Waarschijnlijk heeft uw arts of apotheker u al iets verteld over dit geneesmiddel. Hieronder kunt u de belangrijke punten nog eens doorlezen voordat u Tilade gaat gebruiken, ook wanneer u langere tijd Tilade blijft gebruiken of al eerder heeft gebruikt. De informatie kan tussentijds aan nieuwe gegevens of inzichten aangepast worden. Zo blijft u altijd goed op de hoogte. Lees deze bijsluiter voor gebruik van de Tilade nauwkeurig door.
Zijn er nog vragen, neem dan contact op met uw arts of apotheek.

1. Algemene kenmerken

Wat is de samenstelling van TILADE?
Tilade bevat als werkzame stof 2 mg nedocromilnatrium per verstuiving. Tilade bevat tevens de volgende hulpstoffen: polyvinylpyrrolidon (Povidon) K30, polyethyleen glycol (PEG) 600, levomenthol, drijfgas heptafluorpropaan HFA 227.

Verpakking
Een verpakking Tilade bevat 2 spuitbusjes (plus houder) met elk 112 verstuivingen. Een verpakking bevat dus 224 verstuivingen, hetgeen bij 4 maal daags 2 verstuivingen genoeg is voor 28 dagen behandeling. Bij 2 maal daags 2 verstuivingen is de verpakking voldoende voor 56 dagen behandeling.

Wat doet Tilade?
Bij astmatische aandoeningen zijn de luchtwegen ontstoken. Dit veroorzaakt een vernauwing van de luchtwegen, waardoor het ademen moeilijk wordt. U kunt een beklemmend gevoel op de borst hebben of u heeft een "piepende" ademhaling. Ontstoken luchtwegen produceren slijm, waardoor u kunt gaan hoesten. Deze klachten worden vaak veroorzaakt doordat u iets inademt, zogenaamde "prikkels", waarvoor u overgevoelig bent, bv. stof, pollen, mist of schilfers uit de vacht van een dier. De klachten kunnen ook naar voren komen bij inspanning, sportbeoefening of midden in de nacht als een verlate reactie waardoor u wakker wordt. Wat de oorzaak ook mag zijn, uw luchtwegen zijn overgevoelig en reageren sterker op prikkels.
Tilade, is een medicijn dat de oorzaak van uw klachten (de ontsteking) behandelt. Tilade is dus met name een preventieve behandeling en meestal zal het enige weken duren voordat de werking van Tilade optimaal zal zijn.

Registratiehouder
Aventis Pharma B.V.
Postbus 100
3870 CC Hoevelaken
033-2533911

Registratie
Tilade, dosis-aërosol is in het register ingeschreven onder RVG 11746

2. Toepassing van het geneesmiddel
Waarvoor kan Tilade gebruikt worden?
Tilade wordt gebruikt voor de preventieve behandeling van bepaalde aandoeningen van de luchtwegen die benauwdheid veroorzaken (astmatische aandoeningen). Deze aandoeningen kunnen ontstaan door een overgevoeligheid voor bepaalde stoffen die het afweersysteem in uw lichaam doen reageren of als gevolg van een lichamelijke inspanning.

3. Voordat het geneesmiddel wordt gebruikt
Wanneer mag Tilade niet worden gebruikt?
Tilade mag niet gebruikt worden bij patiënten die overgevoelig zijn voor één van de bestanddelen.

Tilade en het gebruik in de zwangerschap en tijdens periode waarin borstvoeding wordt gegeven
Over het gebruik van Tilade in de zwangerschap en tijdens de periode van borstvoeding bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Er zijn tot dusver geen aanwijzingen voor schadelijkheid van Tilade bij dienproeven. Tilade in deze situaties alleen gebruiken na overleg met uw arts.

Tilade en kinderen
Bij het gebruik van de dosis-aërosol hebben jonge kinderen soms hulp nodig van een volwassene. De volwassene kan de houder vasthouden en op het reservoir drukken, terwijl het kind inademt. Een andere manier om de toediening makkelijker te maken voor kinderen is het gebruik van een luchtkamer zoals b.v. de Fisonair. Uw arts of apotheker kan u hier verder over informeren.

