Bijsluiter: informatie voor de gebruik(st)er

Sterilon crème, hydrofiele crème 1%
chloorhexidinedigluconaat

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Deondanks blijft het belangrijk om Sterilon crème zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren niet verbeteren na 14 dagen.
• Wanneer een van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Sterilon crème en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Sterilon crème gebruikt
3. Hoe wordt Sterilon crème gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Sterilon crème
6. Aanvullende informatie

1. Wat is Sterilon crème en waarvoor wordt het gebruikt

Sterilon crème bevat als werkzaam bestanddeel chloorhexidinedigluconaat. Chloorhexidinedigluconaat is een bacteriedodende stof.

Sterilon crème wordt gebruikt:
voor wond- en huidontsmetting

2. Wat u moet weten voordat u Sterilon crème gebruikt
Gebruik Sterilon crème niet

• bij overgevoeligheid voor chloorhexidine(digluconaat) of andere bestanddelen van het product.

Wees extra voorzichtig met Sterilon Crème in de volgende gevallen
Sterilon crème is uitsluitend bestemd voor uitwendig gebruik. Vermijd contact met ogen en slijmvliezen. In geval van contact met ogen of slijmvliezen, direct en grondig met water uitspoelen.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.
Sterilon crème kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor het ongeboren kind worden gebruikt tijdens de zwangerschap.
Sterilon crème kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de baby worden gebruikt tijdens de periode van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines.

Gezien de aard van het product valt een beïnvloeding van de rijvaardigheid of van het gebruik van machines niet te verwachten.

Gebruik met andere geneesmiddelen.
Er zijn geen interacties bekend.

3. Hoe wordt Sterilon crème gebruikt
Ontsmetten van wonden of huid:
enkele malen per dag aanbrengen en eventueel afdekken (met een pleister of steriel gaasje).

Wat moet u doen als u meer van Sterilon crème heeft gebruikt dan zou mogen.

Na het (moedwillig) innemen van Sterilon crème kunnen ruime hoeveelheden melk worden gegeven. Probeer braken te vermijden en waarschuw direct een arts.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Sterilon crème bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.
De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen: irritatie en het overgevoelig warden van de huid voor de inwerking van zonlicht bij daarvoor gevoelige personen. Na herhaald gebruik kunnen overgevoeligheidsreacties en lichte irritatie van de huid voorkomen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Sterilon crème

Sterilon crème buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Sterilon crème bewaren in de originele verpakking en niet boven 25 °C. Gebruik Sterilon crème niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

6. Aanvullende informatie

Wat bevat Sterilon crème.

Het werkzame bestanddeel is chloorhexidinedigluconaat 10 mg/g (1%)
Andere bestanddelen (hulpstoffen) ziin water, alcohol, allantoine, cetostearylalcohol, paraffine, dimethicon (E 900), cetomacrogol, isopropylmyristaat.

Verpakking
Sterilon crème is verkrijgbaar in een tube van 50 gram.

Registratiehouder en fabrikant
Registratiehouder
Reckitt Benckiser Healthcare Bv.,
Postbus 721,
2130 AS Hoofddorp.

Fabrikant
Ratiopharm B.V.,
Zaandam

In het register ingeschreven onder RVG 04988.