Wij raden u aan deze bijsluiter te lezen, ook indien u Unidox Solutab al enige tijd gebruikt.
De informatie hierin kan namelijk zijn veranderd.

Wat is Unidox Solutab en hoe werkt het?

Samenstelling

Unidox Solutab bevat als werkzame stof 100 mg doxycycline (als monohydraat).

De hulpstoffen zijn: microkristallijne cellulose, saccharine, hydroxypropylcellulose, methylhydroxypropylcellulose, aerosil, magnesiumstearaat en lactose.

Hoe ziet Unidox Solutab eruit en hoe is het verpakt?

Unidox Solutab is een gele tablet met ronde vorm, voorzien van een inkeping aan de ene kant en de code 173 aan de andere kant. De tabletten zijn verpakt in strips van 8 stuks. De doordrukstrip zit in een geel/grijs/witte verpakking met opdruk Unidox Solutab.

Hoe werkt Unidox Solutab?

Unidox Solutab bevat een antibioticum, dat behoort tot de groep van de tetracyclines. Het verhindert dat de bacteriën, die de ziekte veroorzaken, zich verder kunnen vermeerderen. De ziekteverschijnselen (bijvoorbeeld koorts) verdwijnen binnen een paar dagen; het is echter toch noodzakelijk de voorgeschreven kuur af te maken. Als u zich na enkele dagen niet beter voelt neem dan contact op met uw arts.

Registratiehouder en fabrikant

Unidox Solutab is in het register ingeschreven ten name van Yamanouchi Pharma B.V. en wordt gemaakt door Yamanouchi Europe B.V., Leiderdorp.

Unidox Solutab is uitsluitend op recept verkrijgbaar en heeft als registratienummer RVG 11576.

Waarvoor kan Unidox Solutab gebruikt worden?

Unidox Solutab wordt gebruikt bij infecties van de luchtwegen, de nieren en urinewegen, bij bepaalde geslachtsziekten, huidinfecties, maagdarminfecties en ooginfecties, indien deze veroorzaakt worden door bacteriën, die gevoelig zijn voor doxycycline.

Wat u moet weten vóór u Unidox Solutab gaat gebruiken
Wanneer mag u Unidox Solutab niet gebruiken?

Unidox Solutab mag niet gebruikt worden bij overgevoeligheid voor tetracyclines, bij zwangerschap, en door vrouwen die borstvoeding geven. Ook mag Unidox Solutab niet door kinderen jonger dan 8 jaar en door patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis, eventueel samen met een ernstige nierfunctiestoornis, gebruikt worden.

Voorzorgen bij het gebruik van Unidox Solutab
Rode vlekjes op de huid, koorts of een pijnlijke tong kunnen wijzen op een overgevoeligheid voor Unidox Solutab. In dat geval moet u direct uw arts raadplegen.

Dit moet u ook doen, als er na blootstelling aan zonlicht of ultraviolet licht een sterke rode verkleuring van de huid optreedt. Het is raadzaam uw arts ook in te lichten over andere klachten, die na 1-2 dagen niet overgaan.

Wisselwerking

Unidox Solutab kan in combinatie met andere geneesmiddelen de werking daarvan beïnvloeden.

U dient bijvoorbeeld geen zuurbindende middelen of ijzerpreparaten gelijktijdig met Unidox Solutab te gebruiken. Ook kan aanpassing van de dosis van antistollingsmiddelen nodig zijn. Als u orale anticonceptiva ("de pil") gebruikt, kan de betrouwbaarheid hiervan zijn verminderd. Als u een narcose met methoxyfluraan krijgt terwijl u Unidox Solutab gebruikt kan dit nierbeschadiging geven.

Zorg daarom dat uw arts ervan op de hoogte is als u andere geneesmiddelen gebruikt.

Gebruik tijdens zwangerschap en bij het geven van borstvoeding

Unidox Solutab kan schadelijk zijn voor de ontwikkeling van de beenderen en het gebit van de ongeboren vrucht en van jonge kinderen. Het dient derhalve niet tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding te worden gebruikt. Overleg met uw arts hoe in dit geval uw aandoening het beste kan worden behandeld.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen

Bij het besturen van voertuigen en het bedienen van machines dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheid van optreden van duizeligheid, wazig zien of dubbelzien. Dit kan zich incidenteel voordoen.

Waarschuwing voor bepaalde hulpstoffen

Unidox Solutab bevat lactose, dat door sommigen niet goed verdragen wordt.

Aanwijzingen voor het gebruik van Unidox Solutab
Hoe dient Unidox Solutab ingenomen te worden?

