TROPICAMIDE 0,5% OOGDRUPPELS

SAMENSTELLING
Heldere, kleurloze, steriele oogdruppels die 0,5% m/v tropicamide bevatten. Als conserveermiddel is aanwezig: benzododeciniumbromide 0,005% m/v.

EIGENSCHAPPEN
Tropicamide is een anticholinergicum met een kortdurende werking. Oogdruppels die 0.5% m/v tropicamide bevatten, veroorzaken in het oog een snelle en kortdurende mydriasis en een geringe of geen cycloplegie.
15 tot 30 minuten na indruppelen wordt een mydriasis bereikt die 1-4 uur aanhoudt.

INDICATIES
Mydriase bij oogfundus onderzoek.

CONTRA-INDICATIES
Nauw-kamerhoekglaucoom.

Overgevoeligheid voor één der componenten van dit middel.

GEBRUIK TIJDENS DE ZWANGERSCHAP
Dit middel kan -voor zover bekend- zonder gevaar voor de vrucht overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN
Zolang de pupilverwijding bestaat dient men het verrichten van gevaarlijke werkzaamheden en het besturen van voertuigen te vermijden.
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten bij wie de oogboldruk verhoogd kan zijn.
Om systemische resorptie en de daaruit voortvloeiende bijwerking zoveel mogelijk te beperken verdient het aanbeveling om, gedurende 1-2 minuten na indruppeling, druk op de binnenste ooghoek uit te oefenen.

DOSERING
Bij volwassenen en kinderen 1 à 2 druppels 15 minuten voor het onderzoek. Verder indien nodig 1 à 2 druppels na 30 minuten.

BIJWERKINGEN
Tijdelijke prikkeling tijdens het indruppelen.
Wazig zien en fotofobie zolang de pupilverwijding bestaat.
Verhoging van de oogboldruk.
Droge mond, hartkloppingen, hoofdpijn.
De mydriasis en cycloplegie kunnen worden opgeheven door indruppeling van Pilocarpine oogdruppels.

VERPAKKING
Druppelflacon à 10 mi.

BEWARING EN HOUDBAARHEID
Bij kamertemperatuur bewaren.
Buiten bereik van kinderen houden.
Ongeopende flacons zijn houdbaar tot de op de verpakking vermelde datum.
Niet langer gebruiken dan 1 maand nadat de verpakking voor het eerst is geopend.

RVG NUMMER
Tropicamide 0,5% m/v, oogdruppels zijn in het register ingeschreven onder RVG 56688.

REGISTRATIEHOUDER
THEA PHARMA N.V.
Drie Bomenstraat 16
B-1180 Ukkel /
België

04/1996