Topicorte

INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan u arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
• Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeid, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Topicorte en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Topicorte gebruikt
3. Hoe wordt Topicorte gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Topicorte?


Topicorte, emulsie voor cutaan gebruik 2,5 mg/g
• Het werkzame bestanddeel is desoximetason.
Een gram emulsie voor cutaan gebruik (huidemulsie) bevat 2,5 mg desoximetason.
• Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: propyleenglycol, fenylkwiknitraat natriumcetostearylsulfaat, cetostearylalcohol, octyldodecanol en gezuiverd water.

Registratiehouder:
Aventis Pharma B.V.
De Beek 18
3871 MS Hoevelaken
2 033-2533911

In het register ingeschreven onder RVG 05829.


1. Wat is Topicorte en waarvoor wordt het gebruikt?
• Topicorte is beschikbaar in de vorm van een huidemulsie.
• Topicorte is verkrijgbaar in flessen van 15, 60 en 120 gram.
De 15 gram verpakking is verpakt in een witte ondoorzichtige plastic fles met een transparante plastic druppelaar en een witte ondoorzichtige plastic schroefdop.
De 60 en 120 gram verpakkingen zijn verpakt in een witte ondoorzichtige plastic fles met een witte schroefdop met een plastic plug.
• Topicorte behoort tot de groep van de corticosteroïden en wordt gebruikt voor de behandeling van diverse oppervlakkige huidaandoeningen, die niet door een infectie worden veroorzaakt, welke gevoelig zijn voor corticosteroïden, maar die onvoldoende reageren op zwak werkende corticosteroïden.
Topicorte wordt onder andere gebruikt bij de volgende huidaandoeningen:
- terugkerende huidaandoening gepaard gaande met schilferende, droge huiduitslag (psoriasis vulgaris)
-huidaandoening waarbij de huid en slijmvliezen zijn ontstoken gekenmerkt door jeukende kleine, zalm roze plekjes op de huid (Lichen ruber)
(goedaardig) huidaandoening waarbij de huid langzaam zijn elasticiteit verliest, waardoor de huid vast en strak aanvoelt en wit van kleur wordt (Lichen sclerosus et atrophicus) zwelling van de huid, vaak in de vorm van een ringetje of kringetje, veroorzaakt door een ontsteking in het onderhuidse bindweefsel (Granuloma annulare)
-puisten en huidzweren in de handpalm en/of op de voetzolen (Pustulosis palmaris et plantaris).

In bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn om de huidaandoening af te dekken, zodat een beter resultaat kan worden bereikt


2. Wat u moet weten voordat u Topicorte gebruikt
Gebruik Topicorte niet
• bij huidaandoeningen veroorzaakt door:
bacteriële infecties
- virus infecties
schimmel- en gietinfecties
parasitaire infecties
• bij zweren op de huid of wonden
• bij bijwerkingen veroorzaakt door corticosteroïden (bijv. huidontsteking rondom de mond gekenmerkt door rode bultjes (dermatitis perioralis), dunner worden van de huid met streepvorming (striae atrophicae))
• bij verhoomingsstoornis van de huid waarbij de huid schubbig uitziet (ichthyosis)
• bij chronische eczeemachtige huidaandoening aan de voetzolen op jonge leeftijd (juveniele dermatosis plantaris)
• bij (jeugd)puistjes (acne vulgaris)
• bij huidaandoeningen gekenmerkt door roodheid in het gelaat en vergezeld van puistjes (acne rosacea)
• bij breekbare bloedvaten van de huid (fragiliteit van de huidvaten)
• bij het dunner worden van de huid (huidatrofie)
• indien u overgevoelig bent voor desoximetason, of voor één van de hulpstoffen.

