Patiënteninformatie Trandate Tabletten

TRANDATE TM 100 TRAMDATE TM 200 TRANDATE TM 400
tabletten

PATIËNTENINFORMATIE

Wij raden u aan deze patiënteninformatie te lezen voordat u Trandate gaat gebruiken. Met vragen of klachten kunt u terecht bij uw arts, uw apotheker of GlaxoSmithKline B. V. Het is handig de verpakking te bewaren, want hierop staat het chargenummer waaraan de fabrikant het product kan herkennen. Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

WAT IS TRANDATE?

Trandate 100, 200 en 400 zijn geneesmiddelen in de vorm van tabletten. De tabletten zijn oranje en dragen het opschrift "Trandate 100", "Trandate 200" of "Trandate 400" aan één zijde. De werkzame stof in Trandate is labetalol, een geneesmiddel uit de groep van de bètablokkers (middelen tegen een te hoge bloeddruk). Elke tablet Trandate 100, 200 en 400 bevat achtereenvolgens 100, 200 en 400 mg labetalolhydrochloride.

De tabletten bevatten onder andere lactose, zetmeel, magnesiumstearaat, hypromellose, de kleurstoffen oranjegeel (E110) en wit titaandioxode (E171), en natriumbenzoaat (E211), propylhydroxybenzoaat (E216) en methylhydroxybenzoaat (E218).

Trandate is uitsluitend op recept verkrijgbaar in een verpakking van 50 tabletten.

Trandate 100, 200 en 400 zijn in het register van farmaceutische spécialités ingeschreven onder achtereenvolgens RVG 07392, 07393 en 08561.

In Nederland wordt Trandate op de markt gebracht door:
GlaxoSmithKline BV,
Huis ter Heideweg 62,
3707 LZ Zeist,
tel. 030-6938100.

WANNEER SCHRIJFT UW ARTS TRANDATE VOOR?

Uw arts heeft u Trandate voorgeschreven om uw hoge bloeddruk te behandelen. Ook als u naast een te hoge bloeddruk last heeft van pijn op de borst (angina pectoris) of als u tijdens de zwangerschap een te hoge bloeddruk heeft, kan uw arts Trandate voorschrijven.

WANNEER MAG U TRANDATE NIET GEBRUIKEN?

U mag Trandate niet gebruiken bij:
- bepaalde hartstoornissen (namelijk: tweede- of derdegraads hart-block, cardiogene shock, "sick-sinus" syndroom en niet (goed) te behandelen decompensatio cordis);
- een bepaalde stoornis in de stofwisseling (namelijk metabole acidose);
- langdurig lage bloeddruk;
- sterk vertraagde hartslag;
- astma of chronische bronchitis (luchtwegontsteking) of emfyseem (uitrekking van de longblaasjes en
- overgevoeligheid. Van overgevoeligheid kan sprake zijn als u na het innemen plotseling last krijgt van gezwollen oogleden, lippen of gezicht, huiduitslag, benauwdheid, rode huid, galbulten of jeuk.

TRANDATE EN ZWANGERSCHAP OF BORSTVOEDING

Als u borstvoeding geeft of zwanger bent kunt u Trandate alleen na overleg en goedkeuring van uw arts gebruiken.

WANNEER MOET U EXTRA OPLETTEN?

Als u geopereerd moet worden is het belangrijk dat uw chirurg weet dat u Trandate gebruikt. Symptomen die kunnen optreden bij een verhoogde schildklierwerking of bij een te laag suikergehalte (diabetes) kunnen minder goed opgemerkt worden bij gebruik van Trandate. Trandate tabletten bevatten onder andere natriumbenzoaat (E211), parahydroxybenzoaten (E216 en E218) en oranjegeel (E110). Benzoëzuur en benzoaten irriteren de huid, ogen en slijmvliezen. Het kan het risico op geelzucht bij pasgeborenen verhogen. Parahydroxybenzoaten en oranjegeel kunnen (vertraagde) allergische reacties veroorzaken. Zelden treedt een onmiddellijke reactie op met huiduitslag en brochospasmen. Overgevoeligheidsreacties voor oranjegeel komen vaker voor bij personen met een overgevoeligheid voor acetylsalicylzuur.

Duizeligheid en vermoeidheid door het gebruik van Trandate kunnen invloed hebben op het autorijden en het bedienen van machines.

