TheranalTM

aambeienzalf aambeienzetpillen

Algemene informatie:

Aambeien zijn door bloedstuwing ontstane verwijdingen en/of zwellingen van zwakke bloedvaten die voorkomen binnen de endeldarm (inwendige aambeien) en/of aan de buitenzijde van de kringspier van de anus (uitwendige aambeien).

Oorzaken:

Deze zwakke bloedvaten kunnen aangeboren zijn. Meestal zijn ze echter het gevolg van veel zitten en/of chronische verstopping, d.w.z. van alle omstandigheden die de bloedsomloop in de endeldarm bemoeilijken.

Verschijnselen:

Aambeien kunnen jeuk, pijn en een branderig gevoel geven, vooral tijdens de stoelgang. Herhaaldelijk kunnen dan bloedingen ontstaan.

Behandeling:

De behandeling moet in eerste instantie gericht zijn op het wegnemen van de oorzaken van aambeien. Hierbij moet de prikkeling van het darmslijmvlies vermeden worden. Hiertoe wordt aangeraden:

1. Neem veel beweging in de buitenlucht; verbetering van de bloedsomloop kan een goede uitwerking hebben.

2. Zorg voor een geregelde stoelgang. Gebruik zonodig in overleg met uw arts een laxeermiddel. Beperk de stoelgang tot een paar minuten, blijf niet te lang zitten en niet persen.

Samenstelling aambeienzalf:
Werkzame bestanddelen: per gram zalf 130 mg zinkoxyde, 27 mg bismuthsubnitraat en 18 mg lidocáine.

Hulpstoffen: aluminiumchloorhydroxyallantoïnaat, gele vaseline, wolvet, vloeibare paraffine, thymol en cetylalcohol.

Samenstelling aambeienzetpillen:
Werkzame bestanddelen: per zetpil 100 mg bismuthsubnitraat, 450 mg zinkoyde en 60 mg lidocaïne.

Hulpstoffen: aluminiumchloorhydroxyallantoïnaat, aluminiumhydroxyallantoïn acetyl methionaat, witepsol.

35 Gram zalf. - 12 Zetpillen.

Tot welke geneesmiddelengroep behoort TheranalTM?

TheranalTM behoort tot de groep van antiaambeien geneesmiddelen.

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen:
Bayer B.V.,
Energieweg 1,
3641 RT Mijdrecht.

Voor inlichtingen:

Bayer Consumer Care,
Postbus 80,
3640 AB Mijdrecht.

In het register ingeschreven onder RVG 01110 (zalf) en 01111 (zetpillen).

Wanneer wordt TheranalTM toegepast?

uitwendige aambeien: zalf
inwendige aambeien: zetpillen en zalf
zalf

Wanneer mag TheranalTM niet worden gebruikt?

De zalf en zetpillen mogen niet worden gebruikt bij bloedende aambeien en bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen.

Mag TheranalTM worden gebruikt bij zwangerschap en tijdens de borstvoeding?

Bij zwangerschap en borstvoeding slechts gebruiken na overleg met uw arts.

Hebben TheranalTM zalf en zetpillen invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken?

Deze geneesmiddelen oefenen geen invloed uit op deze functies.

Gelden er speciale waarschuwingen en bijzondere voorzorgen bij gebruik?

Bij bloeding van de aambeien de arts raadplegen. Indien bij langdurig gebruik niet het gewenste resultaat wordt bereikt, de arts eveneens raadplegen.

Dosering en wijze van gebruik:

Aambeienzalf:
Bij inwendige aambeien: schroef de canule op de tube en breng de zalf zorgvuldig aan door na het inbrengen van de canule in de anus op de tube te drukken.

Bij uitwendige aambeien: reinig de anale opening goed.

Hiertoe kunt u bijvoorbeeld een watje met een beetje aambeienzalf gebruiken.

Afdrogen en de zalf in ruime mate aanbrengen. De zalf 's morgens en 's avonds en na iedere stoelgang gebruiken.

Aambeienzetpillen:
Bij inwendige aambeien: reinig de anale opening goed. Scheur het omhulsel van de zetpil zoals de tekening laat zien.

Breng de zetpil met de bolle kant naar voren voorzichtig zo diep mogelijk in de endeldarm. Bij het begin van de behandeling en in chronische gevallen tweemaal daags één zetpil gebruiken ('s ochtends en 's avonds) en na iedere stoelgang. In lichtere gevallen kan met één zetpil worden volstaan.

N.B. Indien als gevolg van lage temperatuur de zalf te hard is geworden, even de tube in lauw water houden.

Zijn er bijwerkingen?

Bij gebruik kunnen soms een branderig gevoel of overgevoeligheidsverschijnselen optreden.

Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die hier niet is vermeld.

Hoe dienen de aambeienzalf en aambeienzetpillen te worden bewaard?

Bij kamertemperatuur (15-25°C) en buiten bereik van kinderen bewaren.

Tot wanneer kunnen deze geneesmiddelen gebruikt worden?

De uiterste gebruiksdatum staat op de vouwdoos vermeld achter de aanduiding `niet te gebruiken na' en op de tube en strips achter `exp'.

Datum waarop deze bijsluiter voor het laatst is herzien: januari 2005.