Naam van het geneesmiddel
TARIVID 200
TARIVID 400
TARIVID infusievloeistof

Samenstelling
Een tablet Tarivid 200 bevat als werkzaam bestanddeel 200 mg ofloxacine.

Een tablet Tarivid 400 bevat 400 mg ofloxacine.

De infusievloeistof bevat 2 mg ofloxacine per ml.

Als hulpstoffen (Tarivid 400): lactose, maïszetmeel, cellulose, magnesiumstearaat. In coating: cellulose, macrogol 8000, talk, titaandioxide (E171), geel ijzeroxide (E172).

Tarivid 200: idem + carmellose. Coating: idem zonder geel ijzeroxide.
Tarivid infusievloeistof: natriumchloride, zoutzuur, en water voor injecties.

Wat heeft u nu in handen?

Tarivid 200 wordt geleverd in verpakkingen van 10 en 20 tabletten à 200 mg. De Tarivid 200 tabletten zijn langwerpig, ca. 19 x 7 mm, wit van kleur en aan beide zijden voorzien van een breukstreep en met de opdruk MXI en Hoechst logo aan beide zijden.

Tarivid 400 wordt geleverd in verpakkingen van 10 tabletten à 400 mg. De tabletten zijn langwerpig, ca. 18x8 mm, lichtgeel en voorzien van een breukstreep en met de opdruk MXL en Hoechst logo aan beide zijden.

Tarivid infusievloeistof wordt geleverd in flesjes van 100 en 200 ml, verpakt in een kartonnen doosje.

Hoe werkt Tarivid?

Tarivid is een antibioticum met een breed werkingsspectrum, d.w.z. dat een groot aantal ziekteverwekkers (o.a. bepaalde bacteriën) gevoelig zijn voor dit middel. Ofloxacine heeft een sterk remmende werking op de groei van de gevoelige ziekteverwekkers, waardoor deze zich niet meer kunnen vermenigvuldigen. Het gevolg is dat de infectie wordt bestreden. Over het algemeen verdwijnen dan de verschijnselen van de infectie, zoals pijn, irritatie, koorts, binnen enige dagen. De gevoeligheid van de verschillende ziekteverwekkers voor ofloxacine is uitgebreid onderzocht. Op grond hiervan bepaalt de arts of Tarivid kan worden voorgeschreven voor de te behandelen infectie.

Ofloxacine behoort tot de groep van fluorchinolonen.

Registratiehouder:
Aventis Pharma B.V.
Bijenvlucht 30
3871 JJ Hoevelaken
tel.: 033 - 2 53 39 11

In het register ingeschreven onder nummer:
Tarivid 200, tabletten à 200 mg ofloxacine, is in het register ingeschreven onder RVG 11939,
Tarivid 400, tabletten à 400 mg ofloxacine onder RVG 15359.
Tarivid infusievloeistof à 2mg/ml is ingeschreven onder RVG 14147.

Wanneer schrijft uw arts Tarivid voor?

Tarivid kan worden voorgeschreven bij infecties van de onderste luchtwegen en van de urinewegen veroorzaakt door ziekteverwekkers welke gevoelig zijn voor ofloxacine.

Verder bij geslachtsziekte (gonorroe), reizigersdiarree (Shigella dysenterie) en ernstige infecties met Salmonella. Tevens kan het gebruikt worden ter voorkoming van infecties bij patiënten met een tekort aan witte bloedlichaampjes (granulocytopenie). De infusievloeistof kan ook worden voorgeschreven voor infectie van de nier en bij bloedvergiftiging (sepsis).

Wanneer mag Tarivid niet worden qebruikt?

Tarivid mag niet worden gebruikt bij overgevoeligheid voor ofloxacine en verwante verbindingen (chinolonen) en bij epilepsie. Verder dienen kinderen en jongeren in de groeifase niet te worden behandeld met Tarivid.

Ook tijdens zwangerschap en in de periode van borstvoeding mag Tarivid niet worden gebruikt.

Waar moet u op letten?

Gedurende de behandeling met Tarivid dient bestraling met sterk UV-licht (hoogtezon, solarium en zeer felle zonneschijn) te worden vermeden.

Bij ontsteking van de Achillespees (zie bijwerkingen) moet de behandeling met Tarivid direct worden gestaakt, en een arts worden geraadpleegd.

Patiënten die eerder ernstige allergische of neurologische bijwerkingen hebben ondervonden na gebruik van andere chinolonen, hebben een verhoogde kans op dergelijke reacties na het gebruik van Tarivid.

Wat te doen bij zwangerschap en borstvoeding?

Tarivid mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap en in de periode van borstvoeding.

Heeft Tarivid invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken?

