Informatie voor de gebruiker Benaming:

Urogliss

Samenstelling:

1 g gel bevat 20 mg lidocaïnehydrochloride en 0,5 mg chloorhexidinedihydrochlo
hulpstoffen glycerine, hydroxyethylcellulose, zoutzuur en water voor injectie.

Farmaceutische vorm en inhoud:
gel voor urethraal gebruik in harmonika-tube van 12,5 of 8,5 g.

Werking:
Urogliss is een gel met een lokaal verdovende en desinfecterende werking.

Verpakking:
Urogliss wordt geleverd per 25 tubes in een kartonnen doos.

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen in Nederland:
Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H.
Salzbergstrasse 96,
A 6060 Absam/Tirol,
Oostenrijk

Voor inlichtingen in Nederland:
Montavit Pharma, Almelo
tel: 0546-456106
fax:0546-456118

Urogliss is in het register ingeschreven onder RVG 11510.

Toepassing: Urogliss wordt gebruikt als gel bij het in de plasbuis inbrengen van catheters (rubber of plastic slangetje) en instrumenten, en andere handelingen wanneer een gel met een lokaal verdovende en desinfecterende werking nodig is.

Wanneer niet gebruiken: als blijkt dat er overgevoeligheid bestaat voor één van de bestanddelen of als er sprake is van bepaalde stoornissen aan het hart (2e en 3e graads AV-blok).

Waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik:
Urogliss mag alleen worden ingebracht door de arts of ander daarvoor opgeleide personen. Bij patiënten met ernstig hartfalen, slechte lever-en/of nierwerking, ernstige beschadiging of ontsteking van de plasbuis en bij patiënten met een verhoogde kans op spiertrekkingen dient Urogliss met de nodige voorzichtigheid te worden gebruikt.

Gebruik bij zwangerschap en borstvoeding:
dit geneesmiddel kan zonder gevaar voor de vrucht, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt in de zwangerschap.

In therapeutische doseringen is er in het algemeen geen risico voor het kind tijdens borstvoeding. Slechts kleine hoeveelheden lidocàine komen terecht in de moedermelk.

Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen: bij juiste toepassing zijn geen effecten hierop te verwachten.

Wisselwerking met andere geneesmiddelen: bij gelijktijdige toepassing van lidocaïne met andere hartpreparaten zoals 13-blockers, anti-arrhytmica en calcium-antagonisten is voorzichtigheid geboden vanwege mogelijke wisselwerking op het hart.

Aanwijzingen voor het gebruik:
de inhoud van 1 tube is normaal voldoende om de plasbuis te vullen. Eerst wordt de plasbuisopening schoongemaakt: daarna. wordt de tube uit de verpakking gehaald en de sluiting er helemaal afgebroken. Nu kan de tip van de tube in de opening van de plasbuis worden gedaan en de tube langzaam hierin worden leeggedrukt. Na enige minuten is de plasbuis voldoende verdoofd en kan de katheter of het instrument worden ingebracht.

Bijwerkingen:

van chloorhexidine en lidocaïne zouden deze heel zelden voor kunnen komen. Er kan dan een plaatselijke irritatie optreden in de vorm van een lichte jeuk.
Reacties op het lichaam zijn van lidocane, gezien de wijze van toediening en toepassing, niet te verwachten.

Bij gebruik van meerdere ampullen zou in bepaalde situaties (grote ontstekingen van de plasbuis, overloop in de blaas) een grotere of versnelde opname van lidocaïne kunnen plaatsvinden. Dit kan leiden tot effecten op het centrale zenuwstelsel in de vorm van bv. onrust, duizeligheid, slaperigheid en beven.
Reacties op het hart zoals hartritme stoornissen en verminderde contractiekracht treden normaliter pas op bij een verhoogde lidocaïne-bloedspiegel.

Houdbaarheid en bewaren:
ongeopende verpakkingen zijn te gebruiken tot de op de verpakking aangegeven datum ( maand en jaar).
Donker (in de doos) en niet boven 25°C bewaren.
Geopende verpakkingen niet weer gebruiken! !

Geneesmiddelen altijd buiten het bereik van kinderen houden! !
Datum: