Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want het bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de
behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Transipeg 5,9 g zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. Vraag uw apotheker of drogist om meer informatie of advies indien nodig. Raadpleeg uw arts als de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Transipeg 5,9 g en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Transipeg 5,9 g gebruikt
3. Hoe wordt Transipeg 5,9 g gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Transipeg 5,9 g?

TRANSIPEG 5,9 g, poeder voor drank

Werkzame bestanddelen per zakje: 5,9 gram macrogol 3350, 146 mg natriumchloride, 75 mg kaliumchloride (E508), 168 mg natriumbicarbonaat (E500) en 568 mg
natriumsulfaatanhydraat (E514).

Andere bestanddelen (hulpstoffen): 7,5 mg aspartaam (E951), 7,5 mg acesulfaam-K (E950) en citroenaroma (bevat maltodextrine, suiker, citroen 501341 T, arabische gom (E414), lecithine (E322), silicon dioxide (E551) en water).

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen in Nederland:
Bayer B.V.,
Energieweg 1,
3641 RT Mijdrecht

Voor inlichtingen:
Bayer Consumer Care,
Postbus 80,
3640 AB Mijdrecht

In het register ingeschreven onder RVG 29688.

1. Wat is Transipeg 5,9 g en waarvoor wordt het gebruikt?

Transipeg 5,9 g is een laxeermiddel dat het vochtgehalte in het darmstelsel beïnvloedt. Transipeg 5,9 g houdt het water vast waarin het wordt opgelost, zodat het niet door het lichaam kan worden opgenomen. Het vochtgehalte in de dikke darm neemt hierdoor toe, zodat een normale tot zachte ontlasting wordt verkregen. De extra hoeveelheid vocht stimuleert bovendien de dikke darm waardoor de stoelgang wordt vergemakkelijkt.

Transipeg 5,9 g is verkrijgbaar in een doos met 20, 30, 60 of 200 zakjes. Niet alle verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.
Transipeg 5,9 g wordt gebruikt bij moeilijke stoelgang (obstipatie).

2. Wat u moet weten voordat u Transipeg 5,9 g gebruikt
Gebruik Transipeg 5,9 g niet

Bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen mag dit geneesmiddel niet worden gebruikt. Dit geneesmiddel mag ook niet worden gebruikt door patiënten met een stoornis in de darmpassage welke gepaard gaat met ernstig opzetten van de buik, misselijkheid en braken. Tenslotte dient dit geneesmiddel niet te worden gebruikt bij acute buikkrampen, maag- of darmzweren en darmontsteking met bloed of etter in de ontlasting.

Wees extra voorzichtig met Transipeg 5,9 g

Dit product is bestemd voor gebruik door volwassenen. Zoals in het algemeen geldt voor zelfzorggeneesmiddelen dient dit middel niet langer dan 14 dagen achtereen te worden gebruikt tenzij een arts anders voorschrijft.
Transipeg 5,9 g kan gebruikt worden door diabetici alsmede door coeliakie-patiënten en patiënten met lactose-intolerantie. Bij homozygote patiënten met fenylketonurie moet de hoeveelheid fenylalanine die door de aspartaam in dit product wordt geleverd worden doorberekend in het voedingsvoorschrift.

Zwangerschap

Transipeg 5,9 g kan, voor zover bekend zonder bezwaar, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Vraag altijd uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding

Transipeg 5,9 g kan, voor zover bekend zonder bezwaar, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding.

Vraag altijd uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Transipeg 5,9 g

Dit geneesmiddel bevat 39 mg kalium per sachet. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een verminderde nierfunctie of patiënten op een gecontroleerd kaliumdieet. Dit geneesmiddel bevat 196 mg natrium per sachet. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een gecontroleerd natriumdieet. Bevat een bron van fenylalanine. Kan schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie.
Gebruik van Transipeg 5,9 g in combinatie met andere geneesmiddelen Zoals bij alle laxeermiddelen geldt dat het gelijktijdig gebruik met andere geneesmiddelen de opname van deze middelen kan beïnvloeden.

3. Hoe wordt Transipeg 5,9 g gebruikt?

Tenzij uw arts anders voorschrijft:
Algemeen: Neem de aanbevolen hoeveelheid zakjes in één keer 's ochtends in. Het poeder oplossen in een glas water (ca. 100 ml per zakje) en daarna opdrinken.

Als regel kan reeds na enkele dagen de dosering aangepast worden, afhankelijk van de individuele behoefte.

Volwassenen en kinderen ouder dan 16 jaar:
Het wordt aanbevolen om de behandeling met 1 zakje per dag te beginnen. De dosering kan dan variëren van 1 tot 2 zakjes per dag.

Voor Kinderen van 1 tot en met 16 jaar, voor ouderen, voor bedlegerige patiënten en bij hardnekkige obstipatie is een afwijkend doseringsschema van toepassing.

Hiervoor wordt verwezen naar het product Transipeg 2,95 g® (RVG 17247).

Als u bemerkt dat Transipeg 5,9 g te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Gebruik Transipeg 5,9 g niet langer dan 14 dagen zonder een arts te raadplegen.

Wat u moet doen wanneer u teveel van Transipeg 5,9 g heeft gebruikt

In geval van een overdosering kan diarree optreden. Bij overdosering dient het gebruik van het middel tijdelijk te worden onderbroken waarna binnen 24-48 uur de diarree vanzelf ophoudt.
Neem bij twijfel contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Transipeg 5,9 g in te nemen

U kunt in dat geval de normale dosering op het volgende tijdstip innemen. Neem nooit een dubbele dosis van Transipeg 5,9 g in om zo de vergeten dosis in te halen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Transipeg 5,9 g bijwerkingen veroorzaken.
De lozing van darmgassen kan toenemen. Bij patiënten die hiervoor gevoelig zijn kunnen maagdarmklachten optreden.

Waarschuw uw arts of apotheker wanneer bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter of als u een bijwerking als ernstig ervaart.

5. Hoe bewaart u Transipeg 5,9 g?

Transipeg 5,9 g buiten bereik en zicht van kinderen houden

Geen speciale bewaartemperatuur. Bewaren in de originele verpakking.
Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Transipeg 5,9 g niet meer na de datum die op de vouwdoos en het zakje is vermeld achter 'Niet te gebruiken na:'.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien en goedgekeurd in augustus 2005.