Terra-Cortril® met polymyxine-B, oogzalf

Het is van belang dat u deze bijsluiter voor het gebruik raadpleegt. Als u een volgende verpakking Terra-Cortril met polymyxine-B, oogzalf krijgt, kan de informatie aan nieuwe bevindingen of inzichten zijn aangepast.

1. SAMENSTELLING
2. EIGENSCHAPPEN
3. TE GEBRUIKEN BIJ (INDICATIES)
4. NIET TE GEBRUIKEN BIJ (CONTRA-INDICATIES)
5. BIJWERKINGEN
6. GEBRUIK TIJDENS DE ZWANGERSCHAP EN BIJ HET GEVEN VAN BORSTVOEDING
7. WAARSCHUWINGEN
8. INVLOED OP DE RIJVAARDIGHEID EN DE BEKWAAMHEID OM MACHINES TE GEBRUIKEN
9. GEBRUIKSAANWIJZING EN DOSERING
10. TOEDIENINGSVORM EN VERPAKKING
11. REGISTRATIE
 
SAMENSTELLING

Terra-Cortril met polymyxine-B, oogzalf bevat per gram:
oxytetracyclinehydrochloride overeenkomend met 5 mg oxytetracycline; 10 mg hydrocortisonacetaat; polymyxine-B-sulfaat overeenkomend met 10 000 E polymyxine B in een vette basis van vloeibare paraffine en zachte witte paraffine.

Hydrocortison behoort tot de zwak werkzame corticosteroïden.

EIGENSCHAPPEN

Terra-Cortril met polymyxine-B, oogzalf is een combinatieproduct dat infectiebestrijdende en ontstekingsremmende eigenschappen in zich verenigt.

TE GEBRUIKEN BIJ (INDICATIES)

Terra-Cortril met polymyxine-B, oogzalf wordt toegepast bij bepaalde ontstekingen van de oogleden (blepharitis squamosa ofwel een schilferende ontsteking van de oogleden) waarbij een bacteriële infectie met gevoelige bacteriën bestaat en een overmatige prikkelingsreactie bestreden moet worden. Gevoelige bacteriën zijn bacteriën die bestreden kunnen worden met de in dit geneesmiddel aanwezige antibiotica: oxytetracycline en polymyxine B.

Bij toepassing volgens de hieronder beschreven gebruiksaanwijzing zullen de verschijnselen met enkele dagen duidelijk verminderen. Indien u binnen enkele dagen tot een week geen verandering merkt moet u uw arts raadplegen.

NIET TE GEBRUIKEN BIJ (CONTRA-INDICATIES)

1. Plotseling optredende, etterende infectie van het oog of de oogleden (zg. blepharitis ulcerosa).
2. Virusaandoeningen van hoornvlies of het bindvlies.
3. Schimmel- of tubercelbacil- infecties van het oog.
4. Overgevoeligheid voor één van de bestanddelen.
5. Beschadiging van het hoornvlies door een verwonding doordat u bijvoorbeeld iets in het oog gekregen hebt.

Overleg met uw arts of één van deze zaken op u van toepassing is.

BIJWERKINGEN

Overgevoeligheidsreacties zoals een brandend gevoel, jeuk, irritatie enz. kunnen optreden. Dit komt echter slechts zelden voor.

Gebruik van Terra-Cortril met polymyxine-B, oogzalf bij een beschadigd hoornvlies kan een doorbreken van dit hoornvlies tot gevolg hebben. Langdurig gebruik van dit geneesmiddel kan een verhoging van de druk in het oog tot gevolg hebben (zg. groene staar of glaucoom). Houdt u zich daarom stipt aan de voorgeschreven kuur. (zie ook bij Gebruiksaanwijzing en Dosering)

Als u meent dat de verschijnselen waarvoor u Terra-Cortril met polymyxine-B, oogzalf kreeg voorgeschreven verergeren in plaats van verbeteren, raadpleeg dan uw arts. Er kan dan sprake zijn van een infectie met bacteriën, schimmels of virussen, die niet gevoelig zijn voor dit geneesmiddel.

GEBRUIK TIJDENS DE ZWANGERSCHAP EN BIJ HET GEVEN VAN BORSTVOEDING

Bij zwangerschap of borstvoeding slechts te gebruiken na overleg met uw arts.

WAARSCHUWINGEN

Langdurig gebruik van dit geneesmiddel kan leiden tot een verhoging van de oogdruk. Om deze reden is een controle van de oogdruk nodig. Dit geldt speciaal indien u familieleden hebt die lijden aan een verhoogde oogdruk (de zg. groene staar of glaucoom) Indien ondanks de behandeling de lokale verschijnselen van irritatie of ontsteking lijken te verergeren, dient u het gebruik te staken en uw arts te raadplegen. Er kan dan sprake zijn van een ontsteking met niet voor de in Terra-Cortril met polymyxine-B, oogzalf aanwezige antibiotica gevoelige bacteriën, virussen of schimmels.

INVLOED OP DE RIJVAARDIGHEID EN DE BEKWAAMHEID OM MACHINES TE GEBRUIKEN

Er is geen invloed van Terra-Cortril met polymyxine-B, oogzalf op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te gebruiken te verwachten. Echter direct na het aanbrengen van de zalf kan een korte periode van minder scherp zien optreden als de zalf zich verdeelt over het hoornvlies.

GEBRUIKSAANWIJZING EN DOSERING

Breng 2 tot 3 maal per dag een streng van ongeveer 1 cm zalf aan op de oogleden. De behandeling duurt meestal enkele dagen tot maximaal 14 dagen.

Let op: Vermijd besmetting van de punt van de tube door aanraking met de ontstoken plek.

Terra-Cortril met polymyxine-B, oogzalf bij kamertemperatuur bewaren. Het kan tot aan de op de verpakking vermelde datum worden gebruikt. Op de tube vindt u deze datum gestanst achter het woord "exp".

TOEDIENINGSVORM EN VERPAKKING

Terra-Cortril met polymyxine-B, oogzalf wordt geleverd in tubes van 3,5 gram.

REGISTRATIE

Terra-Cortril met polymyxine-B, oogzalf is in het register ingeschreven onder RVG 03543

Copyright:
©Pfizer bv, Rotterdam

augustus 1990