TRYPTIZOL® tabletten


ALGEMEEN ADVIES
Het is raadzaam eerst de bijsluiter te lezen voor u 'Tryptizol' gaat gebruiken ook als u dit geneesmiddel al eerder kreeg voorgeschreven. De informatie kan zijn aangepast aan de laatste inzichten en gegevens wanneer u verpakking begint. Als er nog vragen overblijven, kunt u het best even met uw arts of apotheker overleggen. Bewaar deze bijsluiter voor het geval u hem nog eens wilt lezen.

WAT ZIT ER IN 'TRYPTIZOL' EN HOE ZIET DIT GENEESMIDDEL ERUIT?
De werkzame stof in 'Tryptizol' heet amitriptylinehydrochloride. Het is handig deze naam, amitriptylinehydrochloride, te kennen wanneer u naar het buitenland gaat. Daarnaast zitten er ook onwerkzame stoffen in een tablet, voornamelijk nodig om een stevige tablet te kunnen produceren. Voor 'Tryptizol' 10 mg-tabletten zijn dat lactose, calciumwaterstoffosfaat, cellulose, maiszetmeel, silica, stearinezuur (E 570), magnesiumstearaat (E 572), hydroxypropylmethylcellulose (E 464), hydroxypropylcellulose (E 463), titaniumdioxide (E 171), indigotine (E132), talk (E 553b), carnaubawas (E 903). Voor 'Tryptizol' 25- en 50 mg-tabletten zijn dat lactose, calciumwaterstoffosfaat, cellulose, maiszetmeel, silica, stearinezuur (E 570),
magnesiumstearaat (E 572), hydroxypropylmethylcellulose (E 464), hydroxypropylcellulose (E 463), titaniumdioxide (E 171), talk (E 553b), chinolinegeel (E104), bruin ijzeroxide (E172) voor de 50 mg tablet en geel ijzeroxide (E 172) voor ' de 25 mg tablet, carnaubawas (E 903). Voor 'Tryptizol' 75 mg-tabletten zijn dat lactose, calciumwaterstoffosfaat, cellulose, maiszetmeel, silica, stearinezuur (E 570), magnesiumstearaat (E 572), hydroxypropylmethylcellulose (E 464), hydroxypropylcellulose (E 463), titaniumdioxide (E 171), talk, oranjegeel S (E110), carnaubawas (E 903).
Farmaceutische vorm en inhoud: 'Tryptizol' 10 mg-tabletten bevatten 10 mg amitriptylinehydrochloride, zijn rond van vorm, lichtblauw, met de ingeslagen code MSD 23.

Verpakking: doosje met tien strips à 10 tabletten. 'Tryptizol' 25 mg-tabletten bevatten 25 mg amitriptylinehydrochloride, zijn rond van vorm, geel, met de ingeslagen code MSD 45.
Verpakking: doosje met tien strips à 10 tabletten. 'Tryptizol' 50 mg-tabletten bevatten 50 mg amitriptylinehydrochloride, zijn rond van vorm, beige, met de ingeslagen code MSD 102.
Verpakking: doosje met tien strips à 10 tabletten. 'Tryptizol' 75 mg-tabletten bevatten 75 mg amitriptyline- hydrochloride, zijn rond van vorm, oranje, met de ingeslagen code MSD 430.
Verpakking: doosje met tien strips à 10 tabletten.

WAT IS 'TRYPTIZOL' VOOR EEN SOORT GENEESMIDDEL EN HOE WERKT HET?
'Tryptizol' behoort tot een groep geneesmiddelen die tricyclische antidepressiva wordt genoemd. Amitriptylinehydrochloride heeft sederende (kalmerende) eigenschappen.

'Tryptizol' tabletten worden in Nederland in de handel gebracht door:
Merck Sharp & Dohme BV,
Postbus 581,
2003 PC Haarlem,
tel. 023 - 5153 153

'Tryptizol' is in het register ingeschreven onder
RVG 02417 (10 mg), RVG 02418 (25 mg), RVG 05845 (50 mg) en RVG 07545 (75 mg).

