Patiënteninformatie Ultiva Injectie Patiënteninformatie

Ultiva®1 Injectie
Ultiva® 2 Injectie
Ultiva® 5 Injectie

poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie of infusie

PATIËNTENINFORMATIE

Het is verstandig om deze patiënteninformatie voor de operatie te lezen en daarna te bewaren Deze patiënteninformatie vertelt u niet alles over Ultiva Met vragen of klachten kunt u terecht bij uw arts of apotheker.

Wat is Ultiva?

Ultiva Injectie is een geneesmiddel in de vorm van een wit tot gebroken wit poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie of infusie.

Voordat Ultiva wordt toegediend, wordt het poeder opgelost in een geschikte vloeistof en indien nodig daarna verdund tot de benodigde sterkte..

Ultiva 1, 2 en 5 Injectie hebben precies dezelfde werkzame stof, namelijk remifentanil (als hydrochloride). Remifentanil behoort tot de geneesmiddelengroep van de opiolden.

Een flacon Ultiva 1, 2 en 5 Injectie bevat remifentanilhydrochloride overeenkomend met respectievelijk 1, 2 en 5 mg remifentanil.

Ultiva Injectie bevat als hulpstoffen glycine en hydrochloride (voor aanpassing van de zuurgraad (pH)). Ultiva Injectie is verkrijgbaar in verpakkingen van 5 flacons.

Ultiva 1, 2 en 5 Injectie zijn achtereenvolgens in het register van farmaceutische specialités ingeschreven onder
RVG 20601, RVG 20602 en RVG 20603.

In Nederland wordt Ultiva Injectie op de markt gebracht door
G1axoSmithKline B.V.,
Huis ter Heideweg 62,
3705 LZ Zeist.
Tel.: 030-6938100.

Wanneer wordt Ultiva gebruikt?

Ultiva wordt gebruikt als pijnstillend middel tijdens de inleiding van en/of gedurende algehele anesthesie. Ultiva wordt ook gebruikt als pijnstillend middel voor beademde patiënten op de intensive care.

Wanneer mag Ultiva niet worden gebruikt?
Als is gebleken, dat u overgevoelig bent voor remifentanil, één van de andere bestanddelen van Ultiva of voor fentanyl-achtige geneesmiddelen mag u Ultiva niet meer gebruiken.

Welke vragen moet u beantwoorden voordat Ultiva wordt gebruikt?

Indien u één of meer van de volgende vragen met "ja" beantwoordt, moet u dit aan uw arts vertellen:

* Heeft u ooit allergische reactie gehad tijdens een operatie?
* Heeft iemand u verteld dat u allergisch bent voor geneesmiddelen die worden gebruikt gedurende een operatie?
* Heeft u ooit ademhalingsproblemen gehad?
* Heeft u een lang e of onregelmatige hartslag?
* Heeft iemand u ooit verteld dat uw bloeddruk te laag is?
* Bent u zwanger of wilt u zwanger worden?
* Geeft u borstvoeding?

Zorg er voor dat uw arts weet welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt, ook die u zelf heeft gekocht.

Hoeveel Ultiva moet worden gebruikt?

Ultiva mag alleen worden toegediend onder zorgvuldige en gecontroleerde situaties door of onder begeleiding van een arts die bekend is met het gebruik en de werking van het geneesmiddel.

De arts bepaalt hoeveel Ultiva wordt toegediend en hoe lang. Dit is afhankelijk van het soort ingreep.

Welke bijwerkingen zijn van Ultiva bekend?

De meeste patiënten hebben geen problemen gehad met het gebruik van Ultiva. Net als met alle geneesmiddelen kunnen sommige patiënten bijwerkingen krijgen.

Sommige patiënten zijn allergisch voor geneesmiddelen. U bemerkt dit als u na de operatie één of meer van de volgende klachten heeft. Dit moet u direct aan uw arts vertellen:

* plotselinge kortademigheid en pijn of beklemming op de borst
* opgezwollen oogleden, gezicht, lippen, mond of tong
* bultvormige huiduitslag of waterpokken
Tijdens onderzoek en in de praktijk zijn de volgende bijwerkingen gezien, die meestal het gevolg zijn van de werking van Ultiva en die snel verdwijnen na stoppen of verminderen van de dosering. Vertel het uw arts zo snel mogelijk als u een van de bijwerkingen heeft ervaren.

Zeer vaak (meer dan 1 op 10) is gezien: spierstijfheid, lage bloeddruk, misselijkheid en braken. Vaak (meer dan 1 op 100 maar minder dan 1 op 10) is gezien: langzame hartslag, hoge bloedruk na een operatie, kortademigheid of ademnood, jeuken rillen. Soms (tussen 1 op 1000 en 1 op 100) is gezien: zuurstoftekort, pijn na een operatie en obstipatie. Zelden (tussen 1 op 10.000 en 1 op 1000) is gezien: sufheid, allergische reactie, hartstilstand (voorafgegaan door een trage hartslag bij patiënten die meer geneesmiddelen kregen.

Als u andere klachten hijgt of de hierboven genoemde klachten gaan niet over, moet u dit aan uw arts vertellen.

Hoe kan Ultiva het best worden bewaard?

Ultiva wordt het best bewaard beneden 25°C in de originele verpakking. Een oplossing Ultiva mag slechts 24 uur worden bewaard bij een temperatuur lager dan 25°C.
Op de doos en op de flacon wordt achter "Niet te gebruiken na" of "Exp" de uiterste gebruiksdatum vermeld. Ultiva mag na die datum niet meer worden gebruikt.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in augustus 2004.