TEVETEN®


Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven,
geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan voor iemand anders schadelijk zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Wat kunt u in deze bijsluiter lezen over Teveten?

1. Wat is Teveten. Hoe werkt het?
2. Wie mogen Teveten niet gebruiken?
3. Wat moeten u en uw arts weten voordat u Teveten gebruikt?
4. Teveten niet gebruiken in combinatie met.
5. Waar moet u op letten tijdens Teveten gebruik!
6. Hoeveel Teveten en hoe lang?
7. Hoe en wanneer innemen?
8. Als u teveel Teveten heeft gebruikt.
9. Vergeten in te nemen!
10. Heeft Teveten bijwerkingen?
11. Hoe bewaren?
12.Datum goedkeuring bijsluiter.
13. Algemene informatie over hoge bloeddruk.

TevetenTM 400, tabletten: Roze, ovaal, opdruk 5044 en
Solvay. Blister à 14 tabletten, 56 tabletten per doosje

TevetenTM 600, tabletten: Wit, capsulevormig, opdruk
5046 en Solvay. Blister à 14 tabletten, 14 of 28 tabletten per doosje

• Het werkzame bestanddelen is: eprosartan in de vorm
van eprosartanmesylaat, overeenkomend met 400 mg eprosartan (Teveten 400) en 600 mg eprosartan (Teveten 600).

• Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: lactose monohydraat, microkristallijn cellulose, magnesiumstearaat, pregelatineerd maïszetmeel, croscaramellosenatrium (alleen in de 400), crospovidon (alleen in de 600), hypromellose, titaandioxide (E 171), polysorbaat 80, macrogol 400, rood en geelijzeroxide (E 172) (alleen in de 400).

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen in Nederland:
Solvay Pharm B.V.
C.J. van Houtenlaan 36
1381 CP Weesp

Voor inlichtingen en correspondentie:
Solvay Pharma B.V.
Postbus 501
1380 AM Weesp
Tel. 0294-465909 (of gratis: 0800-0233800) E-mail: nlpharma@solvay.com

Teveten 400 is in het register ingeschreven onder RVG 22260.
Teveten 600 is in het register ingeschreven onder RVG 23983.
1. Wat is Teveten. Hoe werkt het?

De werkzame stof van Teveten is eprosartan. Deze stof verlaagt de bloeddruk door de bloedvaten te ontspannen.

Teveten wordt daarom gebruikt als de bloeddruk te hoog is. De medische naam voor Teveten is antihypertensivum.

2. Wie mogen Teveten niet gebruiken?
Teveten mag niet gebruikt worden door:

• Mensen met ernstige leverfunctiestoornissen

• Mensen die overgevoelig zijn voor eprosartan of één
van de andere bestanddelen van Teveten.

• Mensen met ernstig verminderde nierfunctie

3. Wat moeten u en uw arts weten voordat u Teveten gebruikt?

Let vóórdat u Teveten gaat gebruiken op de onder- staande punten en vertel uw arts:
• Of u lijdt aan een ziekte van hart, nier, bijnier of lever
• Of u andere geneesmiddelen of zelfzorgmiddelen
gebruikt
• Of u middelen die kalium sparen (plastabletten) of kalium bevatten gebruikt
• Of uw bijnier teveel bijnierschorshormoon produceert

4. Teveten niet gebruiken in combinatie met.

Geneesmiddelen kunnen elkaars werking beïnvloeden. Ook middelen die zonder recept verkrijgbaar zijn. Informeer uw arts en apotheker welke middelen u gebruikt of onlangs gebruikt hebt.

Voor Teveten geldt dit in het bijzonder voor middelen
• die kalium sparen (plastabletten) of kalium bevatten.
• Lithium (tegen een vorm van depressie) en andere geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloed- druk.

* Pijnstillende middelen met ontstekingsremmende en koortswerende werking (NSAID’s zoals ibuprofen) Informeer uw arts en apotheker wat u gebruikt
of onlangs gebruikt heeft.

5. Waar moet u op letten tijdens Teveten gebruik!

• Als u zwanger bent mag u geen Teveten gebruiken,
Teveten kan schade aan de vrucht veroorzaken.
• Als u tijdens het gebruik van Teveten zwanger wordt.
Stop dan direct en neem contact op met uw arts.
• Als u Teveten gebruikt, mag u geen borstvoeding geven

• Behandeling van hoge bloeddruk kan duizeligheid of moeheid geven. Pas dan op met (auto)rijden en het gebruik van machines.

