Bijsluiter

Tilavist

Waarschijnlijk heeft u arts of apotheker u al iets verteld over dit middel. Hieronder kunt u de belangrijkste punten nog eens doorlezen voordat u Tilavist gaat gebruiken, ook wanneer u gedurende langere tijd Tilavist blijft gebruiken of al heeft gebruikt. De informatie kan tussentijds aan nieuwe gegevens of inzichten aangepast worden. Zo blijft u altijd goed op de hoogte.

Wat is de samenstelling van Tilavist?
Tilavist oogdruppels bevatten als werkzame stof 20 milligram nedocromilnatrium per ml, opgelost in water. Als conserveringsmiddel is benzalkoniumchloride toegevoegd, in combinatie met natriumedetaat. Verder bevatten de oogdruppels een beetje natriumchloride.

Waarvoor wordt Tilavist gebruikt en hoe werkt Tilavist?
Tilavist kan u zijn voorgeschreven als u bepaalde oogklachten heeft die met overgevoeligheid te maken hebben (allergische conjunctivitis, een ontsteking van het bindvlies van het oog). Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij hooikoorts.
U ogen kunnen jeuken, voelen branderig aan en tranen vaak. Soms lijkt het of er "zand in uw ogen" zit. De oogleden zijn gezwollen, het oogwit is rood en licht kan slecht verdragen worden. Als u aanleg heeft voor allergie, kunt u op bepaalde allergische prikkels reageren. Door regelmatig contact met een allergische stof kunnen er in uw lichaam antistoffen gemaakt worden tegen deze " allergische stof'. Deze "allergische " antistoffen gaan zich vasthechten aan de zogenaamde mestcellen, die zich bijvoorbeeld ook in de buurt van het oog op de slijmvliezen bevinden. Als u op een gegeven moment weer in contact komt met de allergische stoffen (bijvoorbeeld stuifmeelkorrels van grassen of planten, huisstofmijt, haren en huidschilfers van dieren) in de lucht, zullen er uit deze mestcellen bepaalde "overdrachtstoffen" vrijkomen, die een
allergische reactie veroorzaken: u krijgt de genoemde oogklachten. Ook kunnen andere ontstekingscellen een rol spelen.
Tilavist bevat een geneesmiddel dat het vrijkomen van die overdrachtstoffen remt als het tijdig gebruikt wordt, dat wil zeggen voor de blootstelling aan de prikkels.
Als u Tilavist op de juiste wijze gebruikt, kan het de ernst van de oogklachten en het aantal klachten na verloop van tijd verminderen. Tilavist werkt dus optimaal als uw arts u dit betijds voorschrijft. Ook wanneer u al klachten heeft kan Tilavist gebruikt worden, omdat Tilavist in ieder geval daarna bescherming biedt.
Allergische conjunctivitis kan het hele jaar door optreden, of juist aan een bepaald seizoen gebonden zijn.
Wat merkt u daarvan?
Als u Tilavist op de voorgeschreven wijze gebruikt, bemerkt u dat uw klachten verdwijnen of bijna niet optreden. Het kan zijn dat het een paar dagen duurt voor de werking optimaal is. Als u twijfelt aan de werkzaamheid van Tilavist, adviseren wij u de arts te raadplegen.

Wanneer mag Tilavist niet gebruikt worden?
Als u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen.

Zijn er bijwerkingen mogelijk?
De bijwerkingen die tot nog toe gemeld zijn, waren meestal mild en van voorbijgaande aard. Alleen lokale prikkeling en een aparte smaak werden in meer dan 1% van de gevallen gemeld.

Als u vermoedt dat er andere bijwerkingen optreden, kunt u dit het beste aan uw arts of apotheker melden.

Waarop moet u verder letten?
Zoals het geval is bij alle oogproducten die benzalkoniumchloride bevatten, kunt u beter geen zachte contactlenzen dragen tijdens de behandeling.

Tilavist en het gebruik in de zwangerschap en tijdens borstvoeding
Tilavist dient in de zwangerschap en tijdens de periode van borstvoeding alleen in overleg met de arts gebruikt te worden.

