PATIËNTENBIJSLUITER

Lees deze bijsluiter zorgvuldig voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is Transtec en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Transtec gebruikt.
3. Hoe wordt Transtec gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Transtec?

Transtec 35 µg/uur, pleister voor transdermaal gebruik Transtec 52,5 µg/uur, pleister voor transdermaal gebruik Transtec 70 µg/uur, pleister voor transdermaal gebruik

• Het werkzame bestanddeel is buprenorfine.

- Een pleister Transtec 35 µg/uur bevat 20 mg buprenorfine en geeft 35 microgram
buprenorfine per uur af. De oppervlakte van de pleister met het actieve bestanddeel is 25 cm2.

- Een pleister Transtec 52,5 µg/uur bevat 30 mg buprenorfine en geeft 52,5 microgram
buprenorfine per uur af. De oppervlakte van de pleister met het actieve bestanddeel is 37,5 cm2.

- Een pleister Transtec 70 µg/uur bevat 40 mg buprenorfine en geeft 70 microgram
buprenorfine per uur af. De oppervlakte van de pleister met het actieve bestanddeel is 50 cm2.

• Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: oleyloleaat, povidon K90, levulinezuur, copolymeer van acrylzuur/butylacrylaat/2-ethylhexylacrylaat/vinyl-acetaat, polyethyleentereftalaat-folie, polyethyleentereftalaat-weefsel en polyethyleentereftalaat-folie, gesiliconiseerd, aan één zijde bekleed met aluminium.

Registratiehouder:
Grünenthal B.V.,
Kosterijland 70-78,
3981 AJ Bunnik

Voor inlichtingen en vragen:
0800-GRUNENTHAL (0800-4786368) of info.nl@grunenthal.com

In het register ingeschreven onder:
RVG 32909 Transtec 35 µg/uur
RVG 32910 Transtec 52,2 µg/uur
RVG 32911 Transtec 70 µg/uur

1. WAT IS TRANSTEC EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

• Transtec, pleisters voor transdermaal gebruik, werken door de huid heen. Na het aanbrengen, komt de werkzame stof buprenorfine via de huid in het bloed. Transtec is een sterke pijnstiller (opiaat) die werkt op het centrale zenuwstelsel (specifieke zenuwcellen in het ruggenmerg en in de hersenen).

Uiterlijk:
De pleisters voor transdermaal gebruik zijn huidkleurig met afgeronde hoeken, bedrukt met “buprenorphinum 35 µg/h”, “buprenorphinum 52,5 µg/h” of “buprenorphinum 70 µg/h”.

• Verpakkingsgroottes:
Een verpakking bevat 4 individueel verpakte pleisters.

• Toepassing:
Transtec wordt toegepast om ernstige chronische pijn, welke niet reageert op pijnstillers van de niet-opiaat groep, te verlichten.
Transtec is niet geschikt voor de behandeling van acute pijn.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U TRANSTEC GEBRUIKT
Gebruik Transtec niet:

• wanneer u overgevoelig bent voor het werkzame bestanddeel buprenorfine of één van de overige bestanddelen (b.v. huidontsteking door de pleister (contactdermatitis));
• wanneer u verslaafd bent aan sterke pijnstillers (opiaten) of wanneer u wordt behandeld voor ontwenningsverschijnselen van bepaalde geneesmiddelen (narcotica);
• wanneer u moeite heeft met ademhalen of wanneer ademhalingsproblemen zouden kunnen optreden;
• wanneer u MAO-remmers (bepaalde geneesmiddelen bij de behandeling van depressie) gebruikt, of heeft gebruikt in de twee weken voorafgaand aan de behandeling met de Transtec pleister (zie ook “Gebruik van Transtec in combinatie met andere geneesmiddelen”);
• wanneer u lijdt aan myastenia gravis (bepaalde vorm van spierzwakte);
• wanneer u lijdt aan delirium tremens (verwardheid en beven na onthouding van alcohol).

