Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want het bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Sinaspril paracetamol 120 zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Vraag uw apotheker of drogist om meer informatie of advies indien nodig.
* Raadpleeg uw arts als de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet
verbeteren.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Sinaspril paracetamol 120 en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Sinaspril paracetamol 120 gebruikt
3. Hoe wordt Sinaspril paracetamol 120 gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Sinaspril paracetamol 120?

Sinaspril paracetamol 120, kauwtabletten 120 mg

Werkzaam bestanddeel: 120 mg paracetamol per kauwtablet

Andere bestanddelen (hulpstoffen) : pepermuntolie, natriumsaccharine (E954), natriumcyclamaat (E952), natriumstearaat (E470A), cellulose (E460), colloidaal watervrij silica (E551), glucose en ethylcellulose.
Sinaspril paracetamol 120 bevat geen lactose en gluten.

Registratiehouder:
Bayer B.V.,
Energieweg 1,
3641 RT Mijdrecht

Voor inlichtingen:
Bayer Consumer Care,
Postbus 80,
3640 AB Mijdrecht

In het register ingeschreven onder RVG 12941.

1. Wat is Sinaspril paracetamol 120 en waarvoor wordt het gebruikt?

Sinaspril paracetamol 120 is een pijnstillend en koortsverlagend middel. De tabletjes kunnen makkelijk worden opgekauwd door kinderen. De pepermuntsmaak vergemakkelijkt de inname.

Sinaspril paracetamol 120 veroorzaakt geen maag- of darmklachten.
Het is verkrijgbaar in een doosje met 10 of 20 kauwtabletten verpakt in kinderveilige doordrukstrips.

Sinaspril paracetamol 120 wordt gebruikt bij:
* Koorts en pijn bij griep en verkoudheid
* Koorts en pijn na vaccinatie

En ook bij:
* Hoofdpijn
* Kiespijn
* Zenuwpijn
* Spit
* Spierpijn
* Menstruatiepijn
2. Wat u moet weten voordat u Sinaspril paracetamol 120 gebruikt

Hoewel dit geneesmiddel bedoeld is voor kinderen tot zes jaar kan het tevens gebruikt worden door volwassenen. In het algemeen gelden de volgende aanwijzingen.

Gebruik Sinaspril paracetamol 120 niet
bij overgevoeligheid voor paracetamol of voor één van de andere bestanddelen.

Wees extra voorzichtig met Sinaspril paracetamol 120
bij stoornissen in de werking van de lever en/of nieren.
Raadpleeg uw arts als deze waarschuwing voor u of uw kind van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van Sinaspril paracetamol 120 in combinatie met voedsel en drank Wanneer u chronisch alcohol gebruikt, dient u extra voorzichtig te zijn met het gebruik van Sinaspril paracetamol 120.

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Paracetamol gaat over in de moedermelk.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Dit geneesmiddel heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Sinaspril paracetamol 120 Dit geneesmiddel bevat 300 mg glucose. Bij gebruik van de aanbevolen dosering, levert elke kauwtablet 300 mg glucose.

Gebruik van Sinaspril paracetamol 120 in combinatie met andere geneesmiddelen

Zoals voor alle paracetamol-bevattende geneesmiddelen geldt, kan de uitscheiding van chlooramfenicol (= antibioticum) vertraagd worden en kan een bepaalde bijwerking van zidovudine (= anti-aids geneesmiddel) op het bloed versterkt worden. Bij gelijktijdig gebruik van bepaalde middelen tegen epilepsie kan een overdosering van paracetamol ernstiger verlopen.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u of uw kind andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt Sinaspril paracetamol 120 gebruikt?

De aanbevolen dosering voor kinderen is als volgt:
Dosering

Leeftijd: 3 maanden – 1 jaar
Dosering per keer: ½ kauwtablet
Dosering per 24 uur:
4-6 keer

Leeftijd: 1 – 2 jaar
Dosering per keer: 1 kauwtablet
Dosering per 24 uur:
4-6 keer

Leeftijd: 2 – 4 jaar
Dosering per keer: 1-1½ kauwtablet
Dosering per 24 uur:
4-6 keer

Leeftijd: 4 – 6 jaar
Dosering per keer: 1½ kauwtablet
Dosering per 24 uur: 4-6 keer

Leeftijd: 6 – 9 jaar
Dosering per keer: 2 kauwtabletten
Dosering per 24 uur: 4-6 keer

Leeftijd: 9 – 12 jaar
Dosering per keer: 3 kauwtabletten
Dosering per 24 uur: 4-6 keer

De lagere toedieningsfrequentie is bedoeld voor de kinderen in de ondergrens van de desbetreffende leeftijdscategorie.

Bijvoorbeeld: een kind van 1 jaar geef je 4 maal per etmaal 1 tabletje, een kind van 2 jaar geef je 6 maal per etmaal 1 tabletje.

Toedienen van de kauwtabletten:
Je kunt je kindje de kauwtabletten laten opkauwen of het tabletje fijnmaken en met vloeistof laten innemen. De kauwtabletten mogen op een lege maag worden ingenomen.
De kauwtabletjes mogen niet vaker dan om de 4 uur worden toegediend.

Bij het weer opkomen van de symptomen (koorts en pijn) mag toediening dus pas na 4 uur worden herhaald.

Langdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden. Bij kinderen tot 4 jaar wordt toediening gedurende meer dan 2 dagen ontraden.

Als u bemerkt dat Sinaspril paracetamol 120 te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Gebruik Sinaspril paracetamol 120 niet langer dan 14 dagen zonder een arts te raadplegen.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Sinaspril paracetamol 120 heeft gebruikt

Het in éénmaal gebruiken van enkele malen de maximale dagdosis kan de lever zeer ernstig beschadigen; de eerste symptomen zijn anorexia, misselijkheid en braken; bewusteloosheid treedt daarbij niet op.
Wanneer u te veel van Sinaspril paracetamol 120 heeft gebruikt of heeft toegediend aan uw kind, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Sinaspril paracetamol 120 te gebruiken

Neem nooit een dubbele dosis van Sinaspril paracetamol 120 om zo de vergeten dosis in te halen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Sinaspril paracetamol 120 bijwerkingen veroorzaken. Overgevoeligheidsreacties, zoals huiduitslag, galbulten en koorts zijn enkele malen voorgekomen.

In geval er bij u of uw kind een bijwerking optreedt die niet in deze bij sluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Sinaspril paracetamol 120?

* Sinaspril paracetamol 120 buiten bereik en zicht van kinderen houden.

* Niet boven 25ºC bewaren.
* Gebruik Sinaspril paracetamol 120 niet meer na de datum die op het doosje staat achter 'niet te gebruiken na'.
Het woordje 'exp.' op de stripverpakking betekent 'niet te gebruiken na', na de datum die daar vermeld is, mag Sinaspril paracetamol 120 niet meer worden gebruikt.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien en goedgekeurd in juni 2007.