KUNT U TRANDATE SAMEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN GEBRUIKEN?

Bij gebruik van Trandate met andere middelen tegen hoge bloeddruk kan een te sterke daling van de bloeddruk optreden. Ook als u Trandate tegelijk moet gebruiken met middelen tegen hartritmestoornissen, middelen tegen depressies, pijnstillers of middelen tegen teveel maagzuur (cimetidine) is voorzichtigheid geboden. Vertel hierom altijd aan uw arts of u ook nog andere geneesmiddelen gebruikt, inclusief die u zelf heeft gekocht. Het effect van behandeling van ernstige allergische reacties met adrenaline kan door het gebruik van Trandate worden verminderd. Bij gelijktijdig gebruik van adrenaline en Trandate kunnen een verlaagd hartritme en een verhoogde bloeddruk optreden; daarom moet de dosering adrenaline worden aangepast. Indien bij u een scan moet worden uitgevoerd is het belangrijk dat uw arts weet dat u Trandate gebruikt. Trandate kan namelijk het resultaat van de scan beïnvloeden.

HOEVEEL TRANDATE MOET U GEBRUIKEN EN WANNEER?

Uw arts heeft u verteld hoeveel tabletten Trandate u moet innemen. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw bloeddruk. Houd u altijd aan dit voorschrift! De gebruikelijke startdosering is twee maal daags 100 mg. Na steeds één of twee weken kan de dosis langzaam worden verhoogd tot maximaal twee maal daags 400 mg.

De tabletten kunt u het best `s morgens en `s avonds tijdens de maaltijd met water innemen.

In geval van overdosering: Wanneer u méér Trandate heeft ingenomen dan uw arts u heeft voorgeschreven kunt u last krijgen van duizeligheid, benauwdheid, hartklachten en/of een sterk vertraagde hartslag. In dit geval is het verstandig direct uw arts te raadplegen.

WELKE BIJWERKINGEN ZIJN BEKEND?

Bijwerkingen worden gerangschikt naar frequentie van voorkomen.
Een bijwerkingen die zeer vaak (minder dan 10%) wordt gemeld, is een toename van antilichaampjes in uw bloed. Bijwerkingen die vaak (minder dan 1%) worden gemeld, zijn: overgevoeligheidsreacties (gekenmerkt door huiduitslag, jeuk, koorts, oedeem van de bloedvaten en benauwdheid), hoofdpijn*, duizeligheid*, tintelende hoofdhuid*, stoornissen van het gezichtsvermogen, misselijkheid, verhoogde uitslagen van leverfunctietests, klachten bij het plassen, stoornissen bij de zaadlozing, vermoeidheid*, slaperigheid*, lage bloeddruk bij het opstaan* (vooral bij een te hoge dosering), verstopte neus*.

Bijwerkingen die soms (minder dan 1%) voorkomen, zijn: depressie*, pijn in de bovenbuik, braken, zweten*, spierkramp.

Een bijwerkingen die zelden (minder dan 0,1%) voorkomt, is een laag hartslagritme.

Bijwerkingen die zeer zelden (minder dan 0,01%) voorkomen, zijn: trillende handen tijdens de zwangerschap, oogirritatie, stoornissen van het hartritme, pompfunctie van het hart of doorbloeding van handen of voeten, een ontstekingsachtige ziekte van de huid of ingewanden, spierziekte, het acuut vasthouden van urine of vochtophoping in de enkels*. Ook komt zeer zelden een ontsteking van de lever, leverschade of geelzucht voor, die weer kan verdwijnen na het stoppen van de behandeling; waarschuw in een dergelijk geval onmiddellijk uw arts.

De met * gemerkte bijwerkingen treden vooral in de eerste twee weken van de behandeling op en zijn van voorbijgaande aard.

Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die ernstig is of die niet is vermeld in deze bijsluiter.

HOE KUNT U TRANDATE HET BEST BEWAREN?

Bewaar Trandate in de originele verpakking beneden 25°C, op een droge plaats. Het geneesmiddel is beperkt houdbaar: de uiterste gebruiksdatum kunt u op de verpakking lezen na de tekst "Niet te gebruiken na:" of na Gebruik Trandate na deze datum niet meer, maar breng de tabletten in de verpakking terug naar uw apotheek.

Bewaar geneesmiddelen altijd zo, dat kinderen er niet bij kunnen.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in december 2003