BIJSLUITER

VALDISPERT®

INFORMATIE

Deze bijsluiter bevat essentiële informatie over Valdispert. In deze bijsluiter leest u hoe u dit geneesmiddel het best kunt gebruiken. Ook als u Valdispert al eerder heeft gebruikt, is het zinvol de bijsluiter te lezen: er kan nieuwe informatie in staan.

SAMENSTELLING

Valdispert bevat 45 mg valeriaanextract per dragee.

De volgende hulpstoffen zijn verwerkt: lactose monohydraat, Macrogol 4000, microcrystallijne cellulose, watervrije colloïdale siliciumdioxide, magnesiumstearaat, schellak, hypromellose (3 mPas), talk, lichte magnesiumoxide, arabische gom, sucrose, polyvinylpyrolidon, Macrogol 6000, titaandioxide (E171), natriumcarmellose, bijenwas en carnaubawas.

Valdispert heeft kalmerende eigenschappen. Het maakt niet suf.

INHOUD
Valdispert is verkrijgbaar in een flacon met 100 dragees.

INDICATIE
Bij lichte vormen van nervositeit en spanning. Valdispert behoort tot de groep rustgevende geneesmiddelen.

REGISTRATIEHOUDER
Vemedia Manufacturing B.V.,
Verrijn Stuartweg 60
1112 AX Diemen
Voor meer informatie: bel 0900 233 36 66 (€0,1S/min)

Valdispert staat in het register van geneesmiddelen ingeschreven onder RVG 02570.


NIET GEBRUIKEN BIJ
Valdispert mag niet worden gebruikt bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen.

WAARSCHUING
Gebruik dit geneesmiddel als u zwanger bent of borstvoeding geeft, alleen na overleg met uw arts. Voorzover bekend kan Valdispert zonder gevaar voor de vrucht overeenkomstig het voorschrift gebruikt worden.

Valdispert heeft, voor zover bekend, geen invloed op het rijgedrag of op het bedienen van machines.

DOSERING
Naar behoefte drie maal daags 1–3 dragees met water innemen.

Dragees in het geheel doorslikken.
Neem contact op met uw arts als u dit geneesmiddel langer dan 14 dagen wilt gebruiken.

In het geval van een éénmalige overdosering zijn er geen overdoseringverschijnselen bekend.

Indien een keer vergeten wordt Valdispert in te nemen, wacht dan tot de volgende dosis genomen zal worden. Neem dan niet meer dan de gewone hoeveelheid in.

BIJWERKINGEN

Een geneesmiddel heeft soms ongewenste effecten, zogenaamde bijwerkingen. Van Valdispert zijn nog nooit bijwerkingen bewezen. Indien u vermoedt dat er toch bijwerkingen optreden, waarschuw dan uw arts.

BEWAREN
Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Op de verpakking staat de uiterste gebruiksdatum. Valdispert niet bewaren boven de 25 °C.

De bijsluiter is voor het laatst herzien in: juni 2003.