VENTOLIN® OPLOSSING inhalatievloeistof
PATIËNTENINFORMATIE

Wij raden u aan deze patiënteninformatie te lezen voordat u Ventolin Oplossing gaat gebruiken. Met vragen of klachten kunt u terecht bij uw arts, uw apotheker of GlaxoSmithKline BV. Het is handig de verpakking te bewaren, want hierop staat het chargenummer waaraan de fabrikant Ventolin Oplossing kan herkennen.

WAT IS VENTOLIN OPLOSSING?

Ventolin Oplossing is een geneesmiddel in de vorm van een heldere, kleurloze vloeistof, die moet worden geïnhaleerd met behulp van een vernevelaar. De (verdunde) inhalatievloeistof wordt in de vernevelaar gemengd met lucht, zodat er een fijne nevel ontstaat. Deze nevel moet u vervolgens met behulp van een mondstuk of masker inhaleren. De werkzame stof in Ventolin Oplossing heet salbutamol (als hemisulfaat). Elke milliliter bevat 5 milligram (= 0,005 gram) salbutamol. Ventolin Oplossing bevat de volgende hulpstoffen: gedestilleerd water en benzalkoniumchloride om bederf van de inhalatievloeistof tegen te gaan
Een verpakking Ventolin Oplossing bevat 1 flacon met 20 ml inhalatievloeistof à 5 mg per ml en een pipetje à 0,5 ml.

Ventolin Oplossing is in het register van farmaceutische specialités ingeschreven onder RVG 06676.

In Nederland wordt Ventolin Oplossing op de markt gebracht door:
GlaxoSmithKline BV,
Huis ter Heideweg 62,
3705 LZ Zeist, tel. 030-6938100.

WANNEER SCHRIJFT UW ARTS VENTOLIN VOOR ?

Uw arts heeft u Ventolin Oplossing voorgeschreven om ernstige, voortdurende benauwdheidaanvallen bij astma of chronische bronchitis (luchtwegontsteking) te verhelpen.

WANNEER MAG U VENTOLIN OPLOSSING NIET GEBRUIKEN?

Als is gebleken dat u overgevoelig bent voor Ventolin Oplossing mag u dit geneesmiddel niet meer gebruiken voordat u overleg heeft gehad met uw arts. Van overgevoeligheid kan sprake zijn als u na inhalatie plotseling last krijgt van: benauwdheid; gezwollen oogleden, lippen of gezicht; rode huid; galbulten en/of jeuk.

WANNEER MOET U EXTRA OPLETTEN?

Voordat u met dit medicijn begint, moet u uw arts ervan op de hoogte brengen:
Als u een hartaandoening, een onregelmatige hartslag of een benauwd gevoel op de borst hebt of ooit hebt gehad.
Als u een verhoogde schildklierwerking, verhoogde bloeddruk of een zwakte van de hartspier hebt, is het verstandig voor gebruik van Ventolin contact op te nemen met uw arts. Als u bij regelmatig gebruik van Ventolin merkt dat uw benauwdheidklachten aanhouden of sneller terugkeren dan u gewend bent, is het raadzaam uw arts te raadplegen. Neem in ieder geval nooit meer inhalaties dan uw arts u hebt voorgeschreven.

In het algemeen heeft Ventolin geen invloed op de rijvaardigheid en het bedienen van machines.

KUNT U VENTOLIN SAMEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN GEBRUIKEN?

In het algemeen kunt u Ventolin met bijna alle geneesmiddelen combineren. Dat gebeurt bijvoorbeeld regelmatig met andere geneesmiddelen tegen benauwdheid. Wij raden u aan uw arts te vertellen welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt. Gebruik met bepaalde geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (bètablokkers) wordt ontraden. Vertel uw arts of u deze geneesmiddelen gebruikt voordat u Ventolin gaat gebruiken. Voorzichtigheid is geboden als u naast Ventolin Oplossing hoge doses van andere geneesmiddelen gebruikt die een luchtwegverwijdend effect hebben.


VENTOLIN EN ZWANGERSCHAP OF BORSTVOEDING

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft en u wilt Ventolin gebruiken, raden wij u aan dit altijd eerst met uw arts te overleggen.

HOEVEEL VENTOLIN OPLOSSING MOET U GEBRUIKEN EN WANNEER?

Het is belangrijk dat u voor gebruik van Ventolin Oplossing de instructie van de vernevelaar doorleest. Uw arts heeft u verteld hoeveel Ventolin u moet inhaleren en hoe vaak per dag. U kunt Ventolin zowel voor als na de maaltijd inhaleren.
U mag de behandeling met Ventolin Oplossing alleen maar staken op voorschrift van uw arts.

In geval van overdosering: Als u meer Ventolin geïnhaleerd heeft dan uw arts u heeft voorgeschreven kunnen soms trillende handen of een licht versnelde hartslag optreden. Bij eventuele klachten is het verstandig uw arts te raadplegen.

WELKE BIJWERKINGEN ZIJN ER BEKEND?

Doordat u Ventolin inhaleert komt het geneesmiddel direct in uw luchtwegen terecht. Door deze directe manier van toediening veroorzaakt Ventolin vrijwel geen bijwerkingen. In sommige gevallen kunt u last krijgen van trillende handen, mond- en keelirritatie of een versnelde hartslag. Mocht u kort na inhalatie merken dat uw benauwdheid plotseling erger wordt, dan moet u direct uw behandeling staken en uw arts raadplegen.
Hoewel niet precies bekend is hoe vaak het gebeurt, kunnen sommige mensen af en toe pijn in de borststreek voelen. Deze pijn kan veroorzaakt worden door hartproblemen. Vertel het aan uw arts (of indien u zwanger bent aan uw verloskundige), als zich bij u dergelijke symptomen voordoen terwijl u Ventolin gebruikt. Stop zelf niet met Ventolin, doe dit alleen als dit door uw arts gezegd wordt.

Wanneer u bijwerkingen opmerkt die hier niet zijn genoemd moet u uw arts of apotheker raadplegen.

HOE KUNT U VENTOLIN OPLOSSING HET BEST BEWAREN?

Ventolin Oplossing bewaart u het beste op een donkere plaats in de verpakking, bij kamertemperatuur (tussen 15 en 25 °C). Bewaar Ventolin Oplossing niet in direct zonlicht en niet in de koelkast. Na het openen van het flesje is de inhoud nog een maand houdbaar, indien donker bewaard bij kamertemperatuur. Het is verstandig de openingsdatum op het flesje te schrijven. Gebruikte en verdunde inhalatievloeistof zijn niet houdbaar. Het geneesmiddel is beperkt houdbaar: de uiterste gebruikdatum kunt u op het doosje en op het etiket lezen na de tekst: "Niet te gebruiken na:". Gebruik Ventolin Oplossing na die datum niet meer, maar breng het flesje in de verpakking terug naar uw apotheek.
Bewaar geneesmiddelen altijd zo, dat kinderen er niet bij kunnen.

HOE WERKT VENTOLIN?

Ventolin Oplossing verhelpt terugkerende of blijvende benauwdheidaanvallen bij astma of chronische bronchitis (luchtwegontsteking). Benauwdheid ontstaat door krampachtige samentrekkingen van spiertjes in de luchtwegen. Ventolin vermindert de kramptoestand van de spiertjes, waardoor de benauwdheid afneemt.
Afhankelijk van de ernst zal uw benauwdheid in het algemeen binnen enkele minuten afnemen. Raadpleeg uw arts als dit niet het geval is.

GlaxoSmithKline BV