Wat is Syntaris?

Syntaris bevat het werkzame bestanddeel flunisolide.

Syntaris is een heldere, kleurloze, licht viskeuze, waterige oplossing in de vorm van een neusspray die 0,25 milligram flunisolide per milliliter bevat. Deze neus spray bevindt zich in een glazen flesje van 24 ml voorzien van een pompje dat via een neusstuk per druk 25 microgram flunisolide afgeeft.
Als hulpstoffen zijn aanwezig: propyleenglycol, polyethyleenglycol 400, citroenzuur (E330), natriumcitraat (E33 1), Hydroxybutyltolueen (E321), natriumedetaat, benzalkoniumchloride, polysorbaat 20, sorbitol en water.
Flunisolide is een corticosteroïd (bijnierschorshormoon) voor plaatselijk gebruik. Het werkt ontstekingsremmend en vermindert overgevoeligheidsreacties.

Registratiehouder
IVAX Farma B.V.
Swensweg 5
Postbus 552
2003 RN Haarlem

Syntaris is ingeschreven in het register van geneesmiddelen onder RVG 08493.

Wanneer schrijft uw dokter Syntaris voor?

Syntaris kan worden gebruikt ter voorkoming en behandeling van periodieke overgevoeligheidsreacties van de neus (loopneus, hooikoorts).

Wanneer mag u Syntaris niet gebruiken?

Syntaris mag niet gebruikt worden bij onbehandelde infecties,
veroorzaakt door schimmels, bacteriën of virussen, van neus en ogen of in het geval van overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van het preparaat.

Wat zijn de speciale waarschuwingen en bijzondere voorzorgen bij gebruik?
De therapie met Syntaris geeft geen onmiddellijk effect. Het is van belang de therapie toch voort te zetten.

Heeft de therapie na enige dagen nog geen resultaat, dan is het raadzaam contact met uw dokter op te nemen.

Bijnierschorshormonen kunnen bepaalde infectiesymptomen onderdrukken en nieuwe infecties kunnen ontstaan tijdens de behandeling.
Daarom is het raadzaam uw dokter te raadplegen als u van mening bent dat u een infectie of wond hebt in de bovenste luchtwegen, de neus of de ogen.
Bij langdurig of overmatig gebruik bestaat de kans op dunner worden van het neusslijmvlies of dat er een gaatje in het neusslijmvlies ontstaat.
Bij langdurig of overmatig gebruik dient er eveneens rekening mee te worden gehouden dat bepaalde lichamelijke functies verstoord kunnen worden , hoewel dit bij mormaal gebruik nooit is aangetoond (zie bij «Wat te doen als u meer heeft gebruikt dan is voorgeschreven?»).

Als u voorafgaand aan de toediening van Syntaris bijnierschorshormonen via de mond of door middel van een injectie hebt gebruikt, is het belangrijk uw dokter daarvan in kennis te stellen.
Speciale voorzichtigheid is geboden bij patiënten met suikerziekte of met de neiging tot suikerziekte, bacteriële infecties of wonden, botontkalking of tromboseneiging.

Eveneens bij kinderen in de groei. In het algemeen is het gebruik van Syntaris bij kinderen beneden de zes jaar af te raden.

Heeft Syntaris invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken?

Het is onwaarschijnlijk dat Syntaris invloed heeft op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te besturen.

Mag Syntaris tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding worden gebruikt?

Over het gebruik van Syntaris tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid ervan te beoordelen. Syntaris mag tijdens de zwangerschap alleen gebruikt worden na overleg met uw dokter. Het is daarom verstandig uw dokter te raadplegen over het gebruik van Syntaris indien u zwanger bent of zwanger denkt te zijn of zwanger wilt worden.

Welke middelen kunnen met Syntaris reageren?

Andere corticosteroïden
(bijnierschorshormonen) versterken het effect van Syntaris maar verhogen ook de kans op bijwerkingen. Daarom dient u het uw dokter mee te delen als u een ander corticosteroïd (ook in andere toedieningsvormen zoals tabletten, zalf of crème) gebruikt.

Hoe moet u Syntaris gebruiken?

Toedieningswijze
Syntaris neusspray dient uitsluitend te worden gebruikt voor verstuivingen in de neus.
1. De plastic dop verwijderen om het neusstuk bruikbaar te maken.
2. Om het pompje aan te zuigen, het flesje twee of drie keer indrukken.
3. De neusspray is nu klaar voor gebruik. Zacht snuiten om de neusgaten te reinigen.
4. Het hoofd licht naar voren buigen, een neusgat sluiten en het neusstuk zorgvuldig in het andere neusgat inbrengen.
5. Het flesje tussen duim en vingers indrukken terwijl men langzaam snuift.
6. Nu dient door de mond te worden ademgehaald.
7. De behandeling in het andere neusgat herhalen.
8. Na gebruik moet de plastic dop telkens op het neusstuk teruggezet worden.
9. Indien het neusstuk
verstopt is, de plastic dop verwijderen, de gehele
pomp van het flesje afschroeven, de pomp een paar minuten in warm water laten weken, spoelen, laten drogen en weer op het
flesje schroeven.

