Pati├źntenbijsluiter

Werking/ toepassing

Theofylline ontspant de verkrampte spieren in de wand van de luchtwegen waardoor deze wijder worden en de ademhaling wordt verlicht.

Theolair Liquid wordt gebruikt om aanvallen van benauwdheid bij chronische longziekten (astma, chronische bronchitis en longemfyseem) te voorkomen.

Bijwerkingen en eventuele problemen die kunnen optreden
De bijwerkingen zijn afhankelijk van de hoeveelheid theofylline in het bloed.

In eerste instantie kunnen misselijkheid, braken, opwinding, nervositeit en slapeloosheid optreden. Bij grotere hoeveelheden toevallen, hartkloppingen, aanvallen van hartritmestoornissen en coma.

Neem in geval van bijwerkingen contact op met uw arts of apotheker.

Waarop verder te letten

Bij verminderde pompfunctie van het hart of stoornissen in de leverwerking moet de dosering, ten gevolge van een verminderde uitscheiding, soms worden aangepast. Deze aanpassingen dienen bij voorkeur plaats te vinden op geleide van de hoeveelheid geneesmiddel in het bloed.

Kinderen zijn extra gevoelig voor de bijwerkingen. Dit is met name het geval bij bovenmatig vochtverlies zoals bij braken, diarree en verhoogde urine-uitscheiding. De werking van theofylline kan worden versterkt door cimetidine.

Raadpleeg in dit geval uw arts of apotheker.

Bij gelijktijdig dagelijks gebruik van orale geneesmiddelen met een relaxerend effect op de luchtwegen (zoals salbutamol, terbutaline of fenoterol) en het gebruik van normale of hoge dosering van deze stoffen in inhalatiepreparaten, dient de dosering van Theolair Liquid of van de hiervoor genoemde middelen te worden verlaagd, gezien het verhoogde risico op het ontstaan van een abnormaal versnelde hartwerking. Plantaardige geneesmiddelen die Sint Janskruid (Hypericum perforatum) bevatten moeten niet gebruikt worden tijdens de behandeling met Theolair Liquid, omdat dit kan leiden tot een verminderde werkzaamheid van Theolair Liquid. De werking van Theolair Liquid kan tot tenminste twee weken na het gebruik van Sint Janskruid verminderd zijn. In geval u reeds Sint Janskruid gebruikt, dient het gebruik ervan te worden gestaakt en de concentratie van theofylline in het bloed te worden gecontroleerd. Het kan nodig zijn dat de dosering van theofylline aangepast moet worden.

Voor kinderen jonger dan 3 maanden is dit product niet geschikt, evenals voor kinderen met diabetes mellitus.

Na gebruik de mond zorgvuldig naspoelen met veel water.

Gebruik bij zwangerschap en tijdens de periode van borstvoeding Niet van toepassing.

Dosering
2-10 jaar: Aanvangsdosering 4 mg/kg 3 maal daags in te nemen tijdens of direct na de maaltijd.

Indien de plasmaconcentratie te laag is, kan de dosis worden opgevoerd tot 6 mg/kg 3 maal daags.

Aanwijzing voor het bewaren
Bewaren bij 15 - 25 ┬░C, niet in de koelkast plaatsen.

In het register ingeschreven onder RVG 09565.

Zoeterwoude, december 2003

Registratiehouder:
3M Nederland B.V.,
Industrieweg 24,
2382 NW Zoeterwoude,
Postbus 193, 2300 AD Leiden,
Telefoon: 071-5450451