Wees extra voorzichtig met Transtec:
• wanneer u een alcoholvergiftiging heeft;
• wanneer u last heeft van epileptische aanvallen of toevallen;
• wanneer u gewond bent aan uw hoofd;
• wanneer u in een shocktoestand verkeert (koud zweet kan daarvan een teken zijn);
• wanneer uw bewustzijn is gestoord (licht gevoel in het hoofd of flauwvallen);
• wanneer de druk in uw hoofd is verhoogd (bijvoorbeeld na een hoofdwond of wanneer u een hersenziekte heeft) zonder de mogelijkheid van kunstmatige beademing;
• wanneer u moeite heeft met ademen of medicijnen gebruikt waardoor u langzamer of zwakker gaat ademen (zie ook “Gebruik van Transtec in combinatie met andere geneesmiddelen”);
• wanneer u gelijktijdig een van de volgende middelen gebruikt: andere opiaten, sterke pijnstillers, bepaalde slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, antidepressiva (middelen tegen ernstige neerslachtigheid) of neuroleptica (middelen tegen psychose (ernstige geestesziekte)) en in het algemeen middelen die de ademhaling en het centrale zenuwstelsel onderdrukken. In dat geval kunnen de effecten op het centrale zenuwstelsel versterkt zijn (zie ook “Gebruik van Transtec in combinatie met andere geneesmiddelen”);
• wanneer uw lever niet goed werkt.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden geweest is.Wees u ook bewust van de volgende voorzorgsmaatregelen:
• Bij het starten van de behandeling met Transtec, met name als u nooit eerder opiaten (sterke pijnstillers) heeft gebruikt, kan misselijkheid en verstopping optreden. Uw arts weet hoe deze symptomen bestreden kunnen worden.

Koorts en uitwendige warmte kunnen leiden tot grotere hoeveelheden buprenorfine in het bloed dan normaal. Daarnaast kan uitwendige warmte ervoor zorgen dat de pleister niet goed meer kleeft. Ga naar uw arts wanneer u koorts heeft en vermijd uitwendige warmte (bijvoorbeeld sauna, infrarood lampen).

Gebruik van Transtec met voedsel en drank
Bepaalde bijwerkingen van de pleister kunnen versterkt worden door alcohol. Wees daarom voorzichtig met alcohol.

Zwangerschap

Er is onvoldoende informatie over gebruik tijdens de zwangerschap en daarom mag Transtec alleen worden gebruikt op uitdrukkelijk advies van uw arts, die het risico en het voordeel van de behandeling tegen elkaar af zal wegen.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding

Buprenorfine, het werkzame bestanddeel in de pleister, kan de aanmaak van moedermelk remmen. Buprenorfine wordt uitgescheiden in de moedermelk. Transtec mag niet worden gebruikt wanneer u borstvoeding geeft.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Transtec kan uw reactievermogen dusdanig beïnvloeden dat u niet voldoende of snel genoeg kunt reageren in geval van onverwachte of plotselinge gebeurtenissen.
Dit geldt vooral wanneer u ook andere geneesmiddelen gebruikt die op de hersenen werken. Wanneer u een Transtec pleister draagt mag u geen autorijden of machine gebruiken, tot ten minste 24 uur na het verwijderen van de pleister.

Gebruik van Transtec in combinatie met andere geneesmiddelen
Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

• Transtec mag niet gelijktijdig gebruikt worden met MAO-remmers (bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van depressie). Een behandeling met MAO-remmers moet 14 dagen gestopt zijn voordat men een behandeling met Transtec begint (zie ook rubriek “Gebruik Transtec niet:”).

• Wanneer Transtec wordt toegediend samen met andere opiaten, sterke pijnstillers, bepaalde slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, antidepressiva (middelen tegen ernstige neerslachtigheid) of neuroleptica (middelen tegen psychose (ernstige geestesziekte)) en in het algemeen met middelen die de ademhaling en het centrale zenuwstelsel onderdrukken, kunnen de effecten op het centrale zenuwstelsel versterkt zijn. Dit geldt ook voor alcohol.

