Patiëntenbijsluiter

Urokinase Kabi Poeder voor injectievloeistof

Waaruit bestaat Urokinase-Kabi en hoe werkt het?

De kleurloze glazen injectieflacons Urokinase-Kabi poeder voor injectievloeistof bevatten een steriel, wit poedermengsel dat wordt opgelost en door de arts als injectie of infuus aan u wordt toegediend.

Het werkzame bestanddeel van Urokinase-Kabi heet Urokinase.

Urokinase behoort tot de groep van geneesmiddelen, de zogenaamde trombolytica, die ervoor zorgen dat er plasmine, een bepaalde stof in het lichaam, wordt geactiveerd die bloedstolsels, die in de bloedvaten, in de longen, of in shunts van dialyse patiënten zijn ontstaan, oplost.

De sterkte van Urokinase wordt uitgedrukt in internationale eenheden.

Urokinase bevat per flacon 50.000, 100.000, 250.000 of 500.000 internationale eenheden (IE) Urokinase.

Daarnaast bevat het poedermengsel de volgende hulpstoffen, dinatriumwaterstoffosfaat, natriumdiwaterstoffosfaat en menselijk albumine.

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen van Urokinase-Kabi in Nederland is: medac GmbH
Fehlandtstrasse 3
D-20354 Hamburg, Duitsland

Urokinase-Kabi 50.000 IE is in het register ingeschreven onder RVG 12495
Urokinase-Kabi 100.000 IE is in het register ingeschreven onder RVG 12496
Urokinase-Kabi 250.000 IE is in het register ingeschreven onder RVG 12497
Urokinase-Kabi 500.000 IE is in het register ingeschreven onder RVG 12498

Wanneer kan Urokinase-Kabi worden gebruikt?

Urokinase-Kabi wordt gebruikt bij een longembolie (dit is een door bloedstolsels, veroorzaakte verstopping van de bloedvaten in de longen), bij diep veneuze trombose (dit is een door bloedstolsels veroorzaakte verstopping van de bloedvaten in de armen of benen).

Urokinase-Kabi werkt door bloedstolsels in de verstopte bloedvaten in de longen en in de ledematen op te lossen, waardoor deze vaten worden geopend.

Daarnaast wordt Urokinase-Kabi gebruikt om bloedstolsels die ontstaan zijn in shunts van dialyse patiënten op te lossen.

Wanneer dient u Urokinase-Kabi niet te gebruiken?
Urokinase-Kabi dient niet te worden gebruikt in de volgende situaties:

als er een risico op bloedverlies bestaat, zoals wanneer u kortgeleden (minder dan 10 dagen) bent geopereerd of een andere chirurgische ingreep heeft ondergaan (bijv. een biopsie of een ruggenprik)
als u last heeft van een maagzweer of een bloedende ontsteking in uw darm
- wanneer u een extreem lage hoeveelheid bloedplaatjes heeft (deze spelen een rol bij de bloedstolling); dit wordt trombocytopenie genoemd, of wanneer u last heeft van een verhoogde bloedingsneiging die moeilijk te stelpen is; dit wordt hemorragische diathese genoemd
wanneer u last heeft van een verhoogde bloeddruk
wanneer u menstrueert
wanneer u kortgeleden een herseninfarct of beroerte heeft gehad of op vermoeden daarvan.
Indien u ouder dan 75 jaar bent zal uw arts in het algemeen voorzichtig zijn met het voorschrijven van Urokinase-Kabi.

Waar moet u op letten voor en tijdens het gebruik van Urokinase-Kabi?

Omdat urokinase een sterk werkend geneesmiddel is met een risico op bloedingen, zult u altijd worden behandeld in een omgeving waar men de beschikking heeft om hiertegen de juiste maatregelen te nemen.
Daarnaast zal men zich zo zorgvuldig mogelijk ervan verzekeren dat u urokinase nodig heeft. Uw arts zal u tijdens het gebruik van urokinase geen injecties in de spieren toedienen.
Men zal urokinase met terughoudendheid toepassen bij patiënten de lijden aan ernstige lever-of nierstoornissen en nierstenen, bepaalde longaandoeningen, kanker met uitzaaiingen en bij ouderen.

Gebruik tijdens zwangerschap en de periode van borstvoeding

Vertel uw behandelend arts wanneer uw zwanger bent of zwanger wilt worden. Urokinase mag bij zwangere vrouwen en bij vrouwen die borstvoeding geven alleen gebruikt worden als dit dringend nodig is, omdat er geen ervaringen bekend zijn over de veiligheid bij de mens onder deze omstandigheden.

