Lees vóór u dit geneesmiddel gebruikt eerst deze bijsluiter. Doe dit ook wanneer u dit geneesmiddel reeds eerder heeft gebruikt.
De informatie in deze bijsluiter kan aan nieuwe bevindingen of veranderde inzichten zijn aangepast.

SAMENSTELLING

Thilo-Tears ooggel bevat per g gel, 3 mg carbomeer.

Verder bevat het sorbitol, benzalkoniumchloride als conserveermiddel, natriumhydroxide (voor het instellen van de zuurgraad) en gezuiverd water.

EIGENSCHAPPEN-WERKING

Thilo-Tears ooggel vormt een glij- en beschermlaag op het hoornvlies en bindvlies van het oog en, dient als vervangingsmiddel van traanvocht. Door zijn samenstelling heeft Thilo-Tears ooggel een hogere viscositeit dan waterige oplossingen waardoor z.g. droge ogen langer bevochtigd blijven.

TE GEBRUIKEN BIJ (INDICATIE).

Thilo-Tears ooggel wordt gebruikt ter bescherming en als ondersteuning van een andere therapie bij (dreigende) ontsteking van het hoornvlies en bindvlies als gevolg van het syndroom van Sjögren of als gevolg van andere oorzaken van verminderde traanproductie.

NIET TE GEBRUIKEN BIJ (CONTRAINDICATIE)

Overgevoeligheid voor één der componenten van dit middel.

BIJWERKINGEN

Wazig zien en branderigheid kunnen optreden tijdens toediening van dit middel.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN

Als de irritatie van het droge oog aanhoudt of verergert, moet men de behandeling staken en de oogarts raadplegen.
Contactlensdragers dienen tijdens het gebruik van Thilo-Tears ooggel geen lenzen te dragen.

GEBRUIK IN DE ZWANGERSCHAP EN TIJDENS DE BORSTVOEDING

Dit geneesmiddel kan, zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht of het kind, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt in de zwangerschap en tijdens de borstvoeding.

INVLOED OP DE RIJVAARDIGHEID EN DE BEKWAAMHEID OM MACHINES TE GEBRUIKEN

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit product op de rijvaardigheid. Bij het besturen van voertuigen en het bedienen van machines dient rekening te worden gehouden met het optreden van wazig zien.

DOSERING EN WIJZE VAN GEBRUIK

Door uw arts wordt de dosering voorgeschreven. In het algemeen viermaal daags 1 druppel, of naar behoefte.

Bij het indruppelen het onderste ooglid naar voren trekken en voorzichtig 1 druppel in het zo ontstane gootje druppelen. Hierbij moet de tube loodrecht boven het oog worden gehouden en het hoofd wat naar achteren gebogen worden. Door het loodrecht houden van de tube verkrijgt men de juiste druppelgrootte en wordt het aan elkaar kleven van de wimpers voorkomen.

WIJZE VAN INDRUPPELEN:

Tube loodrecht boven het oog houden.
Door vervolgens licht op de tube te drukken, vormt zich een juiste druppelgrootte.

OM BESMETTING TE VOORKOMEN MAG DE PUNT VAN DE TUBE NIET IN AANRAKING KOMEN MET HET OOG OF DE OOGLEDEN.

WIJZE VAN BEWARING

Niet bewaren boven 25° C. Niet bewaren in koelkast of vriezer. Niet gebruiken na de op de verpakking en etiket aarsgegeven datum. Na opening niet langer dan één maand gebruiken.

VERPAKKING
Tube inhoudende 10 g.

INSCHRIJVING IN HET REGISTER
In het register ingeschreven onder RVG 14227.

DATUM LAATSTE WIJZIGING BIJSLUITER September 2000

Registratiehouder:
Alcor Nederland BV
AvelingenWest 5
4202 MS Gorinchem

Correspondentieadres:
Thifo
AvelingenWest 5
4202 MS Gorinchem