Tilade en autorijden
Er zijn tot nu toe geen gegevens bekend of Tilade de rijvaardigheid kan beïnvloeden. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Waarop moet u verder letten?
Tilade is een preventieve behandeling en dient niet gebruikt te worden voor de acute verlichting van benauwdheidaanvallen.
Bij patiënten die met een corticosteroïd behandeld worden kan de arts besluiten om door toevoeging van Tilade aan de medicatie de onderhoudsdosis van de steroïden geleidelijk aan te verminderen.
Sommige patiënten kunnen een aparte smaak waarnemen. Dit is echter geen reden om de toepassing van Tilade te stoppen.

4. Aanwijzingen voor het gebruik
Wat is de dosering van Tilade?
Volwassenen en kinderen ouder dan 2 jaar: 4 maal daags 2 inhalaties. Uw arts kan besluiten dit, afhankelijk van de klachten, aan te passen naar "2 maal daags 2 inhalaties".

Omdat Tilade preventief werkt, is het belangrijk de behandeling niet te onderbreken.

Gebruiksaanwijzing
(spuitbusje plus houder = inhalator)
1. Verwijder de beschermkap
2. Houd de houder verticaal en trek hem open. Zorg ervoor dat het horizontale deel met een "klik" in de goede positie komt en controleer of het mondstuk schoon is.
3. Schud de inhalator goed (minstens 5 maal). Indien de inhalator voor de eerste maal wordt gebruikt dient u de eerste vier pufjes in de lucht te sprayen. Is de inhalator langer dan 7 dagen niet gebruikt dan wordt geadviseerd de eerste twee pufjes in de lucht te sprayen.
4. Houd de inhalator op enige afstand van uw mond en adem bijna volledig uit. ADEM NOOIT UIT via de inhalator. Door condensatie kan verstopping ontstaan.
5. Buig uw hoofd iets achterover. Neem het mondstuk van de houder in de mond en sluit uw lippen er omheen.
6. Direct nadat u langzaam begint in te ademen door uw mond, drukt u het metalen spuitbusje stevig naar beneden, terwijl u blijft inademen.
7. Verwijder de inhalator van uw mond en probeer met gesloten mond uw adem gedurende ca. 5 tot 10 seconden in te houden. Adem daarna rustig uit.
8. Herhaal stap 3 tot en met 7 voor de volgende inhalatie.
9. Sluit de houder altijd na gebruik en plaats steeds de beschermkap om de inhalator te beschermen tegen stof en pluisjes.

Hoe dient u uw inhalatietechniek te controleren?
Goede inhalatietechniek of slechte inhalatietechniek?
Met deze houder is het mogelijk om zelf uw inhalatietechniek te controleren. Als u de inhalator op de juiste wijze gebruikt, zal er slechts een geringe hoeveelheid Tilade ontsnappen door het open deel van de houder, maar dat is verwaarloosbaar. Bij onjuist gebruik zal er een wolk Tilade ontsnappen. Dit is misschien niet altijd duidelijk te zien. Wanneer u voor de eerste maal Tilade gebruikt, kunt u uw techniek controleren door uw medicijn te gebruiken voor een spiegel of iemand anders te vragen uw techniek samen met u te controleren.

Oorzaken waardoor er een wolkje geneesmiddel kan ontsnappen:
1. u drukt het spuitbusje naar beneden voordat u begonnen bent met inademen, of
2. u drukt het spuitbusje naar beneden nadat u reeds hebt ingeademd, of
3. u ademt niet diep genoeg in.
Indien er een wolkje Tilade ontsnapte bij uw eerste inhalatie, concentreer u dan extra op uw ademhaling als u stap 4 tot en met 7 van de instructie herhaalt.