• Wanneer Transtec gebruikt wordt samen met andere geneesmiddelen die de afbraak van buprenorfine verminderen (zgn. CYP3A4-remmers), kan de werking van de pleister versterkt worden. Uw arts zal u regelmatig controleren, en mogelijk is een verlaging van de dosis Transtec nodig.

• Wanneer Transtec gebruikt wordt samen met andere geneesmiddelen die de afbraak van buprenorfine bespoedigen (zgn. CYP3A4-inductoren, b.v. fenobarbital, carbamazepine, fenytoïne en rifampicine), kan de werking van de pleister verminderen.
Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.3. HOE WORDT TRANSTEC GEBRUIKT?

Uw arts zal bepalen welke Transtec pleister het beste bij u past. Gedurende de behandeling kan uw arts, wanneer nodig, een kleinere of grotere pleister voorschrijven.

Gebruik de Transtec pleister altijd precies zoals uw arts u heeft voorgeschreven. Gebruik nooit meer dan twee pleisters tegelijk, ongeacht de grootte. Indien u twee pleisters tegelijk gebruikt, plak deze dan beide op de huid. Plak geen pleisters op elkaar. Wanneer u onzeker bent over het gebruik, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Na de toediening van de eerste Transtec pleister wordt buprenorfine langzaam in het bloed opgenomen. Het kan daardoor even duren voordat u het effect van de pleister bemerkt.

Volwassenen
Tenzij uw arts u anders heeft voorgeschreven, brengt u één Transtec pleister aan, (zoals hier beneden beschreven wordt) en verwisselt u de pleister uiterlijk om de vier dagen. Voor het gemak kunt u tweemaal per week wisselen op vaste tijdstippen, bijvoorbeeld maandagavond en vrijdagochtend.

Patiënten onder 18 jaar
Transtec mag niet gebruikt worden bij personen beneden 18 jaar aangezien er nog geen ervaring is in deze groep.

Ouderen
Uw arts zal met een lage dosis beginnen en indien nodig langzaam opbouwen..
Patiënten met nieraandoeningen
Bij patiënten met nieraandoeningen en bij dialysepatiënten is geen dosisaanpassing nodig.

Patiënten met leveraandoeningen
Bij patiënten met een leveraandoening kan de intensiteit en werkingsduur van de Transtec pleister beïnvloed worden. Wanneer u tot deze patiëntengroep behoort, zal uw arts u zorgvuldig controleren.

Voordat u een pleister opplakt
• Kies een plek op uw bovenlichaam waar de huid vlak en onbehaard is, het liefst op de borstkas onder het sleutelbeen of aan de bovenkant van de rug (zie de tekeningen hiernaast). Vraag hulp wanneer u niet zelf de pleister kunt aanbrengen.

borstkas
rug

• Wanneer de gekozen plek behaard is, knip de haren af met een schaar. Niet scheren!
• Vermijd plaatsen waar de huid rood is, geïrriteerd is of andere onvolkomenheden heeft, bijvoorbeeld grote littekens.
• De plaats op de huid die u kiest moet droog en schoon zijn. Zonodig kunt u de plek met koud of lauwwarm water wassen en drogen. Gebruik geen zeep of andere zeepachtige producten. Na een heet bad of douche moet u wachten tot uw huid volkomen droog en afgekoeld is. Gebruik geen lotion, crème of zalf in het gekozen gebied op de dag van aanbrengen. Dit kan er voor zorgen dat de pleister minder goed plakt.

