BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Sperti Preparation H, aambeienzalf voor rectaal gebruik
Per gram zalf: 10 mg levende gist extract en 30 mg haaienlevertraan

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is zonder recept verkrijgbaar. Desondanks moet u Sperti Preparation H, aambeienzalf, zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 14 dagen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Sperti Preparation H, aambeienzalf en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Sperti Preparation H, aambeienzalf gebruikt
3. Hoe wordt Sperti Preparation H, aambeienzalf gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Sperti Preparation H, aambeienzalf
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS SPERTI PREPARATION H, AAMBEIENZALF EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Farmaceutische vorm en inhoud

* Sperti Preparation H, aambeienzalf voor rectaal gebruik is zalf, bedoeld om rectaal (in de anus) of rond de anus-opening te worden ingebracht. De zalf is verpakt in aluminium tubes à 25 en 50 gram.

Geneesmiddelengroep

* Sperti Preparation H, aambeienzalf voor rectaal gebruik behoort tot de aambeienpreparaten.

Therapeutische indicaties
* Te gebruiken bij behandeling van klachten ten gevolge van aambeien, zoals jeuk, vochtafscheiding, bloedinkjes, pijn, of een combinatie van deze verschijnselen.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U SPERTI PREPARATION H, AAMBEIENZALF GEBRUIKT
Gebruik Sperti Preparation H aambeienzalf niet

als u allergisch (overgevoelig) bent voor de werkzame bestanddelen of voor één van de andere bestanddelen van Sperti Preparation H, aambeienzalf.

Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen

Er zijn tot op heden géén meldingen geweest van wisselwerking met andere geneesmiddelen.

Kinderen

Er is geen of zeer beperkte informatie over de behandeling van aambeien bij kinderen, het gebruik is derhalve niet aanbevolen bij kinderen.
Zwangerschap en borstvoeding

Sperti Preparation H, aambeienzalf kan - voor zover bekend - zonder bezwaar overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor zover bekend heeft Sperti Preparation H, aambeienzalf géén invloed op de rijvaardigheid of het vermogen machines te gebruiken.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Sperti Preparation H aambeienzalf Methyl- en propyl-p-hydroxybenzoaten kunnen vertraagde allergische reacties, zoals huidontsteking, veroorzaken. Zelden treedt een onmiddellijke reactie op met huiduitslag en benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen).

3. HOE WORDT SPERTI PREPARATION H, AAMBEIENZALF GEBRUIKT

Dosering en wijze van toedienen
Breng bij klachten ´s-morgens , ´s-avonds en na elke stoelgang een weinig zalf aan.
Voor het inwendig aanbrengen van de zalf kan de applicator op de tube geschroefd worden. Reinig de anale opening na elke stoelgang eerst met zacht toiletpapier en dan met een washandje en lauw water. Droog daarna voorzichtig of, beter nog, dep voorzichtig droog met een zachte handdoek.

Duur van de behandeling
U mag het product niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen. Raadpleeg bovendien uw arts, indien de klachten aanhouden of terugkeren, en bij pijnlijke en bloedende aambeien.

In geval u bemerkt dat Sperti Preparation H, aambeienzalf te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u meer van Sperti Preparation H aambeienzalf heeft gebruikt dan u zou mogen

Er zijn geen gevallen bekend van overdosering.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Sperti Preparation H, aambeienzalf bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

* Aandoeningen van huid of onderhuid
Zeer zelden (< 1: 10000 inclusief afzonderlijke gevallen) kunnen overgevoeligheidsreacties ontstaan, die na staken van de behandeling weer verdwijnen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U SPERTI PREPARATION H, AAMBEIENZALF

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en het zicht van kinderen.

Geen speciale bewaartemperatuur.

Gebruik Sperti Preparation H, aambeienzalf niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en de tube na ‘Niet te gebruiken na’.
Na het openen van de tube is de zalf 14 dagen houdbaar.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Sperti Preparation H, aambeienzalf

- De werkzame bestanddelen zijn:
Per gram zalf: 10 mg levende gist extract en 30 mg haaienlevertraan
- De andere bestanddelen zijn:
Witte vaseline, vloeibare paraffine, wolvet, wolvetalcoholen, methyl p-hydroxybenzoaat (E 218), propyl p-hydroxybenzoaat (E 216), thijmolie en glycerol (E 422).

Hoe ziet Sperti Preparation H, aambeienzalf er uit en de inhoud van de verpakking De zalf is verpakt in aluminium tubes à 25 en 50 gram.

Registratiehouder en fabrikant
Registratiehouder
Wyeth Consumer Healthcare
Spicalaan 39
2132 JG Hoofddorp
tel: 023-567 2450

Fabrikant
Wyeth Pharmaceuticals
New Lane, Havant,
Hants PO9 2NG United Kingdom
Of
Wyeth-Lederle S.p.A.
Via Nettunense, 90 04011
Aprilia (LT) Italië

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in oktober 2007.

Algemene voorzorgsmaatregelen bij aambeien en het gebruik van Sperti Preparation H, aambeienzalf:

* Aambeien zijn uitgezette bloedvaatjes, die soms zichtbaar zijn als knobbels rond de anus-opening (uitwendige aambeien). Soms zitten ze binnen de anus en zijn ze onzichtbaar (inwendige aambeien). Vaak zijn aambeien het gevolg van overmatige druk op de bloedvaatjes rond de anus, bv. bij moeilijke stoelgang of zwangerschap.

* Probeer de stoelgang te bevorderen, door voedingsmiddelen zoals rogge- of volkorenbrood, zilvervliesrijst, verse groente en fruit (pruimen) te eten, en door voldoende aan lichaamsbeweging te doen.

* Wacht niet te lang en neem alle tijd om naar het toilet te gaan.

* Zorg voor goede hygiëne, zoals het zorgvuldig wassen van de anusstreek.

* Verwijder irriterend materiaal. Dit kan helpen de symptomen van aambeien te verlichten.