Wees extra voorzichtig met Topicorte
• Topicorte mag niet worden toegepast op de oogleden omdat de kans bestaat dat het in de ogen komt; dit kan een verhoogde oogboldruk (glaucoma simplex) veroorzaken en op de lange termijn staar (subcapsulair cataract).
• op de gezichtshuid, behaarde huid en de huid van de genitaliën; deze huidoppervlakten zijn zeer gevoelig voor corticosteroïden, zoals Topicorte; uw arts zal u eerst met zwak werkende corticosteroïden behandelen op grote oppervlakken, vooral onder (plastic) afdekking of in de huidplooien; de functie van de bijnierschors kan worden geremd door een te sterke opname van de huid
• bij kinderen; remming van de bijnierschorsfunctie kan snel optreden en de afscheiding van groeihormonen kan worden onderdrukt. De arts zal regelmatig de lengte, het gewicht en het gehalte van een bepaald hormoon (plasmacortisolspiegel) bij het kind controleren
• bij een langdurige behandeling; het kan voorkomen dat de verschijnselen waarvoor u Topicorte
heeft gebruikt terugkomen (rebound effect), wat kan leiden tot afhankelijkheid van het middel
? indien een infectie optreedt; uw arts zal u behandelen met een geschikte antischimmel of antibacteriële methode. Indien de behandeling niet onmiddellijk aanslaat zal, uw arts de behandeling met Topicorte staken tot de infectie onder controle is.
• indien een allergische reactie optreedt; de therapie dient gestaakt te worden.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.


Zwangerschap
Corticosteroïden, zoals Topicorte, passeren de placenta. In dierproeven zijn corticosteroïden schadelijk gebleken.
Bij lokaal gebruik en hoge doseringen zijn effecten op het ongeboren kind, zoals groeivertraging en remming van de bijnierschorsfunctie, beschreven.
Topicorte mag alleen tijdens de zwangerschap worden gebruikt na overleg met uw arts. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.


Borstvoeding
Het is niet bekend of Topicorte overgaat in de borstvoeding. Bepaalde corticosteroïden, zoals zwakwerkende, die op een klein huidoppervlak worden gebruikt, kunnen tijdens de borstvoeding gebruikt worden. Echter, wanneer corticosteroiden op grote huidoppervlakten worden gebruikt, wordt het geven van borstvoeding ontraden,
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen gegevens bekend dat Topicorte effect heeft op het besturen van voertuigen of het bedienen van machines.


Gebruik van Topicorte in combinatie met andere geneesmiddelen
Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt. of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.


3. Hoe wordt Topicorte gebruikt?
Afhankelijk van de ernst van de klachten kan een kleine hoeveelheid Topicorte 1 tot 4 maal daags op de huid worden aangebracht en uitgesmeerd. Na verbetering van de klachten is vaak een 1 maal daagse toediening voldoende. In het algemeen moet u niet meer dan 30-60 gram Topicorte per week gebruiken
In geval u bemerkt dat Topicorte te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


Wat u moet doen wanneer u te veel van Topicorte heeft gebruikt:
Wanneer u eenmalig te veel Topicorte gebruikt heeft, zult u hier waarschijnlijk niets van merken. Bij langdurig gebruik kan het zijn dat de opname van desoximetason door de huid verhoogd is. Dit kan u merken aan bijv. een volle maansgezicht, vermoeidheid en vetzucht, bloeddrukverhoging en verhoogd bloedsuiker. In dit geval moet de behandeling langzaam worden afgebouwd onder toezicht van uw arts.
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Topicorte te gebruiken:
Indien u bemerkt dat u vergeten bent een dosis aan te brengen, kunt u deze alsnog aanbrengen, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosering. Gebruik nooit een dubbele hoeveelheid Topicorte om een vergeten dosis in te halen.


4. Mogelijke bijwerkingen Zoals alle geneesmiddelen kan Topicorte bijwerkingen veroorzaken.
De meest voorkomende bijwerkingen zijn: dunner worden van de huid, blauwe of rode vlekken die ontstaan doordat de bloedvaten uitzetten, rode striemen, makkelijker bloedingen.
Soms kan de huid meer of minder pigment krijgen, kunnen puistjes ontstaan of kunt u last krijgen van overmatige haargroei.
In zeldzame gevallen kunnen gerstekorreltjes ontstaan. Overgevoeligheidsreacties op de huid, verhoogde oogbol druk (glaucoma), verdikkingen van de huid, of onderdrukking van de bijnierschorsfunctie zijn zeldzaam.
Bij een langdurige behandeling van chronische huidziekten met Topicorte kunnen de verschijnselen waarvoor u Topicorte heeft gebruikt, terugkomen (reboundverschlinseien). Hierdoor kunt u afhankelijk worden van steroïden.
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of de apotheker.


5. Hoe bewaart u Topicorte?
Topicorte buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.
Niet bewaren boven 25°C. Bewaren in de originele verpakking
Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Topicorte niet meer na de datum op de verpakking achter "Niet te gebruiken na:"of "exp


Deze bijsluiter voor het laatst herzien/goedgekeurd op