Ulcogant bijsluiter

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is Ulcogant en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Ulcogant inneemt.
3. Hoe wordt Ulcogant ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Ulcogant?

Ulcogant®, tabletten 1 g Ulcogant®, granulaat 1 g Ulcogant®, suspensie 1 g

Het werkzame bestanddeel is sucralfaat.

Zowel 1 tablet, als 1 zakje granulaat, als 1 zakje suspensie, als 5 ml suspensie bevat 1 g sucralfaat.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn
Ulcogant tabletten:
Magnesiumstearaat (E470b), macrogol, microkristallijne cellulose, calcium carboxymethyl cellulose.

Ulcogant granulaat:
Cellulose (E460), carmellose natrium (E466), macrogol, water.

Ulcogant suspensie:
Methylparahydroxybenzoaat (natriumzout) (E218), propylparahydroxybenzoaat (natriumzout) (E216) en saccherine (natriumzout), karamelsmaakstof, anijssmaakstof, natriumdiwaterstoffosfaat (E339), xanthaan gum (E415), glycerol
(E422), water.

Registratiehouder:
Merck BV
Postbus 8198
1005 AD Amsterdam

In het register ingeschreven onder:

Ulcogant tabletten: RVG 09131

Ulcogant granulaat: RVG 09132

Ulcogant suspensie: RVG 11079

1. Wat is Ulcogant en waarvoor wordt het gebruikt?

Ulcogant is verkrijgbaar als tablet, granulaat of suspensie.

Ulcogant tabletten zijn wit, rechthoekig en hebben een breukgleuf. Ze zijn verpakt in blisterstrips. Elk doosje bevat 5 strips met 10 tabletten.
Ulcogant granulaat zijn witte korrels verpakt in sachets. Eén sachet bevat 1,4 g granulaat. Elk doosje bevat 50 sachets.

Ulcogant suspensie is een witte drank verpakt in sachets of een flacon. In één sachet zit 5 ml suspensie. Elk doosje bevat 50 sachets. In een flacon zit 250 ml suspensie.

Ulcogant behoort tot de groep van de zogenaamde slijmvliesbeschermende geneesmiddelen.
Deze middelen vormen een laagje op de zweren in maag of twaalfvingerige darm, waardoor deze beschermd wordt tegen maag- en galzuur.

Ulcogant wordt gebruikt bij de behandeling van zweren in de maag of twaalfvingerige darm, ontstekingen van het slokdarmslijmvlies door oprisping van maagzuur en ter voorkoming van terugkerende zweren in maag of twaalfvingerige darm.

Ulcogant suspensie wordt tevens op intensive care afdelingen van ziekenhuizen gebruikt ter voorkoming van spontane bloedingen in het bovenste deel van het spijsverteringskanaal.

2. Wat moet u weten voordat u Ulcogant inneemt:
Gebruik Ulcogant niet:

* Als u een ernstig gestoorde nierfunctie heeft (uremie, dialysepatiënten).
* Als u een bepaalde ernstige maagoperatie (een zogenaamde supragastrointestinale operatie) heeft ondergaan.

Wees extra voorzichtig met het gebruik van Ulcogant:
* Als u een verminderde nierfunctie heeft, met name als u dialyse moet ondergaan; het aluminiumgehalte in het bloed kan verhoogd zijn.
Als u Ulcogant gebruikt voor de behandeling van een maagzweer, dan zal uw arts na 3 tot 4 weken een röntgenonderzoek en eventueel een endoscopie laten verrichten om eventuele kwaadaardige zweren uit te sluiten.

Er is maar weinig ervaring over het gebruik van Ulcogant door kinderen onder de 14 jaar. Kinderen onder de 14 jaar mogen daarom Ulcogant alleen gebruiken na een zorgvuldige afweging van eventuele voor- en nadelen. Het wordt aangeraden dat kinderen Ulcogant slechts gedurende korte tijd gebruiken.

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Uit onderzoek is tot dusver gebleken dat Ulcogant geen negatief/schadelijk effect heeft op de zwangerschap en de baby. Ulcogant kan dan ook zonder bezwaar op voorschrift van de arts tijdens de zwangerschap gebruikt worden.

Borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Het aluminiumbestanddeel van Ulcogant wordt in kleine hoeveelheden uitgescheiden in de moedermelk. Een risico voor de pasgeborene is niet te verwachten. Ulcogant kan na overleg met uw arts tijdens het geven van borstvoeding gebruikt worden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van Ulcogant op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen. Een negatieve invloed is echter niet waarschijnlijk.

Gebruik van Ulcogant in combinatie met andere geneesmiddelen Combinatie van de volgende geneesmiddelen met Ulcogant kan een ongewenste wisselwerking veroorzaken:

* Bepaalde antibacteriële middelen (tetracycline, tobramycine, colistine).
* Een bepaalde groep antibacteriële middelen (chinolonen en fluorochinolonen, zoals norfloxacine, ciprofloxacine, ofloxacine).
* Bepaalde anti-schimmelmiddelen (amphotericine B, ketoconazol).
* Een bepaald anti-epileptisch middel (fenytoïne).
* Een bepaald middel dat toegepast wordt bij psychische aandoeningen (sulpiride).
* Een bepaald middel dat gebruikt wordt bij hartfalen (digoxine).
* Bepaalde middelen die de maagzuurproductie remmen (cimetidine, ranitidine).
* Een bepaald middel dat gebruikt wordt bij longaandoeningen (theofylline).
* Bepaalde middelen bij galstenen (chenodeoxycholzuur, ursodeoxycholzuur).
* Schildklierhormoon (levothyroxine).