Reinigingsinstructies
Het is erg belangrijk om de houder vanaf het begin schoon en droog te houden om daarmee te voorkomen dat zich poeder in het mondstuk gaat ophopen. Eenmaal opgehoopt poeder is moeilijk te verwijderen en kan de inhaler verstoppen. Was het plastic mondstuk in ieder geval elke 3 dagen. Het kan geen kwaad als u het mondstuk iedere dag wast.
1. Verwijder de beschermkap en het spuitbusje uit het mondstuk
2. Spoel elke 3 dagen het mondstuk grondig door gedurende tenminste één minuut met heet water, door beide kanten, zelfs als er geen poeder zichtbaar is in het mondstuk.
Spoel 1 minuut door de bovenkant Spoel 1 minuut door de onderkant
3. Schud het aanhangende water eraf om al het water uit het mondstuk te verwijderen, in het bijzonder waar het spuitbusje aansluit op het mondstuk. Leg de houder gedurende de nacht te drogen op een warme plaats.
4. Overtuig u ervan dat de houder goed droog is voordat u het spuitbusje weer in de houder plaatst.
5. Als uw inhaler blokkeert, laat dan het mondstuk gedurende 20 minuten in heet water liggen, voordat u het met heet water aan twee kanten doorspoelt (zie stap 2).

Probeer bij blokkeren NOOIT de inhaler door te prikken, omdat dit tot schade kan leiden.

Doe het spuitbusje nooit in het water.

Verwijder nooit de plastic beschermring van het spuitbusje.

Op welk moment kan Tilade het beste worden toegediend?
* Bij een gebruik van 4 maal per dag 2 pufjes zijn de maaltijden de makkelijkst te onthouden momenten: gebruik Tilade daarom bij het ontbijt, bij de lunch, bij het avondeten en voor het slapen gaan.
* Mocht u regelmatig een bronchusverwijder gebruiken, inhaleer dit medicijn dan voordat u Tilade gebruikt. De bronchusverwijder maakt n.1. de luchtwegen "open" zodat Tilade beter de diepere luchtwegen kan bereiken.

Hoe te handelen bij overdosering?
De kans dat overdosering met Tilade problemen zal veroorzaken is gering. Gebeurt dit wel, waarschuw dan uw arts.

Wat te doen als een dosis vergeten is?
Mocht u per ongeluk een dosis vergeten zijn, neem deze dan in zodra u dit merkt. Ga daarna volgens het normale doseringsschema verder.

Wat gebeurt er als er plotseling gestopt wordt met het innemen van Tilade?
Tilade is een preventief middel d.w.z. dat als u Tilade op de juiste wijze inneemt u een eventuele benauwdheidaanval voorkomt. Het kan enige weken duren voordat Tilade deze bescherming biedt. Als u ineens stopt met het innemen neemt deze bescherming weer af. Overleg altijd met uw arts als u de behandeling wilt stoppen.

5. Bijwerkingen
Zijn er bijwerkingen mogelijk?
Tilade kan hoofdpijn, vreemde smaak in de mond of maag-darmklachten (zoals overgeven, misselijkheid, buikpijn) veroorzaken. Deze klachten zijn meestal kortdurend en zwak van aard. Evenals bij andere inhalatiegeneesmiddelen kan er hoest of een piepende ademhaling optreden na het gebruik van dit middel. Indien de klachten blijven bestaan of indien u twijfels omtrent de medicatie heeft, neemt u dan contact op met uw arts.

6. Aanwijzingen voor het bewaren en uiterste gebruiksdatum
Wijze van bewaren en houdbaarheid
Tilade dient bewaard te worden op een droge plaats, beneden 30°C. Het spuitbusje staat onder druk, bescherm het daarom tegen zonlicht en hoge temperaturen. Niet openen of doorboren, ook al is of lijkt het spuitbusje leeg.
Als Tilade op de juiste wijze bewaard wordt, kan het gebruikt worden tot en met de datum, die genoemd wordt op de verpakking na "niet te gebruiken na ...". Zo betekent 09/02 dat de Tilade gebruikt kan worden tot en met september 2002. Daarna kan de werkzaamheid niet gegarandeerd worden.

Houd Tilade buiten bereik van kinderen!

7. Algemene wenken
* Controleer vóór het gebruik steeds of u het juiste geneesmiddel neemt.
* De arts die u Tilade heeft voorgeschreven en de apotheker worden door ons voortdurend geïnformeerd over dit geneesmiddel. In geval van vragen over Tilade kunt u zich altijd tot hen wenden.
* Zorg dat, indien nodig, aan anderen bekend is welk(e) geneesmiddel(en) u gebruikt.
* Houd geneesmiddelen altijd buiten het bereik van kinderen.

Augustus 2003.