TFT-OPHTIOLE

Fabrikant: Dr. Mann GmbH, Berlijn
Importeur/Registratiehouder: Tramedico B.V., Weesp

TFT-Ophtiole bevat oogdruppels met 1% trifluridine;

geconserveerd met 0,2 % benzalkoniumchloride.

Waarvoor wordt TFT-Ophtiole voorgeschreven?

TFT-Ophtiole wordt door uw arts voorgeschreven voor de behandeling van virusinfecties van het hoornvlies.

De infectie geeft vaak aanleiding tot tranen, het gevoel dat er een vuiltje in het oog zit, afkeer van licht en rode oogleden.

Op de lange duur kunnen littekens op het hoornvlies ontstaan en vermindering van de gezichtsscherpte optreden.

Bij nauwkeurig opvolgen van het voorschrift zijn dit soort virusinfecties van het hoornvlies met TFT-Ophtiole te genezen. Mocht TFT-Ophtiole niet of onvoldoende werkzaam zijn, dan is het noodzakelijk met uw arts te overleggen in hoeverre voortzetting van de behandeling ermee verantwoord en wenselijk is.

Voordat u TFT-Ophtiole gebruikt
TFT-Ophtiole mag niet worden gebruikt indien u overgevoelig bent voor een of meer bestanddelen hiervan.

Bijwerkingen en problemen die kunnen optreden
Indien u last krijgt van overgevoeligheidsreacties, die niet hinderlijk zijn, dient u de behandeling met TFT-Ophtiole voort te zetten. Zijn deze reacties wel hinderlijk dan is overleg met uw arts gewenst.

Waarop u verder moet letten

Over het gebruik van de werkzame stof van TFT-Ophtiole tijdens de zwangerschap bestaan onvoldoende gegevens om een mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Er zijn tot dusver geen aanwijzingen gevonden voor schadelijkheid in de zwangerschap bij dierproeven. Op grond van de werking van de werkzame stof is schadelijkheid bij gebruik tijdens de zwangerschap niet uit te sluiten.
Voor gebruik van TFT-Ophtiole indien u zwanger bent, dient u overleg met uw arts te plegen.

Hoe moet u TFT-Ophtiole gebruiken?

Van TFT-Ophtiole oogdruppels worden overdag normaliter 1 of 2 druppels om de 2 uur in het aangedane oog gedruppeld en `s nachts elke 4 uur 1 of 2 druppels. Uw arts heeft voorgeschreven hoe vaak en gedurende welke tijd u geacht wordt TFT-Ophtiole oogdruppels in te druppelen. U dient zich aan het voorschrift van uw
arts te houden.

Indruppelen is na enige oefening probleemloos uit te voeren. U dient dan het flesje boven het oog te houden, met de wijsvinger uw onderste ooglid omlaag te drukken, uw hoofd achterover te brengen en een druppel in het onderste ooglid te laten vallen. Sommigen geven er de voorkeur aan beide oogleden open te sperren met duim en wijsvinger alvorens in te druppelen. Anderen trekken hun onderste ooglid enigszins naar voren. Om te voorkomen, dat de druppel te snel uit het ooglid naar de neus- en keelholte afvloeit verdient het aanbeveling meteen na het indruppelen het traankanaal bij de neus, vlak onder het oog, korte tijd dicht te drukken met een vingertop.
Het is van groot belang de behandeling niet te staken indien de verschijnselen verdwenen zijn. Het gevaar, dat de aandoening weer terugkomt indien u te vroeg stopt, is groot. Daarom moet de behandeling met TFT-Ophtiole tenminste 8 dagen na de genezing worden voortgezet.

Hoe moet TFT-Ophtiole worden bewaard?

TFT-Ophtiole oogdruppels dienen gekoeld (+4 - +8°C) te worden bewaard. Na het gebruik dient u het druppelflesje goed te sluiten.
Indien u het flesje hebt geopend, is deze niet langer dan een maand na opening te gebruiken. De verpakking behoeft dan niet in de koelkast te worden bewaard, maar een temperatuur van boven 20°C moet worden vermeden.
TFT-Ophtiole kan worden gebruikt tot de datum, die op de verpakking is vermeld. Na die datum is het niet zeker, dat TFT-Ophtiole de verwachte werking heeft. Vervanging door een meer recent gefabriceerde verpakking is dan noodzakelijk.

Bewaar TFT-Ophtiole buiten het bereik van kinderen.

Inschrijving
TFT-Ophtiole is ingeschreven in het register onder RVG 07399.

Algemene wenken
Het is raadzaam - ook bij langdurig of herhaald gebruik van
TFT-Ophtiole - dat u deze bijsluiter steeds voor het gebruik van een nieuwe verpakking raadpleegt, omdat hierin informatie wordt verstrekt, die aan nieuwe
bevindingen of inzichten kan zijn aangepast.
Neem steeds voldoende geneesmiddelen mee indien u op reis gaat. Mocht u het land verlaten dan is het zinvol vooraf een schriftelijke verklaring van uw arts over uw geneesmiddelen mee te nemen, die u desgevraagd bij grensoverschrijdingen
of in het buitenland kunt tonen.

Verpakking
TFT-Ophtiole: druppelflacon met 5 ml

Datum: 02/1990