WAAROM SCHRIJFT UW ARTS 'TRYPTIZOL' VOOR?
'Tryptizol' wordt voornamelijk gebruikt om depressies te behandelen. 'Tryptizol' kan ook gebruikt worden om bedplassen te behandelen, echter alleen dan wanneer een urineweginfectie uitgesloten is.

WANNEER MAG U 'TRYPTIZOL' NIET GEBRUIKEN?
Als u overgevoelig (allergisch) bent voor een van de genoemde bestanddelen van 'Tryptizol', mag u 'Tryptizol' niet gebruiken. Wanneer u na het innemen van een middel plotseling klachten krijgt die u normaal niet hebt, bijvoorbeeld huiduitslag, galbulten of koorts, kunt u er in het algemeen van uitgaan dat u overgevoelig voor dat middel bent. Ook dient u 'Tryptizol' niet gelijktijdig te gebruiken met bepaalde middelen tegen neerslachtigheid (monoamino- oxydase (MAO)- remmers), behandeld wordt met een middel tegen onvoldoende of gestoorde bewegingen van het maagdarmkanaal (cisapride) of als u recentelijk een hartaanval heeft gehad.

WAT MOET U UW ARTS VERTELLEN VOOR U DIT GENEESMIDDEL GAAT GEBRUIKEN?
De arts die u 'Tryptizol' voorschrijft, moet op de hoogte zijn van alle ziekten die u vroeger hebt gehad of op dit moment hebt, inclusief allergieën; psychische problemen; hart-, lever-, urineweg- of hormonale (schildklier) problemen; stuipen en staar.

KAN DIT GENEESMIDDEL GEBRUIKT WORDEN BIJ ZWANGERSCHAP OF BORSTVOEDING?
Bij kinderwens of als u al in verwachting bent, moet u direct contact opnemen met uw arts, die u zal helpen de voordelen van 'Tryptizol' tegen de mogelijke nadelen af te wegen. Gebruik geen 'Tryptizol' als u borstvoeding geeft. Daar 'Tryptizol' in de moedermelk wordt uitgescheiden, kan er mogelijk schade bij de zuigeling ontstaan.

KAN DIT GENEESMIDDEL DE RIJVAARDIGHEID OF HET BEDIENEN VAN MACHINES BEINVLOEDEN?
'Tryptizol' kan het concentratievermogen bij sommige patiënten verminderen; het besturen van motorrijtuigen en andere werkzaamheden die door een verminderde concentratie gevaarlijk worden, moeten worden nagelaten.

KAN 'TRYPTIZOL' SAMEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN WORDEN GEBRUIKT?
Het is belangrijk dat u uw arts vertelt welke middelen u nog meer gebruikt, ook als u ze zelf zonder recept hebt gekocht. Sommige geneesmiddelen hebben namelijk invloed op elkaars werking. Vertel uw arts daarom of u geneesmiddelen gebruikt ter behandeling van psychiatrische condities of depressieve geestesgesteldheid, maagzweren, verhoogde bloeddruk of onregelmatige hartslag. Vertel uw arts ook of u monoamino-oxydaseremmers (middelen tegen depressie), bepaalde pijnstillers, kalmerende middelen, slaapmiddelen en alcohol gebruikt. Als u elektroshocktherapie nodig heeft, vertel uw arts dan dat u 'Tryptizol' gebruikt. Er kan een wisselwerking optreden tussen antidepressiva en anti-epileptica (middelen tegen epilepsie) en thyreomimetica (middelen die de werking van de schildklier nabootsen). Gelijktijdig gebruik met orale anticonceptiva (de pil) versnelt de afbraak van 'Tryptizol' in het lichaam.

