BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Sperti Preparation H, aambeienzetpillen voor rectaal gebruik
Per zetpil: 23 mg levende gist extract en 69 mg haaienlevertraan

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is zonder recept verkrijgbaar. Desondanks moet u Sperti Preparation H, aambeienzetpillen, zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 14 dagen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat zijn Sperti Preparation H, aambeienzetpillen en waarvoor worden deze gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Sperti Preparation H, aambeienzetpillen gebruikt
3. Hoe worden Sperti Preparation H, aambeienzetpillen gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Sperti Preparation H, aambeienzetpillen
6. Aanvullende informatie

1. WAT ZIJN SPERTI PREPARATION H, AAMBEIENZETPILLEN EN WAARVOOR WORDEN ZE GEBRUIKT

Farmaceutische vorm en inhoud
* Sperti Preparation H, aambeienzetpillen zijn zetpillen die rectaal (in de anus) worden ingebracht en zijn in een kunststof PVC/PE strip verpakt in doosjes met 12 of 24 zetpillen.

Geneesmiddelengroep
* Sperti Preparation H, aambeienzetpillen behoren tot de aambeienpreparaten.
Therapeutische indicaties
* Te gebruiken bij behandeling van klachten ten gevolge van aambeien, zoals jeuk, vochtafscheiding, bloedinkjes, pijn, of een combinatie van deze verschijnselen.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U SPERTI PREPARATION H, AAMBEIENZETPILLEN GEBRUIKT
Gebruik Sperti Preparation H aambeienzetpillen niet

als u allergisch (overgevoelig) bent voor de werkzame bestanddelen of voor één van de andere bestanddelen van Sperti Preparation H, aambeienzetpillen.

Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen
Er zijn tot op heden géén meldingen geweest van wisselwerking met andere geneesmiddelen.

Kinderen
Er is geen of zeer beperkte informatie over de behandeling van aambeien bij kinderen, het gebruik is derhalve niet aanbevolen bij kinderen.

Zwangerschap en borstvoeding

Sperti Preparation H, aambeienzetpillen kunnen - voor zover bekend - zonder bezwaar overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor zover bekend hebben Sperti Preparation H, aambeienzetpillen géén invloed op de rijvaardigheid of het vermogen machines te gebruiken.

3. HOE WORDEN SPERTI PREPARATION H, AAMBEIENZETPILLEN GEBRUIKT

Dosering en wijze van toedienen
Breng bij klachten ´s-morgens en ´s-avonds en na elke stoelgang één zetpil in de anus. Reinig de anale opening na elke stoelgang eerst met zacht toiletpapier en dan met een washandje en lauw water. Droog daarna voorzichtig of, beter nog, dep voorzichtig droog met een zachte handdoek.

Duur van de behandeling
U mag het product niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen. Raadpleeg bovendien uw arts, indien de klachten aanhouden of terugkeren, en bij pijnlijke en bloedende aambeien.

In geval u bemerkt dat Sperti Preparation H, aambeienzetpillen te sterk of juist te weinig werken, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel Sperti Preparation H, aambeienzetpillen heeft gebruikt.

Wanneer u te veel Sperti Preparation H, aambeienzetpillen heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact opnemen met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kunnen Sperti Preparation H, aambeienzetpillen bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

• Aandoeningen van huid of onderhuid
Zeer zelden (< 1: 10000 inclusief afzonderlijke gevallen) kunnen overgevoeligheidsreacties ontstaan, die na staken van de behandeling weer verdwijnen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U SPERTI PREPARATION H, AAMBEIENZETPILLEN

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en het zicht van kinderen.

Niet bewaren boven 25 °C.
Gebruik Sperti Preparation H, aambeienzetpillen niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking achter ‘Niet te gebruiken na’ of op de zetpilstrip achter ´exp´.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Sperti Preparation H, aambeienzetpillen
- De werkzame bestanddelen zijn:
Per zetpil: 23 mg levende gist extract en 69 mg haaienlevertraan

- De andere bestanddelen zijn:
Glycerol (E 422), Lunacera M, cacao boter, witepsol W35 en polyethyleenglycol 600 dilauraat

Hoe zien Sperti Preparation H, aambeienzetpillen er uit en de inhoud van de verpakking Zetpillen verpakt in een kunststof PVC/PE strip in doosjes met 12 of 24 zetpillen.

Registratiehouder en fabrikant
Registratiehouder
Wyeth Consumer Healthcare
Spicalaan 39
2132 JG Hoofddorp tel: 023-567 2450

Fabrikant
Haupt Pharma Livron
Rue Compte de Sinard,
26250 Livron sur drome France

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in augustus 2007.

Algemene voorzorgsmaatregelen bij aambeien en het gebruik van Sperti Preparation H, aambeienzetpillen:
* Aambeien zijn uitgezette bloedvaatjes, die soms zichtbaar zijn als knobbels rond de anusopening (uitwendige aambeien). Soms zitten ze binnen de anus en zijn ze onzichtbaar (inwendige aambeien). Vaak zijn aambeien het gevolg van overmatige druk op de bloedvaatjes rond de anus, bv. bij moeilijke stoelgang of zwangerschap.
* Probeer de stoelgang te bevorderen, door voedingsmiddelen zoals rogge- of volkorenbrood, zilvervliesrijst, verse groente en fruit (pruimen) te eten, en door voldoende aan lichaamsbeweging te doen.
* Wacht niet te lang en neem alle tijd om naar het toilet te gaan.
* Zorg voor goede hygiëne, zoals het zorgvuldig wassen van de anusstreek.
* Verwijder irriterend materiaal. Dit kan helpen de symptomen van aambeien te verlichten.