Dosering
Gebruikelijke begindosering

Volwassenen: in het algemeen tweemaal tot driemaal daags 2 verstuivingen per neusgat. Soms kan de dokter een hogere of lagere dosering voorschrijven.

Kinderen: bij kinderen van 6 tot 14 jaar, 1 verstuiving per neusgat driemaal daags of 2 verstuivingen per neusgat tweemaal daags.

Onderhoudsdosering
Nadat het gewenste effect is opgetreden kan de dosering geleidelijk worden
verminderd. Men moet proberen de ziekteverschijnselen met de laagst mogelijke dosis te beheersen.

Soms is één verstuiving per neusgat per dag voldoende.
De maximale dagdosis mag niet hoger zijn dan 6 verstuivingen per neusgat bij volwassenen en niet hoger dan 4 verstuivingen per neusgat bij kinderen jonger dan 14 jaar.

Wat te doen als u meer heeft gebruikt dan is voorgeschreven?

Bij een overdosering kunnen bepaalde lichamelijk functies verstoord worden. De
verstoring van deze functies is niet direct te herkennen.
Daarom is het raadzaam in geval van (vermoedelijke) overdosering een dokter of apotheker te raadplegen.

Wanneer en hoe dient de behandeling met Syntaris te worden beëindigd?

Uw dokter kan bepalen hoelang u de behandeling moet voortzetten. Stop nooit de behandeling zonder overleg met uw dokter.

Welke bijwerkingen en eventuele problemen kunnen optreden?

De meest voorkomende bijwerking is een voorbijgaand en tamelijk licht brandend of tintelend gevoel in de neus. In enkele gevallen kan het nodig zijn de therapie daarom stop te zetten.

Andere mogelijke bijwerking zijn: neusirritatie, neusafscheiding,
neusverstopping, keelpijn, heesheid, keelirritatie, neusbloeding, verandering of verlies van de reuk en/of smaak (in sommige gevallen blijvend), perforatie van het neustussenschot, misselijkheid en braken.

Wanneer deze klachten ernstig zijn, raadpleeg dan uw dokter. (Het stopzetten van de behandeling kan noodzakelijk zijn.)

Indien tijdens de therapie met Syntaris andere verschijnselen of klachten optreden, die mogelijkerwijs samen kunnen hangen met het gebruik van Syntaris, wordt eveneens aangeraden contact met uw dokter op te nemen.

Hoe moet u Syntaris bewaren?

De verpakkingen van Syntaris dient u bij kamertemperatuur (15 — 25 °C) te bewaren. Buiten bereik en uit het zicht van kinderen bewaren.
Syntaris niet gebruiken na de vervaldatum die op de verpakking voorkomt. De vervaldatum wordt voorafgegaan door «Niet te gebruiken na».
Een geopende verpakking niet langer dan drie maanden bewaren. Breng geneesmiddelen die niet meer worden gebruikt, ter vernietiging terug naar de apotheek.

Algemene wenken
Voordat u Syntaris wilt gebruiken, dient u er zeker van te zijn dat u de juiste verpakking (bijvoorbeeld uit uw medicijnkastje) neemt en dat het juiste flesje in het doosje zit. Als uw gezichtsvermogen beperkt is, laat anderen u hierbij helpen. Neem nooit geneesmiddelen uit de verpakking in het donker of bij slechte verlichting.
Het is van belang dat u steeds vóór het gebruik van een nieuwe verpakking de bijsluiter nog eens leest, omdat hierin informatie wordt verstrekt die aan nieuwe bevindingen of inzichten kan zijn aangepast. De bijsluiter kan dus nieuwe, voor u belangrijke, informatie bevatten. Uw dokter, die Syntaris heeft voorgeschreven en de apotheker, die de verpakking heeft afgeleverd, worden regelmatig op de hoogte gehouden van de eigenschappen of veranderingen van dit middel. Indien u onzeker bent over de wijze van gebruik van Syntaris, vraag het dan aan uw dokter of apotheker.

Syntaris is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef uw geneesmiddel nooit aan anderen. Het is aan te bevelen, dat ook anderen in uw omgeving weten welke geneesmiddelen u gebruikt. Bewaar daarom ook deze informatie op een voor hen toegankelijke plaats.
Neem steeds voldoende geneesmiddelen mee indien u op reis gaat. Mocht u het land verlaten, dan is het zinvol vooraf een schriftelijke verklaring van uw dokter over uw geneesmiddelengebruik mee te nemen, welke u desgevraagd bij grensoverschrijding of in het buitenland kunt tonen.

Versie mei 2006