HOEVEEL 'TRYPTIZOL' IS GEBRUIKELIJK EN WANNEER?
Depressie
Uw arts heeft een bepaalde hoeveelheid 'Tryptizol' voorgeschreven. Het is van groot belang dat u zich aan dit voorschrift houdt. De dosering varieert per patiënt en zal al naar gelang uw respons worden aangepast. De gebruikelijke begindosering is 75 mg in over de dag verdeelde doses en de gebruikelijke onderhoudsdosering is 50-100 mg per dag in één gift. Uw arts kan van deze dosering afwijken en met een lage dosering beginnen en zal indien nodig de dosis verhogen, totdat uw symptomen verbeteren. De meeste patiënten worden ten minste drie maanden behandeld. Gebruik van 'Tryptizol' voor de behandeling van depressies bij patiënten jonger dan 12 jaar wordt niet aanbevolen.

Bedplassen
De dagelijkse dosering varieert van kind tot kind en zal door uw arts worden aangepast aan de leeftijd en het gewicht van uw kind.

OVERDOSERING
Als u (of iemand anders) onverhoopt een te grote hoeveelheid tabletten hebt ingenomen, is onmiddellijk overleg met een arts noodzakelijk zodat medische zorg direct kan worden verleend. Er kunnen ernstige bijwerkingen optreden.

DOSERING
Wat te doen als een dosis vergeten is.
Voor de behandeling is het van belang dat u iedere dag uw tablet inneemt. Mocht u toch een tablet zijn vergeten, neem dan geen extra tablet in maar ga verder met het voorgeschreven schema.
Wat te doen als er plotseling gestopt wordt met het innemen van het geneesmiddel. Stop niet zelf met 'Tryptizol' en verander nooit zelf de dosering zonder met uw arts te overleggen. Plotseling stoppen kan leiden tot misselijkheid, hoofdpijn en vermoeidheid. Geleidelijke verlaging van de dosis gedurende twee weken kan leiden tot irritatie, rusteloosheid en droom- en slaapstoornissen.

WELKE BIJWERKINGEN ZIJN BEKEND?
De meest gemelde bijwerkingen bij gebruik tijdens depressies zijn: sufheid, wazig zien, accomodatiestoornissen, verwijde pupillen, droge mond, vreemde smaak, misselijkheid, constipatie, gewichtstoename, vermoeidheid, desoriëntatie, afgenomen spiercoördinatie, toegenomen transpiratie, duizeligheid, licht gevoel in het hoofd bij plotseling opstaan (gevolg van bloeddrukverlaging), hoofdpijn, hartkloppingen, versnelde pols, verandering in libido, en impotentie.

Bijwerkingen tijdens gebruik voor bedplassen zijn minder frequent. De meest voorkomende zijn: sufheid, droge mond, wazig zien, accomodatiestoornissen en constipatie. Overgevoeligheidsreacties kunnen optreden, zoals galbulten, jeuk, uitslag of zwelling van gezicht en/of tong, waardoor het ademhalen of slikken moeilijk wordt, als een van deze verschijnselen optreedt, neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Mocht u deze klachten krijgen of klachten die niet in deze bijsluiter staan vermeld, neem dan direct contact op met uw arts of apotheker daar sommige bijwerkingen ernstig kunnen zijn.

HOE IS 'TRYPTIZOL' HET BEST TE BEWAREN?
Bewaar 'Tryptizol' niet boven 25 °C; bewaren in de originele verpakking. Op het doosje kunt u de uiterste gebruiksdatum vinden achter 'Niet te gebruiken na' en op de doordrukstrip achter 'exp', gevolgd door maand en jaar. Als de genoemde datum is verstreken, kunt u 'Tryptizol' het best in de verpakking naar de apotheek terugbrengen. Berg de tabletten zo op dat kinderen er niet bij kunnen.

Deze bijsluiter is voor het laatst bijgewerkt in januari 2001.