Het opplakken van de pleister

Stap 1:
Elke pleister zit in een verzegeld zakje. Open, vlak voor gebruik, het zakje door het bij de inkeping in te scheuren. Neem de pleister uit het zakje.
Stap 2:
De kleefzijde van de pleister is bedekt met een zilverachtige folie. Verwijder voorzichtig de helft van de folie. Zorg ervoor hierbij de kleverige kant van de pleister niet aan te raken.
Stap 3:
Plak de pleister op de plek die u heeft uitgekozen en verwijder de resterende folie.
Stap 4:
Druk de pleister tegen de huid met de palm van uw hand en tel langzaam tot 30. Let er op dat de hele pleister contact maakt met de huid, en zeker bij de hoeken.
Stap 5:

Op de verpakking staat een schema dat u kan helpen bij het onthouden van het verwisselen van de pleisters. Omcirkel de combinatie van dagdelen waarop u de eerste pleister heeft aangebracht. Verwissel de pleister op het andere dagdeel van de omcirkelde combinatie (b.v. maandagavond aanbrengen, vrijdagochtend wisselen). Met dit schema verwisselt u de pleister tweemaal per week op vaste tijdstippen.Het dragen van de pleister

U dient de pleister continu gedurende maximaal vier dagen te dragen. Wanneer u de pleister op de juiste manier heeft aangebracht is de kans klein dat de pleister loslaat. U mag douchen, een bad nemen of zwemmen, terwijl u de pleister draagt. U mag de pleister niet blootstellen aan extreme hitte (bijvoorbeeld sauna’s, infrarood lampen).
In het zeldzame geval dat de pleister loslaat voordat u hem moet verwisselen, mag u niet dezelfde pleister gebruiken. Plak direct een nieuwe pleister op een andere geschikte plaats op de huid (zie “Verwisselen van de pleister”).

Verwisselen van de pleister:
• Verwijder voorzichtig de oude pleister.
• Vouw hem dubbel met de kleverige kanten naar elkaar toe.
• Gooi hem zorgvuldig weg, buiten het bereik en zicht van kinderen.

Plak een nieuwe pleister op een andere geschikte plaats op de huid (zoals hierboven beschreven). U kunt na minimaal 2 maal van pleister te hebben gewisseld dezelfde plek weer gebruiken.

• Als er een wijziging is in de vaste tijdstippen waarop u wisselt, noteer dit dan op het schema van de verpakking.

• Onthoud dat u uw pleister op tijd verwisselt.

De duur van de behandeling
Uw arts zal u vertellen hoe lang u behandeld moet worden met de Transtec pleister. Stop niet uit eigen beweging met de behandeling, aangezien de pijn terug kan komen en u zich ziek kunt voelen (zie ook “Effecten wanneer de behandeling met Transtec wordt beëindigd”).
In geval u bemerkt dat Transtec te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel Transtec heeft gebruikt
Doordat de pleister het werkzame bestanddeel buprenorfine met kleine en constante hoeveelheden tegelijk afgeeft is het onwaarschijnlijk dat er gevaarlijk hoge hoeveelheden buprenorfine in uw bloed terecht komen. Mocht dit toch gebeuren, bijvoorbeeld wanneer er teveel pleisters tegelijk zijn geplakt, dan kunnen de volgende verschijnselen van overdosering optreden: sufheid, misselijkheid en braken, vernauwde pupillen, langzamere en zwakkere ademhaling.
Verwijder direct de pleisters die te veel zijn.

Wanneer u te veel van Transtec heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u de Transtec pleister bent vergeten

Wanneer u een pleister bent vergeten, plak dan, zodra u dit merkt een nieuwe pleister op. Indien nodig, omcirkel dan de nieuwe combinatie van dagdelen op het schema van de verpakking. Schrijf ook de datum op. Dit kan helpen om in het nieuwe “verwisselingsritme” te komen. Wanneer u erg laat bent met het verwisselen van de pleister kan de pijn terugkomen. Neem in dat geval contact op met uw arts.
Gebruik nooit tweemaal het aantal voorgeschreven pleisters om de vergeten pleister in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Transtec wordt gestopt Wanneer u de behandeling met Transtec te snel onderbreekt of stopt, kan de pijn terugkomen. Wanneer u wilt stoppen met de behandeling, b.v. in verband met een bijwerking, neem dan contact op met uw arts. Uw arts kan u vertellen wat er aan gedaan kan worden.

