Tekst bijsluiter

INFORMATIE VOOR DE PATIENT
Syntocinon® neusspray

Raadgeving
Het verdient aanbeveling de bijsluiter regelmatig vóór
gebruik te raadplegen, ook al gebruikt u de Syntocinon
neusspray reeds enige tijd. De informatie kan op het
moment dat u een volgende verpakking krijgt aan nieuwe
bevindingen of inzichten zijn aangepast.

Samenstelling
De Syntocinon neusspray bevat 40 internationale eenheden
oxytocine per ml (= 4 internationale eenheden per dosis).

Werking
Het werkzame bestanddeel van Syntocinon is een
synthetische stof die identiek is aan het hormoon
oxytocine, dat ritmische samentrekkingen van de
baarmoeder veroorzaakt en tevens de melkafgifte uit de
borstklier stimuleert. Hierdoor wordt een gemakkelijkere
en betere lediging van de borstklier verkregen. Derhalve
kan Syntocinon door uw arts worden voorgeschreven om de
borstvoeding te vergemakkelijken.

Ook kan Syntocinon worden voorgeschreven bij zogstuwing
of om het ontstaan daarvan te voorkomen. Een goede
lediging van de borstklier speelt daarbij een belangrijke
rol.
Syntocinon wordt via het neusslijmvlies in het lichaam
opgenomen.

Niet te gebruiken bij
Syntocinon neusspray dient niet te worden gebruikt als u
overgevoelig bent voor dit product.

Bijwerkingen en eventuele problemen
Door het effect op de baarmoeder kan deze tijdens gebruik
van Syntocinon neusspray pijnlijk samentrekken, zoals ook
bij borstvoeding zonder gebruik van neusspray kan worden
gevoeld. In zeldzame gevallen is melding gemaakt van
allergische huidreacties, misselijkheid of hoofdpijn.

Indien u de genoemde bijwerkingen als ernstig ervaart, of
indien u andere ongewenste effecten waarneemt, doet u er
goed aan uw arts te raadplegen.

Waarop verder te letten

Gebruik tijdens de zwangerschap
Syntocinon neusspray is niet bedoeld voor gebruik tijdens
de zwangerschap of de bevalling.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid machines
te gebruiken
Een dergelijke invloed valt niet te verwachten.

Aanwijzingen voor het gebruik
Uw arts heeft u voorgeschreven hoe u de Syntocinon
neusspray moet gebruiken. U moet zich strikt aan deze
aanwijzingen houden.

Het is gebruikelijk om 2-5 minuten voor het zogen of het
aanleggen van de borstpomp eenmaal in één van beide
neusgaten te verstuiven. Daarbij moeten de volgende
aanwijzingen in acht worden genomen:

1. Verwijder het beschermkapje.
2. Breng voor het eerste gebruik de spray aan de gang
door de uitstekende vleugels enkele (ca. 3) keren in
te drukken tot enige sprayvloeistof vrijkomt.
3. Houd de spray rechtop in een van de neusgaten en druk
de vleugels naar beneden. U kunt daarbij het beste
zitten en zachtjes door de neus ademhalen.
4. Plaats het beschermkapje na gebruik terug.
N.B. Om technische redenen bestaat een groot gedeelte van
de inhoud van de flacon uit lucht.

Aanwijzingen voor het bewaren
De neusspray is houdbaar tot de vervaldatum die op de
verpakking staat vermeld. Deze heeft betrekking op
originele, ongeopende verpakkingen, die onder de juiste
omstandigheden bewaard zijn.
De Syntocinon neusspray moet tot het eerste gebruik in de
koelkast (2-8?C) bewaard worden. Na openen moet de spray
bij kamertemperatuur (niet meer in de koelkast!) bewaard
worden en moet de inhoud binnen één maand opgebruikt
worden.
Zoals alle geneesmiddelen moet u ook de Syntocinon
neusspray buiten bereik van kinderen houden.

Verpakking
Syntocinon neusspray wordt afgeleverd in een glazen
flacon met een doseringsmechanisme.
Elke verpakking bevat 1 spray-flacon à 5 ml.

Algemene wenken
1. Bewaar de Syntocinon neusspray in de verpakking waarin
de apotheker het heeft afgeleverd.
2. Overtuig u voor het gebruik steeds of u het juiste
geneesmiddel neemt. U kunt dit mede vaststellen aan de
hand van de hiervoor vermelde gegevens als vorm, kleur,
etc. Neem nooit een geneesmiddel in het donker
uit de verpakking.
3. Zorg dat, indien nodig, aan anderen bekend is welk(e)
geneesmiddel(en) u gebruikt. Het kan, b.v. bij
ongelukken, van belang zijn dat u deze gegevens bij u
draagt.
4. Laat uw geneesmiddel(en) nooit door anderen gebruiken.
5. De arts die u Syntocinon neusspray heeft
voorgeschreven en uw apotheker worden steeds op de
hoogte gehouden over dit product. Als u iets niet
duidelijk is, kunt u zich derhalve tot hen wenden.

RVG-nummer
In het register ingeschreven onder RVG 03716.
® = Gedeponeerd handelsmerk

© Copyright 1990 SANDOZ B.V.

Fabrikant:
SANDOZ PHARMA AG
BAZEL
ZWITSERLAND

Importeur/Registratiehouder:
SANDOZ B.V.
Postbus 91,
5400 AB UDEN