Als u naast deze middelen ook Ulcogant moet gebruiken, dan kan de opname van deze geneesmiddelen in het bloed verminderen waardoor ze minder goed werken. U kunt dit probleem oplossen door Ulcogant tenminste 2 uur voor of na het gebruik van een van deze middelen in te nemen.

* Middelen die de bloedstolling beïnvloeden. Uw arts zal de dosis van het
antistollingsmiddel nauwkeurig controleren en zonodig aanpassen.
* Middelen die een bepaald zout bevatten (kaliumnatriumwaterstoffosfaat). Door
het gelijktijdig gebruik van deze middelen kan het aluminiumniveau in het bloed
verhoogd worden.

Overleg in al deze gevallen met uw arts alvorens Ulcogant in te nemen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Ulcogant suspensie Ulcogant suspensie bevat zogenaamde benzoaten als conserveermiddel. Benzoaten irriteren de huid, ogen en slijmvliezen. Het kan het risico op geelzucht bij pasgeborenen verhogen.

3. Hoe wordt Ulcoqant ingenomen?
Hoeveel Ulcogant moet u innemen?

Bij maagzweren en zweren in de twaalfvingerige darm:
2 x daags 2 of 4 x daags 1 tablet(ten), sachet(s) granulaat, sachet(s) suspensie of maatdop(pen) (= 5 ml) suspensie.

Bij ontsteking van het slokdarmslijmvlies door oprisping van maagzuur:
4 x daags 1 tablet, sachet granulaat, sachet suspensie of maatdop suspensie.

Ter voorkoming van terugkerende zweren:

2 x daags 1 tablet, sachet granulaat, sachet suspensie of maatdop suspensie. Ter preventie van stressbloedingen (ziekenhuistoepassing):
6 x daags 5 ml suspensie.

Hoe neemt u Ulcogant in?

Ulcogant kan het beste worden ingenomen op een lege maag.
Bij inname van 4 doses Ulcogant per dag neemt u circa een half uur voor elke maaltijd een dosis in. De vierde dosis neemt u vlak voor het naar bed gaan. Bij inname van 2 doses per dag neemt u één dosis 's morgens bij het opstaan en de tweede dosis 's avonds vlak voor het naar bed gaan.

Ulcogant tabletten:
Laat 1 of 2 tabletten oplossen in een half glas water. Eventueel kunt u de hele tabletten ook met ruim voldoende vloeistof doorslikken.

Ulcogant granulaat:
Roer 1 of 2 sachet(s) in een half glas water.

Ulcogant suspensie in sachets:
U kunt de inhoud van een sachet direct innemen, maar u kunt ook de inhoud van het sachet op een lepel drukken. Hierna kunt u water drinken.

Ulcogant suspensie in flacons:
Haal de suspensie met behulp van de maatdop uit de fles. Hierna kunt u water drinken.

Duur van de behandeling

Uw arts zal u vertellen hoelang u Ulcogant moet gebruiken. Over het algemeen gelden de volgende aanwijzingen:

Bij maagzweren en zweren in de twaalfvingerige darm:
Meestal is een behandeling van 4 tot 6 weken voldoende om de zweren te laten verdwijnen. Zonodig kan uw arts besluiten dat u nog 6 weken Ulcogant moet gebruiken.

Bij ontsteking van het slokdarmslijmvlies door oprisping van maagzuur: Meestal is een behandeling van 6 tot 12 weken voldoende.

Ter voorkoming van terugkerende zweren:
Nadat de zweren verdwenen zijn, mag Ulcogant nog 6 tot 12 maanden gebruikt worden om nieuwe zweren te voorkomen.

Ter preventie van stressbloedingen (ziekenhuistoepassing):
Uw arts zal de duur van de behandeling bepalen. De duur van de behandeling verschilt namelijk per patiënt.

Wat moet u doen wanneer u teveel van Ulcogant heeft ingenomen?

Wanneer u teveel van Ulcogant heeft ingenomen, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wat moet u doen wanneer u heeft vergeten Ulcogant in te nemen?

Neem de vergeten dosis alsnog in, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Ulcogant wordt gestopt

Stop nooit met het gebruik van Ulcogant zonder uw arts te raadplegen. Als u te vroeg stopt met het gebruik van Ulcogant, kunnen de klachten weer terugkomen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Ulcogant bijwerkingen hebben. Hierbij vindt u een overzicht van mogelijke bijwerkingen.

De volgende bijwerking komt af en toe voor: Obstipatie.
In zeldzame gevallen kunnen optreden: Misselijkheid en een droge mond.
In zeer zeldzame gevallen zijn geconstateerd: Vol gevoel en duizeligheid.
Bij patiënten waarbij de werking van het maagdarmkanaal verminderd is (door een operatie aan het maagdarmkanaal, het gebruik van bepaalde geneesmiddelen of andere problemen met het maagdarmkanaal) is in enkele gevallen een onverteerbare prop in de maag of darmen (bezoar) geconstateerd.
Omdat er in Ulcogant suspensie bepaalde conserveermiddelen (hydroxybenzoaten) verwerkt zitten, kunnen patiënten die overgevoelig zijn voor deze stof last krijgen van allergische reacties zoals jeuk.

Ingeval er bij u een bijwerking optreedt die niet in de bijsluiter is vermeld, of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Ulcoqant

Houd Ulcogant buiten het bereik en het zicht van kinderen.

Bewaren beneden 25°C.
Droog bewaren. Bewaren in de originele verpakking.
Ulcogant suspensie mag niet in de koelkast of de vriezer bewaard worden.
Gebruik Ulcogant niet meer na de datum die op de verpakking achter "niet te gebruiken na" staat.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in juli 2004.