Kan Urokinase-Kabi tegelijkertijd met ander geneesmiddelen worden gebruikt?

Het gebruik van urokinase tegelijk met andere geneesmiddelen kan het effect van urokinase beïnvloeden.

Het is belangrijk dat u uw arts informeert over alle geneesmiddelen die u gebruikt of gebruikt heeft.

Indien u geneesmiddelen gebruikt die de kans op bloedingen verhogen, dient u hiermee te stoppen voor u urokinase gebruikt. Ze mogen niet gelijktijdig met urokinase worden gebruikt.

Aanwijzingen voor het juiste gebruik van Urokinase-Kabi
Urokinase-Kabi mag alleen door een arts of onder toezicht van een arts worden toegediend.

Het is mogelijk dat uw arts dit geneesmiddel om een andere reden en in een andere dosering geeft dan in deze bijsluiter is beschreven.

Urokinase wordt via een ader toegediend. De dosering is afhankelijk van de ernst van de aandoening.

Indien u wordt behandeld voor diepe veneuze trombose, zult u in eerste instantie waarschijnlijk 250.000 eenheden in 10 tot 20 minuten toegediend krijgen, vervolgens 250.000 eenheden per uur. Als na drie dagen te weinig of geen effect is bereikt, kan de arts uw bloed controleren en eventueel de nodige maatregelen nemen om de behandeling nog een aantal dagen voort te zetten.

Indien u wordt behandeld voor longembolie, zult u in eerste instantie 250.000 eenheden 10 tot 20 minuten toegediend krijgen, vervolgens 250.000 eenheden per uur gedurende 24 uur. Als na 24 uur geen effect is verkregen, kaan uw arts besluiten de behandeling niet voort te zetten.

indien u wordt behandeld voor bloedstolsels in een shunt, zal er 10.000 - 25.000 eenheden in de shunt worden gebracht die met een klem is afgesloten. Deze behandeling kan na 30 tot 45 minuten worden herhaald.

Gebruiksaanwijzing

De flacons met 50.000 en 100.000 eenheden dienen te worden opgelost in 2 ml fysiologische zoutoplossing of water voor injecties. De flacons met 250.000 eenheden dienen te worden opgelost in 5 ml fysiologische zoutoplossing of water voor injecties. De flacons met 500.000 eenheden dienen te worden opgelost in 10 ml fysiologische zoutoplossing of water voor injecties.
De oplossing dient direct na bereiding te worden toegediend.

Wat gebeurt er bij overdosering?

Aangezien Urokinase-Kabi alleen onder zorgvuldig gecontroleerde omstandigheden wordt toegediend, is de kans op overdosering klein. Indien er toch teveel wordt toegediend bestaat er een verhoogde kans op bloedingen. Uw arts zal dan de nodige maatregelen nemen om u te beschermen tegen de effecten van de overdosering.

Welke bijwerkingen kunt u verwachten?

Waar de huid beschadigd is (bijv. door prikken) kunnen bloedingen ontstaan; deze bloedingen kunnen meestal worden verholpen door een drukverband. Indien een zware, ernstige bloeding ontstaat, komen de volgende maatregelen in aanmerking:

- het stoppen met de behandeling;
- het aanvullen van verloren bloedbestanddelen met bloedtransfusies; het geven van een middel dat de stolling bevordert.
Soms kan er koorts optreden. Het is zelden nodig om deze te behandelen met koortsverlagende middelen.

Urokinase is van menselijke oorsprong. De kans op heftige overgevoeligheidsreacties is dan ook klein, maar kan niet worden uitgesloten. Andere allergische reacties zoals luchtwegvernauwingen en huiduitslag kunnen optreden.

Waarschuw uw arts indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter of als u een bijwerking als ernstig ervaart.

Hoe kan Urokinase-Kabi het beste bewaard worden?

Het steriele poeder in de flacons zal in het ziekenhuis bewaard worden bij kamertemperatuur (15 - 25 °C) en is houdbaar tot de op de verpakking vermelde vervaldatum. Wanneer het poeder volgens de regels is opgelost in de daarvoor bestemde hoeveelheid oplosmiddel moet het direct worden toegediend.

Deze bijsluiter is geschreven op 20.06.2003

.