Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Trental en waarvoor wordt het gebruikt ?
2. Wat u moet weten voordat u Trental gebruikt
3.Hoe wordt Trental gebruikt ?
4.Mogelijke bijwerkingen
5 Hoe bewaart u Trental ?

Trenta1 400, tabletten met gereguleerde afgifte
De werkzame bestanddelen zijn: 400 mg pentoxifylline

Een tablet Trental bevat 400 mg pentoxifylline

* Andere bestanddelen (hulpstoten) zijn:
hydroxyethylcellulose, povidon, talk, magnesiumstearaat, hypromellose, titaandioxide (El 71), erythrosine (E127), macrogol 8000:

Registratiehouder:
Aventis Pharma B.V.
Bijenvlucht 30
3871 JJ Hoevelaken 2
033-25 33 911

In het register ingeschreven onder RVG 11175

1. Wat is Trental en waarvoor wordt het gebruikt?

* Trental is beschikbaar in de vorm van tabletten met vertraagde afgifte
Trental 400 wordt geleverd in een verpakking à 100 tabletten.

* Trental wordt toegepast bij de behandeling van ernstige claudicatio intermittens.
Dit middel is aan u voorgeschreven omdat u claudicatio intermittens hebt. U hebt ernstige klachten van pijn of een enkele maal zwakte in de benen die optreedt bij het lopen. U hebt geen looptraining kunnen ondergaan of u hebt hier niet op gereageerd.

2. Wat u moet weten voordat u Trental gebruikt
Gebruik Trental niet:

* wanneer u ernstige bloedingen heeft, ook van het oog,
* wanneer u lever en/of nierfunctiestoornissen heeft
* wanneer u een te lage bloeddruk hebt
* wanneer u gevoelig bent gebleken voor één van de bestanddelen van dit middel.

Wees extra voorzichtig met Trental

* wanneer u problemen hebt met de algehele bloedcirculatie, omdat dan uw bloeddruk tijdelijk kan dalen. Uw arts zal daarom beginnen met een lage dosering.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Over het gebruik van Trental in de zwangerschap bij de mens zijn onvoldoende gegevens bekend om de mogelijke schadelijkheid voor het ongeboren kind te kunnen beoordelen.
Het wordt daarom afgeraden om Trental te gebruiken tijdens de zwangerschap.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Raadpleeg tevens een arts indien u Trental gebruikt en zwanger wenst te worden.

Borstvoeding

Over het gebruik van Trental bij het geven van borstvoeding zijn onvoldoende gegevens bekend om de mogelijke schadelijkheid voor de baby te kunnen beoordelen. Het wordt aanbevolen om tijdens de periode waarin u borstvoeding geeft geen Trental te gebruiken, tenzij uw arts anders voorschrijft.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend dat Trental effect heeft op het besturen van voertuigen of het bedienen van machines. Een effect is daarom onwaarschijnlijk.
Gebruik van Trental in combinatie met andere geneesmiddelen
Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Bij gelijktijdig gebruik met andere bloeddrukverlagende middelen kan het nodig zijn de dosering van het bloeddrukverlagende middel te verlagen, omdat uw bloeddruk te laag kan worden.

3. Hoe wordt Trental gebruikt?

* uw arts zal de juiste dosering vaststellen.
* de gebruikelijke dosering is 2 tot 3 tabletten per dag, die u direct na de maaltijd zonder te kauwen kunt innemen.

* wanneer u na een behandeling van 2-3 maanden geen verbetering ervaart, is doorgaan met het gebruik van Trental niet zinvol.

In geval u bemerkt dat Trental te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Trental heeft ingenomen

Als u te veel van Trental heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Trental in te nemen:
Neem nooit een dubbele dosis van Trental om zo de vergeten dosis in te halen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan ook Trental bijwerkingen geven.
Informeer uw arts wanneer u een van onderstaande bijwerkingen heeft:
* maagdarmklachten zoals misselijkheid, en braken.
* hoofdpijn, opvliegers (flushes), duizeligheid

Bijwerkingen die zelden optreden zijn:
* overgevoeligheidsreacties zoals jeuk en huiduitslag
* bloedingen

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Trental?

Trental buiten het bereik en het zicht van kinderen houden

Niet bewaren boven 25°C
Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Trental niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na" of "exp

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in januari 2001