
Na de 3 verstuivingen om het pompje te vullen, bevat uw spray tot 48 (spuitbus van 5,5 ml) of 90 (spuitbus van 10 ml) afgemeten verstuivingen. Als de spray leeg begint te raken, kan het geluid van de spuitactie veranderen. U zou ook kunnen merken dat de verstuiving anders aanvoelt in uw mond. Dit is omdat uw spray bijna leeg is. Als dit gebeurt, dient u een nieuw spuitbusje te openen.
Niet alle verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Als u om welke reden dan ook besluit te stoppen met het gebruik van Sativex, dient u uw dokter of apotheker hiervan op de hoogte te stellen. Als u plotseling stopt met het innemen van uw geneesmiddel, kan uw slaap, eetlust of gevoel korte tijd beïnvloed worden. Uw spierstijfheid komt meestal geleidelijk terug als u stopt met het gebruik van Sativex.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan Sativex bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Ze komen vaker voor als u begint met uw behandeling. In de meeste gevallen zijn de bijwerkingen vrij mild en verdwijnen ze meestal binnen een paar dagen.

* Als u een van onderstaande bijwerkingen krijgt, gebruik dan minder verstuivingen of stop met het gebruik van Sativex totdat u zich weer normaal voelt.
* Als u weer begint het geneesmiddel te gebruiken, ga dan terug naar het aantal sprays waarbij u deze ongewenste effecten niet voelde.

Zeer vaak voorkomend (bij meer dan 1 op de 10 personen)
* Zich duizelig of vermoeid voelen.

Vaak voorkomend (bij minder dan 1 op de 10 personen)
* Zich depressief of verward voelen.
* Zich overdreven opgewonden voelen of realiteitszin verliezen.
* Problemen met uw geheugen of zich niet kunnen concentreren.
* zich slaperig of draaierig voelen.
* wazig zien.
* Spraakproblemen.
* Meer of minder dan normaal eten.
* Veranderingen in smaak of een droge mond.
* Verstopping (constipatie) of diarree.
* Misselijkheid of braken.
* Mondproblemen, inclusief branderig gevoel, pijn of mondzweren.
* Te weinig energie hebben of zich zwak of algemeen slecht voelen.
* Zich abnormaal of dronken voelen.
* Evenwichtsstoornissen of omvallen.

Soms voorkomend (bij minder dan 1 op de 100 personen)
* Dingen zien of horen die er niet zijn (hallucinaties).
* Ideeën geloven die niet waar zijn.
* Het gevoel hebben dat andere mensen tegen u zijn.
* Zelfmoordgedachten.
* Flauwvallen.
* Veranderingen in polsslag, hartslag of bloeddruk.
* Keelpijn of keelirritatie.
* Buikpijn.
* Kleurveranderingen in de mond of op de tanden.
• Irritatie op de plek waar Sativex is gespoten.
* Rode en gezwollen mond of loslatend vel in de mond. Stop met spuiten op deze plekken.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

* Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

* Sativex niet gebruiken na de uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking. Met de uiterste houdbaarheid wordt de laatste dag van de maand bedoeld.
* Bewaar ongeopende Sativex rechtop in de doos in een koelkast (2°C tot 8°C). Als het niet in een koelkast wordt bewaard, wordt het onstabiel en zal het waarschijnlijk niet werken.
* Bewaar Sativex na opening rechtop beneden 25°C.
* Gebruik Sativex niet langer dan 28 dagen (spuitbus van 5,5 ml) of 42 dagen (spuitbus van 10 ml) na de eerste opening.
(Niet alle verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht..)
* Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?

* De werkzame stoffen in dit middel zijn cannabisextracten. Elke milliliter (ml) bevat 38-44 mg en 35-42 mg van twee extracten (zachte extracten) van Cannabis sativa L., blad en bloem, wat overeenkomt met 27 mg/ml delta-9-tetra-hydrocannabinol (THC) en 25 mg/ml cannabidiol (CBD). Elke 100 microliter verstuiving bevat 2,7 mg THC en 2,5 mg CBD.

* De andere stoffen in dit middel zijn ethanol, propyleenglycol en pepermuntolie.


Hoe ziet Sativex eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Sativex is verkrijgbaar als vloeistof in een glazen spuitbus van 5,5 ml of 10 ml met een pomp. De pomp wordt beschermd door een plastieken kapje.
Het aantal afgemeten verstuivingen in de spuitbus is tot 48 verstuivingen (na 3 verstuivingen om te vullen) voor de spuitbus van 5,5 ml of tot 90 verstuivingen (na 3 verstuivingen om te vullen) voor de spuitbus van 10 ml.
Sativex is verpakt als 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 10 of 12 spuitbussen in elke doos. Niet alle verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
GW Pharma Limited
Salisbury Wiltshire Verenigd Koninkrijk, SP4 0JQ
Lokale Vertegenwoordiger Almirall B.V.
Locatellikade 1
1076 AZ Amsterdam.
Telefoonnummer: 020 – 5757187 Fax nummer: 020 – 5757188

RVG: 111277

Reizen naar het buitenland met Sativex
Controleer of het legaal is voor u om dit geneesmiddel mee te nemen naar de landen waar u naartoe gaat en de landen waar u doorheen reist.
Sativex is een gereglementeerd geneesmiddel en de wettelijke status ervan kan van land tot land verschillen.
Autorijden tijdens gebruik van Sativex kan in sommige landen illegaal zijn.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in juli 2012.