Bijsluiter Trazolan, tabletten
Informatie voor de patiënt
TRAZOLAN

Samenstelling

Trazolan bevat per tablet 100 mg trazodonhydrochloride.

Eigenschappen

Trazolan is een antidepressivum, een geneesmiddel met een stemmingsverbeterende en kalmerende werking.

Toepassing

Trazolan wordt gebruikt bij de behandeling van depressies.
Niet gebruiken bij Acuut hartinfarct.
Overgevoeligheid voor trazodon.

Bijwerkingen

De volgende klachten kunnen zich voordoen: slaperigheid, angst, hoofdpijn, slapeloosheid, nervositeit; gebrek aan eetlust, diarree, spijsverteringsstoornis, misselijkheid, braken, buikpijn, smaakveranderingen, winderigheid, ontsteking van maag en dunne darm, toegenomen honger; huiduitslag en jeuk.
Ook kunnen voorkomen: zwakte, pijn in de ledematen, pijn in de borst, koorts, overgevoeligheid en griepachtige verschijnselen, kortademigheid; opvliegers en hartkloppingen; gewrichts- en spierpijn, pijn in de rug.
Soms: een droge mond, stoornissen van het gezichtsvermogen of verstopping.
In zeldzame gevallen kan bij de man een aanhoudende pijnlijke erectie van de penis ontstaan. Indien dit verschijnsel zich zou voordoen dient onmiddellijk de arts geraadpleegd te worden.

Waarschuwingen en voorzorgen

Voorzichtigheid met het gebruik is raadzaam bij patiënten met: epilepsie, stoornissen in de lever- of nierfunctie, lage bloeddruk; stoornissen in de urinelozing; bepaalde oogaandoeningen, hartaandoeningen, overmatige werking van de schildklier.
Bij het optreden van geelzucht dient de behandeling te worden gestaakt.
Indien zich tijdens de behandeling keelpijn, koorts en griepachtige verschijnselen zouden voordoen, dient u hierover uw arts in te lichten.
De behandeling met Trazolan dient niet abrupt beëindigd te worden, daar dit misselijkheid, hoofdpijn of een gevoel van onwel zijn teweeg kan brengen.
Wanneer u tegelijk met Trazolan ook middelen gebruikt die bestanddelen van het Sint Janskruid (Hypericum perforatum) bevatten, kunnen de genoemde bijwerkingen vaker voorkomen.
Ten gevolge van uw neerslachtigheid (depressie) kunt u de behoefte tot zelfdoding voelen. Dit gevoel kan aanhouden tot er een duidelijke verbetering van uw stemming is opgetreden. Overleg met uw arts hoe u zo goed mogelijk met dit gevoel kunt omgaan.

Gebruik in de zwangerschap en bij borstvoeding

Gebruik van Trazolan in de zwangerschap of bij het geven van borstvoeding wordt ontraden.

Rijvaardigheid en gebruik van machines

Bij gebruik van Trazolan kan zich slaperigheid voordoen.
Indien dit verschijnsel zich voordoet dient u geen voertuigen te besturen of machines te gebruiken.

Wisselwerking met andere geneesmiddelen

Wanneer u tegelijkertijd verschillende geneesmiddelen gebruikt, dient u dat aan uw arts mee te delen. Gebruik van alcohol dient te worden vermeden.

Dosering en wijze van gebruik

Uw arts zal u zeggen hoeveel tabletten per dag u moet nemen en op welk tijdstip. U dient zich strikt aan deze aanwijzing te houden en de behandelingen niet voortijdig te staken.
In het algemeen geldt: voor volwassenen 1 1/2 tot 4 tabletten per dag verdeeld in 2 à 3 keer.
Ook kan de dagdosering in één keer ‘s avonds voor het slapen gaan worden ingenomen.

Er wordt met de laagste dosering begonnen. Vervolgens wordt de dosering stapsgewijs verhoogd totdat het effect optimaal is.
De tabletten dienen, bij voorkeur na de maaltijd, te worden ingenomen.

Bewaring en houdbaarheid

Bewaar bij kamertemperatuur (15-25°C) in de originele verpakking.
Niet te gebruiken na de op de verpakking en doordrukstrip (Exp.) vermelde datum.

Buiten bereik van kinderen houden.

Verpakking

Doosjes met 30 en 90 tabletten in doordrukstrips.

RVG-nummer

In het register ingeschreven onder RVG 09145.

Registratiehouder:

Pfizer bv
Rivium Westlaan 142
2909 LD Capelle aan den Ijssel

Voor vragen over dit geneesmiddel, bel 0800-MEDINFO (63 34 636)
Datering

8 juli 2003.