6. Hoeveel Teveten en hoe lang?

• Volg altijd het voorschrift van de arts
• De aanbevolen dosering is 1x daags 600 mg
• De maximale dosering is 1 x daags 800 mg
• Stop niet zonder overleg met uw arts
• De duur van de behandeling is voor iedereen verschillend
• Na 2-3 weken is het bloeddrukverlagend effect maximaal
• Bij milde en matige nierfunctiestoornissen is de dosering 1x
daags 600 mg
• Gebruik bij kinderen wordt afgeraden

7. Hoe en wanneer innemen?

Met water. Voor, tijdens of na het eten. Kies een vast tijd stip. Dat geeft een regelmatig effect en voorkomt vergeten.

8. Als u teveel Teveten heeft gebruikt?

Neem dan contact op met uw arts. Als u teveel Teveten heeft gebruikt, kan de bloeddruk teveel dalen waardoor u duizelig wordt of dreigt flauw te vallen.

9. Vergeten in te nemen!

Als het bijna tijd is voor de volgende inname is het beter om te wachten. Anders kunt u de tablet(ten) alsnog innemen. Neem nooit de dubbele hoeveelheid.

10. Heeft Teveten bijwerkingen?

In de eerste 2-3 weken van het gebruik moet het lichaam zich aanpassen. U kunt dan soms last hebben van duizeligheid en hoofdpijn. Gewoonlijk zijn deze bijwerkingen mild van aard en veel bijwerkingen gaan vanzelf weg zonder dat er gestopt hoeft te worden met de behandeling.

Als u last krijgt van een zwelling in het gelaat, lippen, de tong of in uw keel, waarschuw dan onmiddellijk uw arts.

Tijdens gebruik van Teveten kunnen de volgende bijwerkingen optreden:

Bloed: zeer zelden: verhoogde kaliumspiegel zelden: verhoogde triglyceridenspiegel

Hart en vaten: zeer zelden: te lage bloeddruk. zelden: hartkloppingen.

Luchtwegen: soms: infectie van de luchtwegen, neusverkoudheid, keelontsteking, bijholteontsteking, hoesten, kortademigheid.

Maag/darm: soms: misselijkheid, braken, diaree. zelden: buikpijn, zuurbranden.

Lever: zeer zelden: afwijkingen in leverfunctie.

Urinewegen: zelden: infectie van de urinewegen.

Zenuwstelsel: zeer zelden: depressie.

Bewegingsapparaat: soms: spierpijn, pijn op de borst. zelden: gewrichtspijn, rugpijn, vocht in de benen, algemene lichaamszwakte.


Als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

11. Hoe bewaren?

• Buiten bereik van kinderen

• Niet boven 25 °C
• Droog
• In de originele verpakking
Niet meer gebruiken na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of “exp”.

12. Datum goedkeuring bijsluiter: januari 2008

13. Algemene informatie over hoge bloeddruk

Wat is bloeddruk?
Het hart pompt bloed rond door het lichaam via de bloedvaten. Dit gebeurt door het samentrekken van de hartspier. Elke samentrekking is een hartslag. Bij iedere hartslag wordt bloed in de vaten gepompt. Daardoor ontstaat druk in de bloedvaten. Daarna ontspant de hartspier zich.
De druk in de vaten daalt. De bloeddruk in de vaten bij samentrekken van de hartspier is de “bovendruk” bij ontspannen de “onderdruk”.
Dus de hoogste en de laagste druk wordt gemeten.

Waar komt hoge bloeddruk vandaan?
Bij de meeste mensen wordt nooit een oorzaak gevonden. Er zijn wel factoren bekend die een rol spelen bij te hoge bloeddruk. Overgewicht, spanningen, teveel zout en alcohol gebruik. Overmatig zoete en zoute drop.
Te weinig beweging.

Kan hoge bloeddruk kwaad?
Op zichzelf is hoge bloeddruk geen ziekte maar op termijn kan het tot ziekten leiden zoals hartinfarcten en beroertes. De behandeling is dus preventief. Voor sommige mensen betekent dit langdurig gebruik van bloeddrukverlagende middelen.