1998

Patienteninformatie Ventolin 200 Diskus,
19 oktober 1998

Wij raden u om deze patienteninformatie te lezen voordat u Ventolin Diskus gaat gebruiken. Als u daarna nog vragen heeft, kunt u uw arts of apotheker raadplegen.
In geval van vragen of klachten kunt u terecht bij uw arts, uw apotheker of Glaxo Wellcome B.V. Het is handig de verpakking te bewaren, want hierop staat het chargenummer waaraan de fabrikant Ventolin Diskus kan herkennen.

WAT IS VENTOLIN DISKUS?
Ventolin 200 Diskus is een geneesmiddel in de vorm van een poeder. De Diskus is een speciaal apparaatje om het poeder te inhaleren. Elke dosis is apart verpakt in een folie. Het folie beschermt het poeder tegen vocht. Op de Diskus staat de naam vermeld: "VentolinTM 200 DiskusT".

De werkzame stof in Ventolin 200 Diskus heet salbutamol (als hemisulfaat). Bij elk gebruik inhaleert u 200 microgram (= 0,0002 gram) salbutamol, en lactose.

Een verpakking Ventolin 200 Diskus bevat 60 doses.

Ventolin 200 Diskus is in het register van farmaceutische specialites ingeschreven onder RVG 19496.

In Nederland wordt de Ventolin 200 Diskus op de markt gebracht door:
Glaxo Wellcome B.V.,
Huis ter Heideweg 62,
3705 LZ Zeist,
tel. 030-6938100

WANNEER SCHRIJFT UW ARTS VENTOLIN VOOR ?
Uw arts heeft u Ventolin voorgeschreven om benauwdheidsaanvallen bij astma, chronische bronchitis (luchtwegontsteking) of emfyseem (uitrekking van de longblaasjes) op te heffen.

WANNEER MAG U VENTOLIN NIET GEBRUIKEN?
Als is gebleken dat u overgevoelig bent voor Ventolin Diskus mag u het geneesmiddel niet meer gebruiken voordat u overleg heeft gehad met uw arts. Van overgevoeligheid kan sprake zijn als u na inhalatie plotseling last krijgt van: gezwollen oogleden, lippen of gezicht, benauwdheid, rode huid, galbulten en/of jeuk.

WANNEER MOET U EXTRA OPLETTEN?
Als u een verhoogde schildklierwerking, verhoogde bloeddruk of een zwakte van de hartspier heeft, is het verstandig voor gebruik van Ventolin contact op te nemen met uw arts.
Als u bij regelmatig gebruik van Ventolin merkt dat benauwdheidsklachten aanhouden of sneller terugkeren dan u gewend bent, is het raadzaam uw arts te raadplegen. Neem in ieder geval nooit meer inhalaties dan uw arts u heeft voorgeschreven.

In het algemeen heeft Ventolin geen invloed op de rijvaardigheid en het bedienen van machines. Soms kunt u last krijgen van trillende handen.

KUNT U VENTOLIN SAMEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN GEBRUIKEN?
U kunt Ventolin met bijna alle geneesmiddelen combineren. Dat gebeurt bijvoorbeeld regelmatig met andere geneesmiddelen tegen benauwdheid.

Wij raden u aan uw arts te vertellen welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt.
U kunt Ventolin niet samen gebruiken met bepaalde geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (beta-blokkers).

VENTOLIN EN ZWANGERSCHAP OF BORSTVOEDING
Als u zwanger bent of borstvoeding geeft en u wilt Ventolin gebruiken, raden wij u aan dit altijd eerst met uw arts te overleggen.

HOEVEEL VENTOLIN DISKUS MOET U GEBRUIKEN EN WANNEER?
Het is belangrijk dat u voor gebruik van Ventolin Diskus de instructie doorleest. Uw arts heeft u verteld hoeveel Ventolin u moet inhaleren en hoe vaak per dag.
De gebruikelijke dosering voor de behandeling van een benauwdheidsaanval is als volgt:

VOLWASSENEN:
- 1 inhalatie
De maximale dosering per dag is 4 inhalaties.

KINDEREN VANAF ZES JAAR :
- 1 inhalatie
De maximale dosering per dag is 2 inhalaties.

Deze dosering geld: in gevallen waarin 200 mg Ventolin (of meer) nodig is.
Indien u een andere inhalator gebruikt kan uw arts de dosering aanpassen. Doe dit altijd in overleg met uw arts.

In geval van overdosering: Als u meer inhalaties Ventolin heeft genomen dan uw arts u heeft voorgeschreven kunnen soms trillende handen of een licht versnelde hartslag optreden. Bij eventuele klachten is het verstandig uw arts te raadplegen.

WELKE BIJWERKINGEN ZIJN ER BEKEND?
Doordat u Ventolin inhaleert komt het geneesmiddel direct in uw luchtwegen terecht. Door deze directe manier van toediening veroorzaakt Ventolin weinig bijwerkingen.
In sommige gevallen kunt u last krijgen van trillende handen, mond- en keelirritatie of een versnelde hartslag. Als u andere klachten krijgt of de hierboven gemelde klachten gaan niet over kunt u beter eerst met uw arts overleggen of u doorgaat met het gebruik.
Mocht u kort na inhalatie merken dat uw benauwdheid plotseling erger wordt, moet u direct uw behandeling staken en uw arts raadplegen.

HOE KUNT U VENTOLIN DISKUS HET BEST BEWAREN?
Ventolin Diskus bewaart u het best in de originele verpakking tussen 2 en 30°C.
Het geneesmiddel is beperkt houdbaar: de uiterste gebruiksdatum kunt u op het doosje en op de Diskus lezen na de tekst: "Niet te gebruiken na:" of "exp.:". Gebruik Ventolin Diskus na die datum niet meer, maar breng de Diskus in de verpakking terug naar uw apotheek.
Bewaar geneesmiddelen altijd zo, dat kinderen er niet bij kunnen.

HOE WERKT VENTOLIN ?
Uw benauwdheid ontstaat doordat bepaalde prikkels kramp-achtige samentrekkingen van spiertjes in de luchtwegen veroorzaken. Prikkels kunnen bijvoorbeeld zijn: huisdieren, pollen, stof, kou, inspanning of rook. Ventolin vermindert de kramptoestand van de spiertjes, waardoor de benauwdheid afneemt. Afhankelijk van de ernst zal uw benauwdheid in het algemeen binnen enkele minuten afnemen. Ventolin is tenminste 4 uur werkzaam. Raadpleeg uw arts als dit niet het geval is.

Copyright Glaro Wellcome B. V. , oktober 1998