Bijsluiter: informatie voor de gebruik(st)er

Sterilon applicatievloeistof, applicatievloeistof 1%
chloorhexidine

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks blijft het belangrijk om Sterilon applicatievloeistof zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren niet verbeteren na 14 dagen.
• Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vernield, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Sterilon applicatievloeistof en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Sterilon applicatievloeistof gebruikt
3. Hoe wordt Sterilon applicatievloeistof gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Sterilon applicatievloeistof
6. Aanvullende informatie

1. Wat is Sterilon applicatievloeistof en waarvoor wordt het gebruikt

Sterilon applicatievloeistof bevat als werkzaam bestanddeel chloorhexidinedigluconaat. Chloorhexidinedigluconaat is een bacteriedodende stof.

Sterilon applicatievloeistof wordt gebruikt: voor wond- en huidontsmetting

2. Wat u moet weten voordat u Sterilon applicatievloeistof gebruikt

Gebruik Sterion applicatievloeistof niet:
• bij overgevoeligheid voor chloorhexidine(digluconaat) of andere bestanddelen van het product.

Wees extra voorzichtig met Sterilon applicatievloeistof in de volgende gevallen.

Sterilon applicatievloeistof is uitsluitend bestemd voor uitwendig gebruik. Vermijd contact met ogen en slijmvliezen. In geval van contact met ogen of slijmvliezen, direct en grondig met water uitspoelen.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Sterilon applicatievloeistof kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor het ongeboren kind worden gebruikt tijdens de zwangerschap.
Sterilon applicatievloeistof kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de baby worden gebruikt tijdens de periode van borstvoeding.

Rijvaardigheid en gebruik van machines

Gezien de aard van het product valt een beïnvloeding van de rijvaardigheid of van het gebruik van machines niet te verwachten.


Gebruik met andere geneesmiddelen
Er zijn geen interacties bekend.

3. Hoe wordt Sterilon applicatievloeistof gebruikt

Ontsmetten van wonden:

Sterilon applicatievloeistof in en om de wond druppelen en de wond eventueel afdekken (met een pleister of steriel gaasje). Ontsmetten van de huid:
de huid ontsmetten met een in Sterilon applicatievloeistof gedrenkt watje of gaasje.

Wat moet u doen als u meer van Sterilon applicatievloeistof heeft gebruikt dan u zou mogen.

Na het (moedwillig) innemen van Sterilon applicatievloeistof kunnen ruime hoeveelheden melk worden gegeven. Probeer braken te vermijden en waarschuw direct een arts.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Sterilon applicatievloeistof bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen: irritatie en het overgevoelig worden van de huid voor de inwerking van zonlicht bij daarvoor gevoelige personen. Na herhaald gebruik kunnen overgevoeligheidsreacties en lichte irritatie van de huid voorkomen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Sterilon applicatievloeistof

Sterilon applicatievloeistof buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Sterilon applicatievloeistof bewaren in de originele verpakking en niet boven
25 °C. Gebruik Sterilon applicatievloeistof niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

6. Aanvullende informatie

Wat bevat Sterilon applicatievloeistof.
Het werkzame bestanddeel is chloorhexidinedigluconaat 10 mg/g (1%)

Andere bestanddelen [hulpstoffen) zijn water, alcohol, aceton, gluconolacton (E 575).

Verpakking
Sterilon applicatievloeistof is verkrijgbaar in verpakkingen van (aantal] ml.

Registratiehouder en fabrikant
Registratiehouder
Reckitt Benckiser Healthcare B.V.,
Postbus 721, 2130 AS Hoofddorp.
Fabrikant

Sanico nv, Turnhout, Belgje

In het register ingeschreven onder RVG 02265