URISPAS® 200
Flavoxaathydrochloride

Leest u deze informatie regelmatig door, ook wanneer u Urispas al vaker heeft gebruikt. De informatie kan zijn aangepast aan nieuwe inzichten.

Samenstelling

Urispas 200 bevat als werkzaam bestanddeel 200 mg flavoxaathydrochloride per dragee.

Werking/toepassing

Urispas is een geneesmiddel, dat krampstillend werkt op het spierweefsel van de onderste urinewegen, waaronder de blaas. Urispas wordt toegepast bij bepaalde aandoeningen van de urineblaas en urinewegen. Het dient ter vermindering van het aantal urine-lozingen gedurende de dag en de nacht en ter behandeling van pijnlijke urinelozingen als gevolg van ontstekingen van de blaas en urinewegen.

Ook wordt Urispas gebruikt bij herhaalde loze aandrang tot urineren, urine-incontinentie (het niet kunnen ophouden van de urine) en bij krampen in blaas en urinewegen.

Niet gebruiken bij
Vernauwingen in het maagdarmkanaal.
Neiging tot stilstand van de darmbewegingen.
Overgevoeligheid voor bestanddelen van Urispas.

Bijwerkingen

Bij gebruik van Urispas kan misselijkheid en braken, hoofdpijn, slaperigheid en verstopping optreden. Ook kan een gedeelte van de urine in de blaas worden vastgehouden. Raadpleeg uw arts als de klachten langere tijd aanhouden.

Waarschuwingen en voorzorgen

Voorzichtigheid in het gebruik van Urispas is gewenst als u verhoogde oogboldruk of een nieraandoening heeft.

Gebruik tijdens zwangerschap en het geven van borstvoeding

Tijdens de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding slechts gebruiken na overleg met uw arts.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit produkt op de rijvaardigheid en op de bekwaamheid om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Wisselwerking met geneesmiddelen en andere vormen van wisselwerking

Indien u ook andere geneesmiddelen gebruikt, vertelt u dit dan aan uw arts. Bij het gebruik van Urispas wordt voorlopig geadviseerd geen pijnstillers of andere krampstillende middelen in te nemen.

Aanwijzingen voor gebruik

De arts of apotheker heeft u verteld hoeveel dragees u per dag moet innemen en op welke tijdstippen. Dit staat ook vermeld op het etiket van de apotheek. Houdt u zich strikt aan deze aanwijzingen.
In het algemeen geldt de volgende dosering:
bij volwassenen 3 - 4 maal per dag 1 dragee. Urispas moet bij voorkeur na de maaltijd worden ingenomen.

Bewaring en houdbaarheid

Urispas bewaren bij kamertemperatuur (15 25°C) in de originele verpakking op een droge plaats. De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking achter de aanduiding ‘niet te gebruiken na’. Op de doordrukstrips staat de uiterste gebruiksdatum vermeld achter de afkorting ‘EXP’. De eerste twee cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaartal.

De verpakking buiten het bereik van kinderen houden.

Inschrijving

Urispas 200 is in het register ingeschreven onder RVG 08322.

Verpakkingsvorm

Urispas 200 wordt afgeleverd als witte dragees, verpakt in doordrukstrips. Elke doos bevat 90 dragees.


Registratiehouder

Nycomed bv,
Postbus 31,
2130 AA Hoofddorp.

In licentie van Recordati.

Voor nadere informatie over Urispas kunt u contact opnemen met uw arts of apotheker. Gelieve bij klachten het op de verpakking vermelde chargenummer op te geven.
©Nycomed bv