BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
SELSUN 25 MG PER ML

HUIDSUSPENSIE

Seleniumsulfide

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u SELSUN zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken. Als u twijfelt of vragen heeft, of als u iets niet zeker weet, vraag dit dan aan uw arts, apotheker of drogist.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 60 dagen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is SELSUN en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u SELSUN gebruikt
3. Hoe wordt SELSUN gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u SELSUN
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS SELSUN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

SELSUN behoort tot de groep geneesmiddelen die antimycotica worden genoemd. Dit zijn geneesmiddelen die schimmelziektes tegengaan.
SELSUN is te gebruiken bij:

- Schilfervorming op de hoofdhuid als gevolg van overmatige talgafscheiding (seborroe van de hoofdhuid).

- Oppervlakkige schimmelaandoening van de huid (pityriasis versicolor).

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U SELSUN GEBRUIKT
Gebruik SELSUN niet

- bij kinderen, tenzij de arts anders adviseert;
- als u allergisch of overgevoelig bent voor Seleniumsulfide, of voor één van de andere bestanddelen van SELSUN;
- op een ontstoken, gekrabde of (recent) beschadigde huid.

Wees extra voorzichtig met SELSUN
- als u gepermanent haar heeft;
- als u grijze of witte haar heeft.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Er zijn geen wisselwerkingen bekend tussen SELSUN en andere geneesmiddelen.Zwangerschap en borstvoeding

SELSUN kan, voor zover bekend, zonder bezwaar volgens het voorschrift worden gebruikt tijdens zwangerschap.
Over het gebruik van SELSUN tijdens het geven van borstvoeding zijn geen gegevens bekend, daarom wordt het gebruik van SELSUN gedurende deze periode afgeraden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit product op de rijvaardigheid en het vermogen machines te bedienen. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

3. HOE WORDT SELSUN GEBRUIKT

VERWIJDER VOOR GEBRUIK ALLE JUWELEN EN (EDEL)METALEN VOORWERPEN ZOALS HAARSPELDEN, OORBELLEN, RINGEN, PIERCINGEN EN/OF HALSKETTINGEN.

Seborroe van de hoofdhuid:
1. Het haar goed nat maken met warm water;
2. Eerst het haar wassen met een gewone shampoo;
3. Het flesje SELSUN krachtig schudden en een volume SELSUN gelijk aan 1 of 2 dessertlepel(s) in de handpalm gieten. Hiermee het haar goed inwrijven;
4. 2 tot 3 minuten laten inwerken;
5. Goed uitspoelen, uw handen goed wassen. Vergeet hierbij niet uw nagels goed te borstelen;
6. Het haar nogmaals met SELSUN wassen (herhaal werkwijze 3-5);
7. Het haar en de huid die met SELSUN in contact kwamen, zorgvuldig en goed uitspoelen. Ook huidplooien en genitale streek goed wassen.

Duur van de behandeling: De eerste 2 weken 2 maal per week. De volgende 2 weken 1 maal per week. Vervolgens naar behoefte.

Pityriasis versicolor:
1. Het flesje SELSUN krachtig schudden;
2. SELSUN op de aangetaste huid aanbrengen en daarbij elk contact met de ogen, of slijmvliezen vermijden;
3. De aangebrachte hoeveelheid met behulp van wat water laten schuimen;
4. 10 minuten laten inwerken;
5. Goed afspoelen en uw handen goed wassen. Vergeet hierbij niet uw nagels goed te borstelen;
6. Herhaal deze behandeling eenmaal per dag, gedurende 7 achtereenvolgende dagen.

Wat u moet doen als u meer van SELSUN heeft ingenomen

Indien u SELSUN onverhoopt hebt ingenomen, dient u direct contact op te nemen met uw arts of apotheker.
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten SELSUN te gebruiken

Indien u vergeten bent SELSUN te gebruiken, kunt u zonder probleem, zodra u eraan denkt en op normale wijze uw behandeling voortzetten.

Als u stopt met het gebruik van SELSUN

U kunt te allen tijde, zonder probleem stoppen met het gebruiken van SELSUN.4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan SELSUN bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Plaatselijke irritatie van de huid kan optreden. Haar en hoofdhuid kunnen sneller vet worden. Grijze of witte haar kan verkleuren, daarom dient u het haar zorgvuldig en goed af te spoelen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U SELSUN

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Bewaren beneden 25°C.
SELSUN is houdbaar tot de datum die op de verpakking staat aangegeven achter de woorden “uiterste gebruiksdatum”. Gebruik SELSUN niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking en het etiket. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat SELSUN

- Het werkzaam bestanddeel is Seleniumsulfide.

- De andere bestanddelen zijn bentoniet, titaandioxide, glycerylmonoricinoleaat, citroenzuur, monoethanolaminolauryl sulfaat, alcoyl (12-14) dimethylbetaine, natriumbifosfaat, BBA parfum, natriumchloride en water.

Hoe ziet SELSUN er uit en wat is de inhoud van de verpakking

SELSUN ziet er uit als een gele suspensie en wordt geleverd in een witte plastic fles. Elke fles bevat 60 ml of 120 ml huidsuspensie.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
CHATTEM UK Ltd.
Guerry House
Ringway Centre,
Edison Road Basingstoke,
Hampshire RG21 6YH United Kingdom

Dit geneesmiddel is geregistreerd in Nederland onder het nummer RVG 04188

Datum laatste herziening: februari 2008

Voor inlichtingen en correspondentie in Nederland: Santesa B.V., Weesp
Tel. 0294-461188

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG): www.cbg-meb.nl