Als u bijwerkingen ondervindt zoals b.v. hoofdpijn en duizeligheid kan hierdoor uw reactievermogen zodanig zijn beïnvloed dat grote voorzichtigheid is geboden met autorijden en het bedienen van machines; het is dan beter van deze activiteiten af te zien.

Alcohol kan dit effect nog versterken.

Kan Tarivid met andere geneesmiddelen worden qebruikt?

Tarivid vertoont evenals de andere fluorchinolonen wisselwerking met andere geneesmiddelen. Middelen tegen maagzuur (antacida), ijzerpreparaten en sucralfaat, kunnen het beste niet tegelijk maar minstens 2 uur na inname van Tarivid tabletten worden ingenomen, aangezien de opname kan worden beïnvloed.
Bij gelijktijdig gebruik van Tarivid en bepaalde geneesmiddelen tegen trombose (coumarine derivaten), geneesmiddelen tegen suikerziekte, bepaalde astmamiddelen (b.v. aminofylline en theofylline), en bepaalde pijnstillers dient men voorzichtig te zijn aangezien beïnvloeding niet geheel uit te sluiten is.

Het is aan te bevelen uw arts op altijd de hoogte te brengen van het gebruik van andere geneesmiddelen, zowel van voorgeschreven als van vrij beschikbare middelen (zoals bijv. middelen tegen hoofdpijn en laxeermiddelen).

De infusievloeistof mag niet met andere geneesmiddelen worden gemengd.

Wat is de dosering?

Afhankelijk van de soort infectie en de plaats ervan zal de arts de dosering bepalen.
De gebruikelijke dosering voor de tabletten en de infusievloeistof bedraagt 400 mg per dag, 2 x 200 mg of 1 x 400 mg per dag; meestal gedurende 7 tot 10 dagen. Bij ongecompliceerde lage urineweginfectie kan een behandeling van 3 dagen met een dagdosis van 200 mg voldoende zijn. Bij ernstige infecties kan de arts de dosering verhogen tot 2 maal per dag 300 mg of 2 maal per dag 400 mg.

In geval van een verminderde nierfunctie zal een lagere dosering worden voorgeschreven. De duur van de behandeling wordt door de arts bepaald en bedraagt in het algemeen 3 - 10 dagen. In sommige gevallen zal de behandeling langer worden voortgezet, tot maximaal 2 maanden. Bij ongecompliceerde gonorroe is een eenmalige behandeling met 400 mg Tarivid voldoende.

De instructies van de arts betreffende dosering en duur van de behandeling dienen strikt te worden opgevolgd. De kuur moet in zijn geheel worden afgemaakt, ook als de verschijnselen van de infectie snel verdwijnen.

Hoe te gebruiken?

Tablet:
De tabletten 'Tarivid 200 of 400' dienen zonder kauwen met wat vloeistof te worden doorgeslikt.

De tabletten kunnen zowel op de nuchtere maag als tijdens een maaltijd worden ingenomen.
Als u tweemaal per dag een tablet Tarivid moet innemen, moet dit zo goed mogelijk verdeeld over de dag gebeuren.

Infusievloeistof:
De infusievloeistof dient intraveneus te worden toegediend met een inlooptijd van 30 minuten.
De infusievloeistof mag worden gemengd met Ringers oplossing, fysiologisch zout of glucose 5% in een verhouding van 1:5.

Wat moet u doen als u te veel heeft ingenomen?

In geval van overdosering dient direct medische hulp te worden ingeroepen. De ademhaling van de patiënt dient nauwlettend te worden gecontroleerd.
Een maagspoeling is zinvol in geval van overdosering met Tarivid tabletten.

Hoe moet u Tarivid bewaren en hoe lang kunt u Tarivid bewaren?

Tarivid kan bij kamertemperatuur (15-25°C) worden bewaard. De houdbaarheidsdatum is op de verpakking aangegeven met "Niet te gebruiken na..." "of Exp....".

Datum van goedkeuring/herziening
1 oktober 1996

Algemene wenken
Overtuig u voor het gebruik steeds ervan of u het juiste geneesmiddel inneemt. U kunt dit zonodig vaststellen aan de hand van de hiervoor vermelde gegevens over verpakking, vorm, kleur, enz. Als uw gezichtsvermogen beperkt is, laat anderen u erbij helpen.
De arts die u een geneesmiddel heeft voorgeschreven wordt door de fabrikant bij voortduring op de hoogte gehouden over de eigenschappen ervan. In geval van onzekerheid gelieve u zich derhalve steeds tot uw arts te wenden.
Het is aanbevelenswaardig dat ook anderen in uw omgeving weten welke geneesmiddelen u gebruikt. Bewaar in dit verband ook deze informatie op een voor hen toegankelijke plaats.

Alle geneesmiddelen dienen buiten het bereik van kinderen te worden bewaard.