BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Tantum, 30 mg/g, crème benzydaminehydrochloride


Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Tantum zorgvuldig innemen gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
-Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
-Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
-Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 14 dagen.
-Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


In deze bijsluiter:
1. Wat is Tantum en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Tantum gebruikt
3. Hoe wordt Tantum gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Tantum
6. Aanvullende informatie


1. WAT IS TANTUM EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
Tantum bevat benzydaminehydrochloride dat behoort tot de geneesmiddelengroep met de naam NSAIDs (Niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen).
Tantum is een pijnstillend en zwellingsverminderend middel met een ontstekingsremmende werking. Tantum crème wordt toegepast op plaatsen waar zwelling en pijn optreden als gevolg van overbelasting en blessures (bij verstuikingen, verrekkingen en kneuzingen).


2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U TANTUM GEBRUIKT
Gebruik Tantum niet
-als u allergisch (overgevoelig) bent voor benzydaminehydrochloride of voor één van de andere bestanddelen van Tantum.
-op een geïrriteerde huid en op open wonden.

Wees extra voorzichtig met Tantum
-als u een geïrriteerde huid heeft of overgevoelig bent voor een van de bestanddelen.
Raadpleeg dan uw arts.
-als u allergisch (overgevoelig) bent voor ontstekingsremmende middelen uit dezelfde groep als Tantum (NSAIDs) of acetylsalicylzuur.
-Contact met de ogen en slijmvliezen moet vermeden worden.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Voor zover bekend zijn er geen wisselwerkingen van Tantum met andere geneesmiddelen.


Zwangerschap en borstvoeding
Tantum kan kortdurend op kleine huidoppervlakken worden toegepast in het eerste en tweede trimester van de zwangerschap. Langdurig gebruik, toepassing op grote huidoppervlakken of gebruik in het derde trimester van de zwangerschap dient uitsluitend na overleg met uw arts plaats te vinden.
Tantum kan tijdens de periode van borstvoeding worden gebruikt, mits het gebruik kortdurend is en het middel op kleine huidoppervlakken wordt toegepast.

In geval van langdurig gebruik, of bij toepassing op grote huidoppervlakken, wordt het geven van borstvoeding ontraden.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het lokale gebruik van benzydaminehydrochloride, in de aanbevolen dosis, heeft geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.


3. HOE WORDT TANTUM GEBRUIKT
Volg bij het gebruik van Tantum nauwgezet het advies van uw arts, indien van toepassing. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering is hieronder vermeld.
Tantum crème is uitsluitend geschikt voor uitwendig gebruik. Op de plaats van de aandoening de crème zachtjes in de huid wrijven totdat het volledig door de huid is opgenomen. Bij voorkeur dient de crème zo spoedig mogelijk na de overbelasting of het oplopen van de blessure op de huid te worden aangebracht. De crème één tot vier maal per dag zachtjes inmasseren, afhankelijk van de klacht.


Wat u moet doen als u meer van Tantum heeft gebruikt dan u zou mogen
Met het oog op de aard van dit product, is overdosering van Tantum onwaarschijnlijk.


Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Tantum te gebruiken Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.


4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Tantum bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.
Zoals alle geneesmiddelen kan Tantum bijwerkingen veroorzaken. Overgevoeligheid voor het product kan als bijwerking optreden. Hierbij kan huiduitslag, roodheid of overgevoeligheid voor licht of zonlicht ontstaan.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


5. HOE BEWAART U TANTUM
Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.
Gebruik Tantum niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de tube en de doos na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Na opening van de tube is Tantum 3 maanden houdbaar.
Bewaren beneden 25°C.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. De verpakking zorgvuldig gesloten houden.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.


6. AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat Tantum
- Het werkzame bestanddeel is benzydaminehydrochloride. Eén gram crème bevat 30 mg benzydaminiehydrochloride.
- De andere bestanddelen zijn glycerylmonostearaat (E471), cetomacrogol, decyloleaat (E570), cetylalcohol, propyleenglycol (E1 520), fenoxyethanol, sorbinezuur (E200), kaliumsorbaat (E202) en gezuiverd water.

Hoe ziet Tantum er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Tantum is een gladde witte tot gebroken witte crème, verpakt in tubes van 30 en 60 gram.

Registratiehouder en fabrikant
Chefaro Nederland BV
Keileweg 8
3029 BS ROTTERDAM

In het register ingeschreven onder RVG 06636

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 03/2008.