Telfast 120 mg

Lees eerst de bijsluiter goed voor het innemen van het medicijn.
Als u ergens niet zeker van bent of u als u vragen heeft, ga dan naar uw arts of apotheker.

Naam van geneesmiddel
Telfast 120 mg, tabletten

Samenstelling

Elke tablet bevat 112 mg van de actieve stof fexofenadine (overeenkomend met 120 mg fexofenadine hydrochloride).

De hulpstoffen zijn: microkristallijne cellulose, gepregelatineerd maiszetmeel, croscarmellose-natrium, magnesiumstearaat, hydroxypropylmethylcellulose, povidon, titaandioxide (E171), colloidaal siliciumdioxide, macrogol 400 en ijzeroxide (E172).

Wat heeft u nu in handen?

De tabletten zijn perzikkleurig, omhuld en hebben een capsule-achtige vorm. Ze worden geleverd in doordrukstrips, verpakt in kartonnen doosjes.

Hoe werkt Telfast?

Fexofenadine hydrochloride is een van de geneesmiddelen die hoort tot de groep genaamd antihistaminica.

Antihistaminica verzachten de symptomen van hooikoorts.

Registratiehouder:
Aventis Pharma B.V.
Bijenvlucht 30
3871 JJ HOEVELAKEN
Tel: 033 25 33911

In het register ingeschreven onder nummer: RVG 21624

Wanneer schrijft uw arts Telfast voor?

Als u hooikoorts heeft.
Telfast verlicht de symptomen samengaand met hooikoorts (seizoengebonden allergische rhinitis) zoals niezen, waterige ogen of een loopneus.

Wanneer mag Telfast niet worden gebruikt?

Neem Telfast niet als u allergisch bent voor de actieve stof of één van de hulpstoffen (zie ook: Samenstelling).

Waar moet u op letten?

Algemeen

Ouderen en patiënten met nier-of leverfunctiestoornissen dienen Telfast met enige voorzichtigheid te gebruiken, omdat slechts beperkte gegevens beschikbaar zijn over het effect bij deze patiënten.

Wat te doen bij zwangerschap en borstvoeding?

Het gebruik van Telfast wordt afgeraden gedurende zwangerschap en het geven van borstvoeding. Overleg altijd eerst met uw arts.

Heeft Telfast invloed op de rijvaardigheid?

In objectieve testen bleek Telfast de rijvaardigheid niet significant te beïnvloeden.

Gevoelige patiënten, die een ongewone reactie vertonen op geneesmiddelen, dienen hun reactie op Telfast af te wachten en voorzichtig te zijn.

Kan Telfast met andere geneesmiddelen worden gebruikt?

Het is aan te bevelen om twee uur vrij te laten tussen de inname van Telfast en van maagzuurmiddelen, die aluminium- of magnesiumhydroxide bevatten.

Wat is de dosering?

Hoe moet Telfast worden ingenomen?

Neem het tablet altijd in met wat water.

Hoe vaak in te nemen?

Voor volwassenen en kinderen boven 12 jaar is de dosering eenmaal daags een tablet van 120 mg.

Hoe lang in te nemen?

De arts bepaalt hoe lang de behandeling moet worden voortgezet.

Wat moet u doen als u teveel heeft ingenomen?

Als u per ongeluk te veel tabletten hebt ingenomen, neem dan contact op met uw arts voor advies of ga naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis (EHBO-post).

Wat moet u doen als u een tablet bent vergeten?

Als U een tablet vergeten bent, neem deze dan alsnog in, maar neem in totaal niet meer dan een tablet per dag.

Wat gebeurt er als u stopt met innemen van Telfast?

Als u stopt, zal het effect van Telfast afnemen en kunnen de symptomen van hooikoorts terugkomen.

Geeft Telfast bijwerkingen?

In studies bleken de meest voorkomende bijwerkingen bij gebruik van Telfast te zijn: hoofdpijn, sufheid, duizeligheid, moeheid en misselijkheid. Deze bijwerkingen bleken ongeveer even vaak voor te komen als bij een behandeling met placebo.
Zeer zelden zijn allergische huidreacties, zoals uitslag, bultjes (urticaria) en jeuk waargenomen.

Als u iets ongewoons merkt of een bijwerking die niet beschreven staat, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe moet u Telfast bewaren en hoe lang kunt u Telfast bewaren?

Telfast is 36 maanden houdbaar. De vervaldatum is op de verpakking aangegeven met “Niet te gebruiken na...” of “Exp...
Neem Telfast niet als de vervaldatum op het doosje is verstreken.
Bewaar uw medicatie op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen.
Niet gebruikte tabletten bij uw apotheker inleveren.

Datum van goedkeuring/herziening
Februari 1999

Algemene wenken
- Overtuig u vóór het gebruik steeds ervan of u het juiste geneesmiddel inneemt. U kunt dit zo nodig vaststellen aan de hand van de hiervoor vermelde gegevens over verpakking, vorm, kleur enz. Als uw gezichtsvermogen beperkt is, laat anderen u er bij helpen.
- De arts die u een geneesmiddel heeft voorgeschreven, wordt door de fabrikant bij voortduring op de hoogte gehouden over de eigenschappen ervan. In geval van
onzekerheid gelieve u zich derhalve steeds tot uw arts te wenden.
- Het is aanbevelenswaardig dat ook anderen in uw omgeving weten welke
geneesmiddelen u gebruikt. Bewaar in dit verband ook deze informatie op een voor
hen toegankelijke plaats.
- Alle geneesmiddelen dienen buiten het bereik van kinderen te worden gehouden en bewaard.

Februari 1999