Unidox Solutab kunt u op twee manieren innemen:
1) In zijn geheel inslikken met een glaasje water.
2) Onder goed roeren oplossen in minimaal een half kopje water en opdrinken.
Het innemen (met voldoende water) dient in staande of zittende houding te gebeuren, bij voorkeur tijdens de maaltijd.
De oplossing heeft een licht zoete smaak.

De normale dosering voor volwassenen en kinderen zwaarder dan 50 kg bedraagt:
De eerste dag 2 tabletten tegelijk of in 2 doses,de volgende dagen 1 tablet.

Gonorroe:
Bij mannen: 1 dosis van 300 mg of 2-4 dagen 200 mg per dag of 300 mg in 1 dosis na een uur gevolgd door nog eens 300 mg.

Bij vrouwen: 200 mg per dag totdat de infectie genezen is (meestal 5 dagen).
Urethritis of rectale infecties:
200 mg per dag gedurende 7 dagen.

Syfilis:
300 mg per dag gedurende tenminste 10 dagen.

Vlek-tyfus:
100-200 mg (afhankelijk van de ernst van de infectie) in 1 dosis.

Bij ouderen kan individuele aanpassing van de dosering noodzakelijk zijn.
Bij patiënten met lever- en nierfunctiestoornissen dient de dosering aangepast te worden. Uw arts kan van deze doseringen afwijken en geeft u instructies over het tijdstip van inname. De tabletten mogen niet worden gebroken om een lagere dosering te verkrijgen. De normale kuur is 5-10 dagen, soms kan deze echter ook langer duren. U dient de hele kuur af te maken.

Teveel Unidox Solutab ingenomen?

Wanneer u teveel Unidox Solutab tabletten heeft ingenomen is het verstandig uw arts te raadplegen.

Unidox Solutab vergeten in te nemen?

Wanneer u Unidox Solutab niet op tijd hebt ingenomen, moet u de dosis alsnog innemen. Als u dit ontdekt op het moment, dat u al aan de volgende dosis toe bent, dan moet u de vergeten dosis niet meer innemen, maar gewoon het schema volgen, alsof er niets gebeurd is.

Bijwerkingen

Maag- of darmklachten komen soms voor. Deze kunnen bestaan uit gebrek aan eetlust, misselijkheid, braken of diarree en gaan meestal vanzelf over.

Bij ernstige diarree uw arts waarschuwen.

Huiduitslag, roodheid onder invloed van zonlicht en overgevoeligheidsreacties kunnen optreden. Plaatselijke vochtophoping in met name de huid en gewrichten komt zelden voor. Hierover dient u uw arts in te lichten.
Bij langdurig gebruik of indien u al een lever- of nierinsufficiëntie hebt kan een (verdere) beschadiging optreden. De schildklier kan bruinzwart verkleuren zonder stoornissen in de functie.
Groeiend bot en tandontwikkeling kunnen nadelig worden beïnvloed.
Zelden kunnen duizeligheid, gezichtsstoornissen en hallucinaties (zinsbedrog) optreden.

Indien andere dan bovengenoemde bijwerkingen optreden, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe moet Unidox Solutab bewaard worden?

Unidox Solutab mag niet meer worden gebruikt na de vervaldatum die op de verpakking staat aangegeven. Bewaar Unidox Solutab droog, bij kamertemperatuur (15-25°C), in de verpakking waarin de apotheker het heeft afgeleverd.

Buiten het bereik van kinderen bewaren!

Overige informatie

Door wie wordt Unidox Solutab op de markt gebracht?
Unidox Solutab wordt in Nederland op de markt gebracht door:
Yamanouchi Pharma B.V.
Postbus 108
2350 AC LEIDERDORP
Telefoon
Telefax : 071 - 5455 850
Algemene wenken
: 071 - 5455 854

• Uw arts heeft u dit geneesmiddel voorgeschreven. Derhalve dient u zijn/haar aanwijzingen nauwkeurig op te volgen. Mocht u iets niet geheel duidelijk zijn, raadpleeg dan uw arts of de apotheker die u dit geneesmiddel verstrekt heeft.
Laat uw geneesmiddelen nooit door anderen gebruiken en gebruik zelf nooit het geneesmiddel van een ander.
Overtuig u er steeds van dat u geen geneesmiddelen verwisselt.
Bewaar geen restanten van geneesmiddelen. Gooi ze niet zomaar weg maar lever ze in bij uw apotheker.
Gelieve in geval van klachten het chargenummer te vermelden (zie verpakking).

Datum laatste wijziging © Yamanouchi Europe B.V.
januari 2000 Leiderdorp