Sommige mensen kunnen last hebben van ontwenningsverschijnselen, wanneer zij gedurende een lange tijd sterke pijnstillers gebruikt hebben en daarna gestopt zijn. Het risico op deze ontwenningsverschijnselen na het stoppen met de Transtec pleister is zeer klein. Wanneer u zich echter geprikkeld, angstig, nerveus of beverig voelt, u overactief bent, slaapproblemen of spijsverteringsproblemen heeft, waarschuw dan uw arts.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Transtec bijwerkingen veroorzaken.
Bijwerkingen zijn als volgt ingedeeld: zeer vaak (meer dan 10% van de patiënten), vaak (1-10%), soms (0,1-1%), zelden (0,01-0,1%) en zeer zelden (minder dan 0,01 %).

De meest gemelde bijwerkingen zijn misselijkheid, braken en roodheid (erytheem) en jeuk (pruritus) op de plaats van toediening.

In pijnpatiënten die behandeld werden met Transtec pleisters werden de volgende bijwerkingen gemeld:

Afweersysteemaandoeningen:
Zeer zelden: ernstige overgevoeligheidsreacties (anafylactische shock)

Voedings- en stofwisselingsstoornissen: Zelden: verlies van eetlust

Psychische stoornissen:
Soms: verwardheid, slaapstoornissen, rusteloosheid
Zelden: waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties, angst, nachtmerries),
verminderde zin in vrijen/seks (libido)
Zeer zelden: verslaving, stemmingsveranderingen

Zenuwstelselaandoeningen:
Vaak: duizeligheid, hoofdpijn
Soms: slaperigheid, sufheid
Zelden: verminderde concentratie, spraakstoornissen, gevoelloosheid,
evenwichtsstoornissen, waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie)
Zeer zelden: onwillekeurige spiersamentrekkingen (fasciculaties), smaakstoornis

Oogaandoeningen:
Zelden: gezichtsstoornissen, wazig zicht, vochtophoping in de oogleden (oedeem)
Zeer zelden: vernauwing van de pupillen (miosis)

Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen:
Zeer zelden: oorpijn

Hart- en bloedvataandoeningen:
Soms: problemen met de bloedsomloop (bijv. lage bloeddruk)
Zelden: opvliegers, flauwte (circulatoire collaps)
Zeer zelden: versnelde hartslag (tachycardie)

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en middenrifaandoeningen:
Vaak: kortademigheid (dyspnoe)
Zelden: onderdrukking van de ademhaling
Zeer zelden: hyperventilatie, hikken

Maagdarmstelselaandoeningen:
Zeer vaak: misselijkheid
Vaak: braken, verstopping (constipatie)
Soms: droge mond
Zelden: maagzuur (pyrosis)
Zeer zelden: kokhalzen

Huid- of onderhuidaandoeningen:
Zeer vaak: roodheid van de huid (erytheem), jeuk (pruritus)
Vaak: huiduitslag (exantheem), zweten (diaforese)
Soms: uitslag


Zelden: huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria)
Zeer zelden: puisten, blaasjes

Nier- en urinewegaandoeningen:
Soms: moeilijkheden bij het plassen (urineretentie), minder urine dan gewoonlijk
(mictiestoornissen)

Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen: Zelden: verminderde erectie

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen:
Vaak: vochtophoping (oedeem), vermoeidheid
Soms: uitputting
Zelden: ontwenningsverschijnselen, reacties op de plaats van plakken
Zeer zelden: pijn ter hoogte van de borstkas (thoracale pijn)

In sommige gevallen kunnen late allergische reacties van de huid optreden met ontstekingsverschijnselen (b.v. contactdermatitis). Neem contact op met uw arts indien u meent dat dit zich voordoet.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U TRANSTEC?

Transtec buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Transtec niet meer na de datum op de verpakking achter “Niet te gebruiken na” of "Exp".

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in mei 2007.