METHYLCELLULOSE BOURNONVILLE 0,5% EN 1,25% OOGDRUPPELS

SAMENSTELLING:
Methylcellulose Bournonville 0,5% en 1,25%, oogdruppels bevatten per ml 5 mg resp. 12,5 mg methylcellulose Boumonville (4000 mPa.s) en als conserveermiddel 0,05 mg thiomersal.

WERKING:
Methylcellulose Bournonville dient om de traanfilm te stabiliseren, symptomen van droge ogen te verminderen en contactlenzen te bevochtigen.

GEBRUIK:
Methylcellulose Bournonville 0,5%:
Te weinig traanafscheiding;
- Het voorkomen van een ontsteking van het oogbindvlies en oogirritaties bij het niet sluiten van de oogleden gedurende algemene verdovingen;
- Aanbrengen van contactlenzen (behalve zachte);
- Gladmaken van het oppervlak van oogprothesen.

Methylcellulose Bournonville 1,25%:
- Oogspiegelen.
- Sommige vormen van droge keratitis (een droge ontsteking van het hoornvlies).

NIET TE GEBRUIKEN BIJ:
Niet voor langdurig gebruik bij toepassing van zachte contactlenzen.
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van dit product.

BIJWERKINGEN:
Dit geneesmiddel bevat thiomersal als conserveermiddel en het is mogelijk dat u/uw kind hierdoor een allergische reactie zal ondervinden.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN:
Korstvorming kan optreden, ook op de contactlens, wat slijtage van de contactlens tot gevolg kan hebben. Licht uw arts in als u/uw kind bekende allergieën heeft.

GEBRUIK TIJDENS DE ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING:
Dit middel kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht of het kind, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt in de zwangerschap en tijdens de borstvoeding.

INVLOED OP DE RIJVAARDIGHEID EN DE BEKWAAMHEID OM MACHINES TE GEBRUIKEN: Invloed op deze functies valt niet te verwachten.

WISSELWERKING MET ANDERE GENEESMIDDELEN:
Gelijktijdig gebruik van Methylcellulose Bournonville en andere in het oog aan te brengen middelen kan de werking van deze laatstgenoemde middelen verlengen.

DOSERING EN WIJZE VAN GEBRUIK:
Afhankelijk van de behoefte 2-6 maal daags één druppel, tenzij de behandelend (oog)arts anders voorschrijft.
Buig het hoofd achterover en kijk omhoog.
Het ooglid iets naar beneden trekken en laat hierin een druppel vallen.
De opening van de druppelaar niet aanraken en niet in contact laten komen met het oog (ooglid, oogharen, etc.) om de inhoud steriel te houden.

BEWARING EN HOUDBAARHEID:
Bewaar bij kamertemperatuur (15-25°C) en buiten invloed van licht in de originele verpakking. De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking vermeld achter "Niet te gebruiken na:" of "Exp.:". Na opening van de flacon mag de oplossing niet langer dan één maand worden gebruikt.

VERPAKKING: Flacon à 10 ml.

REGISTRATIE:
Methylcellulose Bournonville 0,5% en 1,25% oogdruppels zijn in het register ingeschreven onder RVG 20003 resp. RVG 20004.

REGISTRATIEHOUDER:
THEA PHARMA N.V.
Drie Bomenstraat 16
B-1180 Ukkel
België

06/2000