Wisselwerking met andere geneesmiddelen
Het is tot dusverre niet gemeld dat gelijktijdig gebruik van andere geneesmiddelen de werkzaamheid van Tilavist beinvloedt.

Tilavist en autorijden
Vermindering van de waakzaamheid en reactievermogen na gebruik van Tilavist is tot dusver niet gemeld.

Wat is de dosering van Tilavist en hoe moet het worden toegediend?
De dosering van Tilavist is afhankelijk van de reden waarom u het gebruikt. Tenzij uw arts anders heeft voorgeschreven geldt:
* Bij seizoensgebonden allergische conjunctivitis;
Volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar: een druppel in ieder oog, tweemaal per dag, zo nodig viermaal per dag een druppel in ieder oog.
* Bij niet-seizoengebonden allergische conjuctivitis;
Volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar: viermaal per dag een druppel in ieder oog.

Voor een optimale behandeling van de klachten dient Tilavist met regelmatige tussenpozen te worden gebruikt.

Voor kinderen van 3 tot 6 jaar oud en voor ouderen zijn er onvoldoende gegevens bekend, waaruit de werkzaamheid en veiligheid zijn gebleken. Er bestaat echter geen aanleiding te verwachten dat hierin enig verschil zal zijn.

Gebruiksaanwijzing: de toediening gaat het beste als u voor een Spiegel gaat staan.
1. Draai het dopje los (de eerste keer moet u eerst de verzegeling verbreken)
2. Buig het hoofd iets achterover en kijk omhooog.
3. Trek het onderooglid met een vinger omlaag.
4. Houd het flesje omgekeerd boven dit ooglid.
5. Knijp zacht in het flesje en laat de druppel vallen achter het ooglid (probeer met de druppelaar van het flesje uw oog niet aan te raken).
6. Knipper enkele malen met de ogen.
Herhaal dit voor het andere oog. Sluit het flesje na het druppelen.

Overdosering
Het is niet waarschijnlijk dat er bij overdosering problemen zullen optreden. Wordt dit echter wel vermoed, dan kunt u het beste contact opnemen met uw arts.

Hoe is de bewaring en houdbaarheid van Tilavist?
Tilavist kan het beste bewaard worden bij een temperatuur beneden 25 °C, bijvoorbeeld gewoon bij kamertemperatuur (15 - 25 °C). Het flesje moet niet in direct zonlicht geplaatst worden. Kortdurende blootstelling aan temperaturen tot 30 °C, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, is echter geen probleem.
De oogdruppels zijn houdbaar tot de op de verpakking vermelde datum na "niet te gebruiken na", indien het flesje ongeopend op de juiste wijze wordt bewaard. Het flesje is "open" als de plastic verzegeling van de dop is losgescheurd en de dop is losgedraaid. Zo betekent "mei 1995" dat Tilavist gebruikt kan worden tot en met mei 1995. Daarna kan de werkzaamheid niet gegarandeerd worden. Als het flesje eenmaal geopend is, zijn de oogdruppels nog maximaal 4 weken houdbaar.
Het eventuele restant kan hierna bij de apotheek worden ingeleverd.

Wat is de verpakkingsvorm?
Tilavist oogdruppels worden geleverd in een flesje dat 5 ml oplossing bevat. De oplossing is geel van kleur. Als is voorgeschreven " tweemaal daags een druppel in ieder oog", dan is 1 flesje Tilavist voldoende voor ongeveer 4 weken behandeling.

Registratie
Tilavist is in het register ingeschreven onder RVG 15593.

Algemene wenken
* Overtuig u voor het gebruik steeds of u het juiste geneesmiddel inneemt.
* De arts en apotheker worden door ons steeds op de hoogte gehouden van de eigenschappen van dit geneesmiddel. Als u twijfelt of klachten heeft over Tilavist, kunt u zich altijd tot hen wenden.
Neem dan wel het flesje mee.
* Zorg dat, indien nodig, aan anderen bekend is welk(e) geneesmiddel(en) u gebruikt.
* Houd geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen.

Registratiehouder
Rhone-Poulenc Rorer B.V.,
Bovenkerkerweg 6-8,
1185 XE Amstelveen